Článek o změně velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců

Článek o změně velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Po vytvoření Excelové tabulky na listu můžete snadno přidat nebo odebrat řádků a sloupců tabulky.

Pokud chcete do tabulky přidat řádky a sloupce, můžete použít příkaz Excelu Změnit velikost:

 1. Klikněte na libovolné místo v tabulce a zobrazuje se možnost Nástroje tabulky.

 2. Klikněte na Návrh > změnit velikost tabulky.

  Použití možnosti Změnit velikost tabulky v Nástrojích tabulky

 3. Vyberte celou oblast buněk, kterou má vaše tabulka zahrnovat. Začněte levou horní buňkou.

  V příkladu dole obsahuje původní tabulka rozsah A1:C5. Po přidání dvou sloupců a tří řádků se změní její velikost. Tabulka bude zahrnovat rozsah A1: E8.

  Změna velikosti tabulky

  Tip: Můžete taky kliknout na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka a dočasně skrýt dialog Změnit velikost tabulky, vybrat rozsah na listu a kliknout na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

 4. Jakmile vyberete požadovaný rozsah pro vaši tabulku, stiskněte OK.

Přidat řádek nebo sloupec do tabulky můžete zadáváním do buňky přímo pod poslední řádek nebo vpravo od posledního sloupce, vložením dat do buňky nebo vložením řádků nebo sloupců mezi stávající řádky nebo sloupce.

Zadávání textu   

 • Pokud chcete přidat řádek v dolní části tabulky, začněte psát do buňky pod posledním řádkem tabulky. Tabulka rozšíří a bude obsahovat nový řádek. Pokud chcete přidat sloupec vpravo od tabulky, začněte psát do buňky vedle položky poslední sloupec tabulky.

V příkladu řádku dole vidíte, že hodnota zadávaná do buňky A4 rozšíří tabulku tak, aby obsahovala buňku spolu se sousední buňkou ve sloupci B.

Přidání řádku zadáním do prvního řádku pod tabulkou

V příkladu sloupce dole vidíte, že hodnota zadávaná do buňky C2 rozšíří tabulku tak, aby obsahovala sloupec C. Excel sloupec pojmenuje jako Čtvrtletí 3, protože odvodí vzor pojmenování ze sloupců Čtvrtletí 1 a Čtvrtletí 2.

Zadáváním hodnoty do buňky vpravo od tabulky se přidá sloupec

Vložení dat   

 • Pro přidání řádku vložením, vložte data do levé buňky pod posledním řádkem tabulky. Pro přidání sloupce vložením, vložte data napravo od posledního sloupce v tabulce.

Pokud mají data, která vkládáte do nového řádku, stejně nebo míň sloupců než tabulka, tabulka se rozšíří tak, aby mohla zahrnout všechny buňky ve vkládaném rozsahu. Pokud mají vkládaná data víc sloupců než tabulka, sloupce navíc se nestanou částí tabulky. Budete muset použít příkaz Změnit velikost a rozšířit tabulku tak, aby je zahrnovala.

V příkladu řádků dole vidíte, že vložením hodnot z rozsahu A10:B12 do prvního řádku pod tabulku (řádek 5) se tabulka rozšíří, aby obsahovala vložená data.

Vkládáním dat pod tabulku se tabulka rozšíří, aby mohla tato data zahrnout

V příkladu sloupců dole vidíte, že vložením hodnot z rozsahu C7:C9 do prvního sloupce vpravo od tabulky (sloupec C) se tabulka rozšíří, tak aby obsahovala vložená data a přidá se záhlaví (Čtvrtletí 3).

Vložením dat sloupce se tabulka rozšíří a přidá se záhlaví

Použití příkazu Vložit pro přidání řádku   

 1. Pokud chcete vložit řádek, vyberte buňky nebo řádku, který není řádek záhlaví a klikněte pravým tlačítkem myši. Jak vložit sloupec, vyberte libovolnou buňku v tabulce a klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Přejděte na Vložit a vyberte Řádky tabulky nad – pokud chcete vložit nový řádek, nebo vyberte Sloupce tabulky vlevo –pokud chcete vložit nový sloupec.

Pokud jste v posledním řádku, můžete vybrat Řádky tabulky nad nebo Řádky tabulky pod.

V příkladu řádků dole vidíte, že se řádek vloží nad řádek 3.

Vložení řádků tabulky nad

Pokud chcete vložit sloupec a vybrali jste buňku v posledním pravém sloupci, můžete si vybrat mezi příkazy Sloupce tabulky vlevo nebo Sloupce tabulky vpravo.

V příkladu sloupců dole vidíte, že se sloupec vloží vlevo od sloupce 1.

Vložení sloupce tabulky

 1. Vyberte řádky tabulky nebo sloupce tabulky, které chcete odstranit.

  Můžete taky jen vyberete nejméně jedna buňka v tabulce řádků nebo sloupců v tabulce, které chcete odstranit.

 2. Na kartě Domů ve skupině buňky klikněte na šipku u tlačítka Odstranit a potom klikněte na Odstranit řádky tabulky nebo Odstranění sloupců v tabulce.

  Obrázek skupiny Buňky na kartě Domů

  Je můžete také kliknout pravým tlačítkem jednu nebo více řádků nebo sloupců, v místní nabídce přejděte na příkaz Odstranit a potom klikněte na Sloupce nebo Řádky tabulky. Kliknete pravým tlačítkem, jednu nebo více buněk v řádku nebo sloupci tabulky, přejděte na příkaz Odstranit a potom na Řádky tabulky nebo Sloupce tabulky.

Stejně jako odebrání duplicitních položek z vybraných dat v aplikaci Excel, můžete jednoduše odebrat duplicitní položky z tabulky.

 1. Klikněte na libovolné místo v tabulce.

  Tím zobrazíte Nástroje tabulky s kartou Návrh.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Odebrat duplicitní položky.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Odebrat duplicity v části sloupce zaškrtněte sloupce, které obsahují duplicitní řádky, které chcete odebrat.

  Můžete taky kliknout na Zrušit výběr a vyberte sloupce nebo kliknutím na Vybrat vše vyberete všechny sloupce.

Poznámka: Duplicitní řádky, které odeberete se odstraní z listu. Pokud odstraníte omylem data, která chcete zachovat, můžete použít Kombinaci kláves Ctrl + Z nebo klikněte na vrátit zpět Undo button na panelu Nástrojů Rychlý přístup obnovit odstraněné data. Můžete také pomocí podmíněného formátování ke zvýraznění duplicitních hodnot před odebráním. Další informace najdete v tématu Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování.

 1. Ujistěte se, aby aktivní buňka byla ve sloupci tabulky.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Filtrovat prázdné hodnoty v nabídce Automatický filtr v horní části seznamu hodnot, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) a potom v dolní části seznamu hodnot, zaškrtněte políčko (prázdné).

  Poznámka: Zaškrtnutí políčka (prázdné) je dostupná jenom v případě, že v oblasti buněk nebo sloupce tabulky obsahuje alespoň jeden prázdnou buňku.

 4. Vyberte prázdné řádky v tabulce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + - (pomlčku).

Podobným způsobem můžete použít k filtrování a odebírání prázdné řádky. Další informace o tom, jak filtrovat prázdné řádky v listu najdete v článku filtrování dat v oblasti nebo tabulce.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Změna velikosti tabulky v Excelu Online

Jak můžu sloučit dvě nebo víc tabulek?

Vytvoření Excelové tabulky na listu

Použití strukturovaných odkazů ve vzorcích Excelové tabulky

Formátování Excelové tabulky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×