10 tipů pro omezení objemu nevyžádané pošty

Chcete-li pomoci snížit riziko, že vám bude doručována nevyžádaná pošta, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Využijte filtru nevyžádané pošty v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007:     Aplikace Office Outlook 2007 používá k odstranění potíží souvisejících s nežádoucí poštou filtr nevyžádané pošty, který automaticky vyhodnocuje příchozí zprávy a přesouvá ty, které byly označeny jako spam, do složky Nevyžádaná pošta.

 2. Blokujte obrázky ve zprávách ve formátu HTML, které odesílatelé nevyžádané pošty používají jako webové signály (beacon):     V aplikaci Office Outlook 2007 je k dispozici i další funkci pro omezení objemu nevyžádané pošty. Ve výchozím nastavení tato funkce blokuje automatické stahování obrázků a jiného externího obsahu zpráv, pokud je obsah propojen se serverem. Otevřete-li zprávu s externím obsahem v době, kdy je tato funkce vypnuta, je tento obsah stažen automaticky. Serveru se tímto neúmyslně potvrzuje, že vaše e-mailová adresa je platná, a proto může být prodána odesílateli nevyžádané pošty. Externí obsah lze odblokovat pro zprávy, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Podrobnosti k tomuto tématu naleznete v článku Zablokování a odblokování automatického stahování obrázků v e-mailových zprávách.

 3. Vypněte automatické zpracování žádostí o schůzku a potvrzení o přečtení a doručení:     Odesílatelé nevyžádané pošty někdy odesílají žádosti o schůzku a zprávy s žádostí o potvrzení o doručení. Tím, že odpovíte na žádosti o schůzku a potvrdíte přečtení, můžete napomoci odesílatelům nevyžádané pošty ověřit platnost vaší e-mailové adresy. Tuto funkci lze vypnout. Potvrzení o přečtení a doručení a automatické zpracování žádostí o schůzku jsou však užitečné funkce, které můžete v rámci bezpečné celopodnikové sítě bez obav využívat.

  Poznámka : Potvrzení o doručení může vypnout pouze správce poštovního serveru.

  Vypnutí potvrzení o přečtení    

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Klepněte na tlačítko Možnosti e-mailu.

  3. Klepněte na tlačítko Možnosti sledování.

  4. Ve skupinovém rámečku Pokud odesílatel žádá oznámení o přečtení (lze použít pouze u účtů pošty Internet) klepněte na přepínač Neodesílat odpověď.

   Vypnutí automatického potvrzování žádostí o schůzku    

  5. V nabídce Nástroje aplikace Outlook klepněte na příkaz Možnosti a dále na tlačítko Možnosti kalendáře.

  6. Ve skupinovém rámečku Upřesnit možnosti klepněte na tlačítko Plánování zdrojů.

  7. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky potvrzovat žádosti o schůzku a zpracovávat zrušení.

 4. Omezte publikování své e-mailové adresy:     Buďte opatrní při publikování své e-mailové adresy na veřejných webech, jako jsou například diskusní skupiny, konverzační místnosti, vývěsky atd. Pokud navštěvujete veřejné stránky, neuvádějte svou hlavní e-mailovou adresu. Odstraňte svoji e-mailovou adresu ze svého osobního webu. Kdykoli veřejně poskytnete svoji e-mailovou adresu nebo umístíte odkaz na tuto adresu, zvyšuje se pravděpodobnost nevyžádané pošty.

 5. Zkontrolujte si zásady zabezpečení webových serverů:     Pokud se přihlašujete ke službám elektronického bankovnictví, obchodům a odběrům elektronických zpravodajů, pečlivě si před zadáním své e-mailové adresy a dalších osobních údajů prostudujte zásady ochrany osobních údajů příslušného webu. Na webu vyhledejte odkaz (obvykle v dolní části domovské stránky) nebo část nazvanou Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, Zásady ochrany osobních údajů, Smluvní podmínky nebo Podmínky použití. Pokud na webu nejsou uvedeny informace o způsobu použití vašich osobních údajů, dobře si použití příslušné služby rozmyslete.

 6. Dejte si pozor na již zaškrtnutá políčka:     Při online nákupu přidávají některé společnosti políčko (již zaškrtnuté) s informacemi o tom, že vám nevadí, pokud společnost prodá nebo předá vaši e-mailovou adresu jiným společnostem (nebo třetím stranám). Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, aby vaše e-mailová adresa nebyla sdílena.

 7. Na nevyžádanou poštu neodpovídejte:     Nikdy neodpovídejte na e-mailovou zprávu (ani za účelem odhlášení ze seznamu adresátů), pokud odesílatele neznáte. Odpovězte pouze v případě, že odesílateli důvěřujete, například pokud e-mailová zpráva přichází ze služby nebo online obchodu, ve kterém jste se zaregistrovali, nebo z elektronického zpravodaje, k jehož odběru jste se přihlásili. Odpovědí na nevyžádanou poštu pouze potvrdíte, že vaše e-mailová adresa je funkční.

 8. Pokud nějaká společnost používá ke zjišťování osobních informací e-mailové zprávy, neodpovídejte na ně e-mailovými zprávami:     Většina legitimních společností nebude požadovat zaslání osobních údajů prostřednictvím e-mailu. Pokud tak učiní, je to podezřelé. Mohlo by se jednat o falešnou e-mailovou zprávu, která má vypadat legitimně. Tato taktika bývá označována jako útok phishing. Pokud nevyžádaná pošta přichází ze společnosti, se kterou spolupracujete, například ze společnosti, která vydala vaši kreditní kartu, zavolejte do této společnosti, abyste zprávu ověřili, ale nepoužívejte telefonní číslo uvedené v e-mailu. Namísto toho použijte číslo, které si sami vyhledáte jiným způsobem, například pomocí adresářové služby, výpisu nebo faktury. Pokud jde o legitimní dotaz, měl by vám být pracovník oddělení služeb zákazníkům příslušné společnosti schopen odpovědět. Filtr nevyžádané pošty rovněž obsahuje ochranu před útoky phishing pro identifikaci a deaktivaci podezřelých zpráv.

 9. Nepřispívejte na charitu na základě žádosti e-mailem:     Někteří odesílatelé nevyžádané pošty bohužel zneužívají dobré úmysly. Obdržíte-li e-mailem žádost z charitativní organizace, zacházejte s ní jako s nevyžádanou poštou. Jestliže se jedná o charitativní organizaci, kterou chcete podpořit, vyhledejte si její telefonní číslo nebo webovou stránku a zjistěte, jak můžete poslat příspěvek.

 10. Neposílejte dál řetězové e-mailové zprávy:     Kromě toho, že může dojít k zvýšení počtu odesílaných e-mailů, může být další předání řetězové e-mailové zprávy šířením podvodných zpráv a může znamenat ztrátu kontroly nad tím, komu se zobrazí vaše adresa.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×