Šablona Vnitropodnikové vyrovnání v Obchodním modelování pro Plánovací službu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pravidlo, které můžete vytvořit ze šablony Vnitropodnikové vyrovnání, vyrovnává transakce vznikající mezi různými entitami ve společnosti. Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint automaticky obsahuje šablonu Vnitropodnikové vyrovnání s finančními modely.

Vnitropodnikové vyrovnání upravuje rozdíly mezi hodnotami zaznamenanými u vnitropodnikových transakcí entitou kupujícího a entitou prodávajícího. Pokud si zaznamenané hodnoty neodpovídají po úpravách s ohledem na měnové rozdíly, vytvoří Vnitropodnikové vyrovnání vyrovnávací položky.

Předpokládejme například, že středisko v Tahoe prodalo spotřební materiál středisku v Torontu. Pokud prodejce v Tahoe zaznamenal prodej spotřebního materiálu v ceně 250 USD, ale kupující v Torontu zaznamenal pro stejnou transakci částku 200 USD, je transakce nevyrovnaná o 50 USD. Aby se vyrovnal rozdíl mezi kupujícím a prodávajícím, vloží Vnitropodnikové vyrovnání vyrovnávací částku na protiúčet prodávajícího. V tomto případě vloží proces vnitropodnikového vyrovnání na vyrovnávací protiúčet částku 50 USD, a dosáhne tak celkového vyrovnání.

V tomto tématu

Předpoklady

Implementace

Požadavky na nahrazení zástupných hodnot

Předpoklady

Následující seznam obsahuje úkoly, které jsou předpokladem pro pravidlo, které vytvoříte pomocí této šablony:

  • Členové dimenze entity, kteří můžou mít vnitropodnikové transakce, musí mít vlastnost Intercompany = TRUE.

  • Pokud váš model obsahuje dimenzi Tok, musí účty typu Výkaz o příjmech mít člena Tok s hodnotou NONE.

Začátek stránky

Implementace

Pravidlo vytvořené z této šablony má speciální vnitropodnikovou implementaci.

Poznámka :  Aby uživatel, který není modelátorem, mohl vytvořit sestavu používající výsledky pravidla Vnitropodnikové vyrovnání, musí mít přiřazenou související úlohu Vnitropodnikové vyrovnání.

Začátek stránky

Požadavky na nahrazení zástupných hodnot

Abyste šablonu Vnitropodnikové vyrovnání převedli na obchodní pravidlo, musíte zástupné hodnoty v šablonách nahradit skutečnými hodnotami dimenzí. Informace o tom, jak nahrazovat hodnoty, najdete v tématu Filling a placeholder in a rule template (Nahrazování zástupných hodnot v šabloně pravidla).

Následující tabulka popisuje náhrady zástupných hodnot, které musíte udělat, abyste z této šablony vytvořili obchodní pravidlo.

Zástupná hodnota

Název

Komentář

<<[Intercompany].[All Members].[Buyer Intercompany Member(s)]>>

Člen vnitropodnikové dimenze

Entita, která je ve vnitropodnikové transakci kupujícím

<<[Intercompany].[All Members].[Seller Intercompany Member(s)]>>

Člen vnitropodnikové dimenze

Entita, která je ve vnitropodnikové transakci prodávajícím

<<[Account].[All Members].[Buyer Account Member(s)]>>

Hierarchie účtu a název člena

Účet a hierarchie, ve které vznikla transakce kupujícího

<<[Account].[All Members].[Seller Account Member(s)]>>

Hierarchie účtu a název člena

Účet a hierarchie, ve které vznikla transakce prodávajícího

<<[Account].[All Members].[Reconciliation Balancing Account Member]>>

Hierarchie účtu a název člena

Účet a hierarchie pro vyrovnávání vnitropodnikových transakcí

Tento účet musí mít vlastnost Intercompany = FALSE.

<<[Account].[All Members].[Reconciliation Offset Account Member]>>>

Hierarchie účtu a název člena

Účet a hierarchie pro záznam kompenzací pro vyrovnání

Tento účet musí mít vlastnost Intercompany = TRUE.

<<[Flow].[All Members].[Flow Member(s)]>>

Člen dimenze Tok

Tuto zástupnou hodnotu vyplňte jenom v případě, že model obsahuje dimenzi Tok.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×