ARABIC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ARABIC v Microsoft Excelu.

Popis

Převede římské číslice na arabské.

Syntaxe

ARABIC(text)

Syntaxe funkce ARABIC obsahuje následující argumenty.

  • Text    Povinný argument. Řetězec uzavřený v uvozovkách, prázdný řetězec ("") nebo odkaz na buňku obsahující text.

Poznámky:

  • Pokud argument text není platná hodnota, funkce ARABIC vrátí chybu #HODNOTA!.

  • Mezi hodnoty, které vrátí chybu #HODNOTA, patří čísla, kalendářní data a text, který není platnou římskou číslicí.

  • Pokud jako vstupní hodnotu použijete prázdný řetězec (""), je vrácena 0.

  • Maximální délka argumentu je 255 znaků. Největší číslo, které může být vráceno, je tedy 255 000.

  • Malá a velká písmena nejsou u argumentu text rozlišována. Například argument „mxmvii“ vrátí stejný výsledek jako „MXMVII“, tedy 1997.

  • I když záporná čísla psaná římskými číslicemi nejsou běžná, je zápis záporných čísel římskými číslicemi podporován. Zadejte před text s římskými číslicemi znaménko mínus, například „-MMXI“.

  • Úvodní a koncové mezery jsou ignorovány.

  • Funkce ARABIC provádí opačnou akci než funkce ROMAN. Další informace naleznete v tématu ROMAN (funkce).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ARABIC("LVII")

Římské číslo LVII (57) vrátí ve formátu arabského čísla.

57

=ARABIC(A6)

Římské číslo v buňce A6 (1912) vrátí ve formátu arabského čísla.

1912

mcmxii

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×