Řešení problémů se synchronizací pracovních prostorů v SharePointu Workspace 2010

SharePoint Workspace synchronizuje data v pracovních prostorech aplikace Groove mezi členy tak, že všechny změny prováděné členy ukládá do souboru protokolu. Velikost tohoto souboru protokolu se mění v závislosti na tom, jak často členové pracovního prostoru spouštějí SharePoint Workspace v době, kdy jsou online, aby mohli přijmout změny ostatních členů. Pokud jeden nebo víc členů pracovního prostoru nespustí v online režimu aplikaci SharePoint Workspace po delší dobu (tři týdny nebo déle) nebo je v pracovním prostoru vysoká úroveň aktivity, může se soubor protokolu pro ostatní členy nepřijatelně zvětšit, zejména u pracovních prostorů, které obsahují velké množství dat (víc než 100 MB).

Co se stane, když vy nebo jiní členové nesynchronizujete delší dobu pracovní prostor?

Členům pracovního prostoru, kteří delší dobu nepřejdou do online režimu a nesynchronizují své pracovní prostory, bude v těchto pracovních prostorech pozastavené členství. Pozastavení členství v pracovním prostoru má tyto důsledky:

  • Na spouštěcím panelu s pracovními prostory seřazenými podle stavu je tento pracovní prostor zařazený do kategorie Pozastaveno členství.

  • K pracovnímu prostoru je připojený červený výstražný indikátor.

    Ikona chyby synchronizace, která signalizuje, že vaše členství v pracovním prostoru je pozastavené

  • Pokud zkusíte pracovní prostor otevřít, zobrazí se upozornění, že pracovní prostor už není synchronizovaný a ztratí se všechny změny, které uděláte.

  • Pokud se přesto rozhodnete pracovní prostor otevřít, zobrazí se váš kontakt v seznamu členů pracovního prostoru v kategorii Pozastaveno členství (pokud je seznam seřazený podle stavu).

Obnovení synchronizace pracovního prostoru

Pokud máte v pracovním prostoru stav Pozastaveno členství a chcete synchronizaci obnovit, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Stáhněte si synchronizovaná data pracovního prostoru z jiného počítače (pokud máte svůj účet na několika počítačích) nebo od jiného člena pracovního prostoru.

  • Požádejte jiného člena pracovního prostoru o novou pozvánku do pracovního prostoru. Požádat můžete jednoduše odesláním zprávy nebo e-mailu.

Nová synchronizovaná kopie pracovního prostoru nahradí předchozí nesynchronizovanou verzi.

Pokud jste měli otevřený nesynchronizovaný pracovní prostor, bude tato původní verze pracovního prostoru přejmenovaná na „Název pracovního prostoru (nesynchronizovaná kopie)“. Tato kopie pracovního prostoru si uchová všechny nesynchronizované změny, které jste v pracovním prostoru provedli, než jste se rozhodli vyřešit problém se synchronizací.

Opětovné pozvání člena s pozastaveným členstvím do pracovního prostoru

Členové s pozastaveným členstvím se v seznamu členů zobrazují jako „Pozastaveno členství“ (pokud je seznam seřazený podle stavu). Pokud chcete takového člena znova pozvat do pracovního prostoru a obnovit jeho synchronizaci, doporučujeme, abyste členovi zrušili pozvání a potom mu poslali novou pozvánku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×