ARABIC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití FunkceARABIC v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede římské číslice na arabské.

Syntaxe

ARABIC(text)

Syntaxe funkce ARABIC obsahuje následující argumenty.

  • Text    Povinný argument. Řetězec uzavřený v uvozovkách, prázdný řetězec ("") nebo odkaz na buňku obsahující text.

Poznámky:

  • Pokud argument text není platná hodnota, funkce ARABIC vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Mezi hodnoty, které vrátí chybu #HODNOTA, patří čísla, kalendářní data a text, který není platnou římskou číslicí.

  • Pokud jako vstupní hodnotu použijete prázdný řetězec (""), je vrácena 0.

  • Maximální délka argumentu je 255 znaků. Největší číslo, které může být vráceno, je tedy 255 000.

  • Malá a velká písmena nejsou u argumentu text rozlišována. Například argument „mxmvii“ vrátí stejný výsledek jako „MXMVII“, tedy 1997.

  • I když záporná čísla psaná římskými číslicemi nejsou běžná, je zápis záporných čísel římskými číslicemi podporován. Zadejte před text s římskými číslicemi znaménko mínus, například „-MMXI“.

  • Úvodní a koncové mezery jsou ignorovány.

  • Funkce ARABIC provádí opačnou akci než funkce ROMAN. Další informace naleznete v tématu Funkce ROMAN.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ARABIC("LVII")

Římské číslo LVII (57) vrátí ve formátu arabského čísla.

57

=ARABIC(A6)

Římské číslo v buňce A6 (1912) vrátí ve formátu arabského čísla.

1912

mcmxii

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk