About Data Export jobs

Při spuštění úlohy Pravidlo výpočtu nástroj PerformancePoint Planning Business Modeler exportuje data ze serveru PerformancePoint Planning Server do zadané externí databáze. Tak budou sémanticky obsáhlá data uložená na serveru Planning Server zpřístupněna rozšířené komunitě podnikových uživatelů. Modeláři a analyticky pak mohou data použít v jiných aplikacích. Zákazník může například na konci rozpočtového cyklu chtít použít nové datové hodnoty v aplikaci, jako je aplikace SAP.

K provedení úkolů v úloze Export dat musí Modelátor nebo Správce dat nejprve vytvořit odchozí pravidlo či sadu pravidel, které určují akce pro export dat. Potom musí správce dat zahrnout pravidlo nebo sadu pravidel do šablony úlohy Export dat. Správce pak může úlohu spustit nebo ji přiřadit konkrétnímu uživateli. Informace o způsobu vytvoření šablony úlohy naleznete v tématu Vytvoření šablony úlohy. Přehled procesu exportu dat naleznete v tématu Jak lze exportovat data pomocí odchozího pravidla?

Tuto úlohu lze spustit, ale nelze vytvořit z doplňku PerformancePoint Add-in for Excel.

Poznámka : Při spuštění úlohy Export dat nástroj Planning Server zaprotokoluje čas, kdy byl export vytvořen, a čas, kdy byl soubor naposledy změněn. Čas v protokolu je uveden ve středním čase (GMT).

Vlastnosti úlohy Export dat

Při vytváření úlohy Export dat je třeba nastavit hodnoty následujících vlastností specifických pro úlohu.

Vlastnost úlohy

Popis

Cílový model

Určuje název modelu obsahujícího sadu odchozích pravidel, která má úloha Export dat spustit. Tato hodnota určuje seznam sad pravidel, které jsou k dispozici ve vlastnosti Sada pravidel.

Sada pravidel

Určuje název sady odchozích pravidel, kterou má úloha Export dat spustit.

Odchozí cíl

Určuje externí databázi serveru SQL Server, do které budou data exportována.

Plochá data dimenze

Určuje strukturu dimenze exportovaných dat. To znamená, že určuje, zda mají data hvězdicové schéma nebo schéma sněhové vločky.

Lokalita modelů

Určuje název lokality modelu, ve které existuje Cílový model.

Informace o tom, jak vytvořit tuto úlohu, naleznete v tématu Definování nebo plánování úlohy projektu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×