Žádné databáze aplikace Business Contact Manager nebyly nalezeny

Následující scénáře nabízejí nápovědu uživatelům, kteří mají potíže s nalezením sdílené databáze aplikace Business Contact Manager pro připojení. Klepněte na odkaz, který vystihuje vaši situaci přesněji.

Jste uživatel, který se pomocí průvodce spuštěním poprvé připojuje ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Příznaky

V průvodci spuštěním klepněte v části Vytvořte nebo vyberte databázi aplikace Business Contact Manager na možnost Vybrat existující databázi, zadejte název počítače a klepněte na tlačítko Připojit. Zobrazí se následující zpráva:

V počítači {0} nebyly nalezeny žádné databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o možných příčinách zjistíte po klepnutí na tlačítko Nápověda.

Příčiny

Důvodů nenalezení Sdílená databáze ve vzdáleném počítači může být několik. Možné příčiny a řešení jsou uvedeny v následujících částech.

Řešení

Zkuste postupovat následovně:

 • Připojit se lze pouze k existující sdílené databázi, a proto u Vlastník databáze ověřte, že se databáze ve vzdáleném počítači nachází.

 • Před připojením k databázi ve vzdáleném počítači je nutné, aby vlastník databáze nastavil její sdílení a udělil uživateli oprávnění k přístupu.

 • Pokud se vzdálený počítač nachází v jiné podsíti než počítač, ve kterém používáte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je nutné změnit nastavení brány Brána firewall ve vzdáleném počítači tak, aby byl přístup umožněný všem počítačům. (Podsíť je síť, která tvoří část rozsáhlejší počítačové sítě. Podsítě jsou propojené pomocí směrovačů. Každá podsíť má samostatný rozsah IP adres.)

 • Pokud je ve vzdáleném počítači brána firewall jiného výrobce, nemůže aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook provádět změny automaticky a udělit tak přístup uživatelům v síti. Informace o ručních změnách nastavení naleznete v nápovědě k bráně firewall.

 • Připojit se lze pouze ke sdílené databázi, která byla vytvořena ve stejné jazykové verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako aplikace uživatele.

Pokoušíte se o opětovné připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Příznaky

Jestliže jste pracovali offline v místní kopii sdílené databáze a poté se pokusíte o opětovné připojení ke sdílené databázi ve vzdáleném počítači, zobrazí se následující zpráva:

V počítači {0} nebyly nalezeny žádné databáze aplikace Business Contact Manager. Další informace o možných příčinách zjistíte po klepnutí na tlačítko Nápověda.

Příčiny

Důvodů nenalezení sdílené databáze ve vzdáleném počítači může být několik. Možné příčiny a řešení jsou uvedeny v následujících částech.

Řešení

Zkuste postupovat následovně:

Nachází se sdílená databáze stále ve vzdáleném počítači?

Ověřte u vlastníka databáze, že databáze nebyla ve vzdáleném počítači odstraněna, odebrána nebo aktualizována. Jestliže byla databáze aktualizována, je nutné před opětovným připojením k nejnovější databázi uvolnit Místní databáze.

Postup

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Offline a klepněte na příkaz Odstranit databázi offline.

 2. Databáze bude automaticky exportována a uložena do vašeho počítače.

  Jestliže nedošlo k žádným změnám sdílené databáze, zrušte zaškrtnutí políčka Exportovat a zachovat místní data před uvolněním offline databáze.

Máte pořád oprávnění pro přístup k databázi?

Ověřte u vlastníka databáze, zda dosud máte oprávnění pro přístup k databázi.

Máte pořád oprávnění pro přístup ke vzdálenému počítači?

Ověřte u Správce vzdáleného počítače (nebo Doména, pokud je váš počítač součástí sítě), zda nadále máte oprávnění pro přístup ke vzdálenému počítači.

Je verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači stejná jako verze ve vzdáleném počítači?

 1. Ověřte jazyk a číslo verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook v místním počítači a ve vzdáleném počítači. (Pokud nemáte přístup ke vzdálenému počítači, zjistěte číslo verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook od správce.)

  Postup

  1. Klepněte v nabídce Nápověda na položku O aplikaci Business Contact Manager.

  2. V dialogovém okně O aplikacích Microsoft Office Outlook 2003 a Business Contact Manager vyhledejte v části Informace o podpoře číslo u údaje Verze.

 2. Ověřte, zda je ve všech počítačích sdílejících danou databázi spuštěna stejná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Databáze je umístěná v místním počítači.

Pokud se databáze nachází v místním počítači, ověřte, jestli je spuštěná služba SQL Server. Informace o spuštění služby SQL Server najdete v oddílu Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné v tématu Poradce při potížích s operacemi databáze v aplikaci Business Contact Manager.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×