Šablona ICE for Equity v Obchodním modelování pro Plánovací službu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jakmile do šablony ICE for Equity zadáte příslušné účetní informace, toto pravidlo eliminuje jmění, které holdingová společnost vlastní ve svých konsolidovaných pobočkách.

Toto pravidlo vybírá členy, kteří mají účet typu Jmění a čistý příjem BS. Vzhledem k tomu, že tyto typy účtů nepovolují vnitropodnikové transakce, nejsou pro použití pravidla vybraní žádní vnitropodnikoví partneři. Další informace o typech účtů najdete v tématu About the Account dimension (Informace o dimenzi Účet).

Poznámka :  Když pravidlo eliminuje hodnotu transakce, proces konsolidace odebere transakci z agregovaného součtu a provede příslušnou úpravu člena Eliminace dimenze Obchodní proces. Další informace najdete v tématu About the Business Process dimension (Informace o dimenzi Obchodní proces).

Příklady, které ukazují, jak jde tuto šablonu přizpůsobovat, najdete v tématu Examples: Consolidation Rule template modifications (Příklady: úpravy šablony Pravidlo konsolidace).

Informace o tom, jak Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint určuje hodnoty pro procentuální konsolidaci (PCON), najdete v tématu About financial model measure groups for consolidation (Informace o skupinách měr finančního modelu).

V tomto tématu

Požadavky

Požadavky na nahrazení zástupných hodnot

Požadavky

Následující seznam obsahuje úkoly, které jsou předpokladem pro pravidlo, které vytvoříte pomocí této šablony:

Začátek stránky

Požadavky na nahrazení zástupných hodnot

Pokud chcete vytvořit obchodní pravidlo pomocí šablony ICE for Equity, musíte zástupné hodnoty v šabloně nahradit skutečnými hodnotami účtu. Informace o tom, jak nahrazovat hodnoty, najdete v tématu Filling a placeholder in a rule template (Nahrazování zástupných hodnot v šabloně pravidla).

Následující tabulka popisuje nahrazení zástupných hodnot, které je třeba provést pro vnitropodnikové transakce tohoto typu. Kromě toho jsou v tabulce popsané úpravy, které toto pravidlo provádí v případě, že jsou tyto hodnoty zadané.

Pokud člen dimenze Tok pro buňku má typ Toku

Požadovaná nahrazení zástupných hodnot

Akce pravidla

Úprava předchozího roku (úprava PR)

  • Clearingový účet jmění

  • Účet minoritního vlastnictví

  • Vyloučí transakci jmění tak, že vynásobí hodnotu procentuální konsolidací (PCON) pro předchozí rok.

  • Vynásobí hodnotu transakce procentem vlastnictvím pro předchozí rok (POWN_1) a zaúčtuje výsledek v clearingovém účtu jmění.

  • Vynásobí hodnotu transakce menšinovým podílem pro předchozí rok (PMIN_1) a zaúčtuje výsledek v účtu minoritního vlastnictví.

Jiný než úprava PR nebo FXO

  • Clearingový účet jmění

  • Účet minoritního vlastnictví

  • Vyloučí transakci jmění tak, že vynásobí hodnotu procentuální konsolidací (PCON).

  • Vynásobí hodnotu transakce procentem vlastnictvím (POWN) a zaúčtuje výsledek v clearingovém účtu jmění.

  • Vynásobí hodnotu transakce minoritním podílem (PMIN) a zaúčtuje výsledek v účtu minoritního vlastnictví.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×