Řešení nebo odstranění duplicitních kontaktů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud uložíte Kontakt se stejným jménem nebo jménem e-mailové adresy, které ve složceKontakty již existuje, zobrazí se v aplikaci Microsoft Outlook dialogové okno umožňující přidat duplicitní kontakt jako nový nebo aktualizovat stávající kontakt na základě nových informací z duplicitního kontaktu. Stejné volby jsou nabízeny při řešení výskytu duplicitních Elektronická vizitka.

Jinou situací, ve které může dojít k vytvoření duplicitních kontaktů, je import kontaktů do aplikace Outlook. V tomto případě můžete nežádoucí duplicity odstranit. Pokud ukládáte množství kontaktů najednou a chcete proces urychlit, můžete také vypnout funkci pro kontrolu duplicitních kontaktů.

V tomto článku

Možnosti pro řešení výskytu duplicitních kontaktů

Odstranění duplicitních kontaktů

Vypnutí funkce pro kontrolu duplicitních kontaktů

Možnosti pro řešení výskytu duplicitních kontaktů

V dialogovém okně Nalezen duplicitní kontakt jsou uvedeny dvě možnosti řešení duplicitních kontaktů:

Přidat jako nový kontakt:     Nový kontakt bude přidán do složky Kontakty. Pokud tedy například vytvoříte kontakt se jménem Petr Lazecký a kontakt s tímto jménem již ve složce Kontakty existuje, budete mít dva kontakty se jménem Petr Lazecký. Chcete-li je odlišit, můžete k jednomu z nich přidat iniciálu druhého jména.

Tip : Vhodnou volbou zobrazení kontaktů, aby bylo možné získat dostatek informací k odlišení kontaktů s duplicitními jmény, je zobrazení kontaktů jako elektronických vizitek.

Aktualizovat existující kontakt novými informacemi z tohoto kontaktu:    Aplikace Outlook porovná všechna pole, která obsahují data v duplicitním i stávajícím kontaktu, a zkopíruje data z duplicitního kontaktu do příslušných polí stávajícího kontaktu, která obsahují konfliktní data. Pokud máte například kontakt se jménem Petr Lazecký a telefonním číslem 555 011 557 a dostanete duplicitní kontakt s novým telefonním číslem, bude nové číslo v aplikaci Outlook zkopírováno do příslušného pole stávajícího kontaktu a všechna ostatní pole zůstanou stejná.

Barevných kategorií, které můžete přiřadit nový kontakt a text ve zprávě z nový kontakt nezkopíruje do existujícího kontaktu. Pokud chcete zkopírovat tyto informace, je nutné tak ručně. Certifikáty a propojení kontaktů na kartě činnosti budou zkopírovány z duplicitní kontakty a přidat do existující kontakt nebyl nahrazený původní informace. Odkazy na kartě aktivity položky s výjimkou kontaktů, například úkoly a události, však nebude zkopírována.

Kopie původního kontaktu je v aplikaci Outlook při každé aktualizaci dat v kontaktu uložena ve složce Odstraněná pošta. Můžete ji použít v případě, že budete potřebovat obnovit informace z původního kontaktu.

Začátek stránky

Odstranění duplicitních kontaktů

Pokud jste při importu kontaktů do aplikace Outlook použili stejná jména nebo e-mailové adresy, které již existují ve složce Kontakty, a klepnuli jste v Průvodci importem a exportem na přepínač Povolit vytvoření duplicitních položek, obsahuje nyní pravděpodobně adresář nechtěné duplicitní kontakty několika nebo všech osob, které jste importovali.

Odstranění nechtěných duplicitních kontaktů je ruční proces, následující postup však popisuje jeho nejjednodušší provedení:

Poznámka : Tyto pokyny jsou určené pro aplikaci Outlook 2007. Pokyny jsou rovněž k dispozici proOutlook 2013 nebo Outlooku 2010.

 1. Ve složce Kontakty vyberte složku, která obsahuje duplicitní kontakty.

 2. V Navigační podokno klepněte na panelu Aktuální zobrazení na přepínač Telefonní seznam. Tato volba představuje nejvýhodnější zobrazení pro procházení seznamu kontaktů a vyhledávání duplicitních položek. Nyní můžete tento seznam seřadit podle data úprav a seskupit duplicitní položky.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 4. Klepněte na tlačítko Pole, v seznamu Pole k dispozici vyberte položku Změněno a potom klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Několikrát klepněte na tlačítko Nahoru, dokud se položka Změněno nezobrazí na nejvyšším místě v seznamu Zobrazit pole v tomto pořadí.

 6. Dvakrát klikněte na OK.

 7. V seznamu kontaktů podržte klávesu CTRL a vyberte všechny duplicitní kontakty.

 8. Jakmile vyberete všechny duplicitní kontakty, stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : Pokud nechcete při importu do aplikace Outlook importovat duplicitní kontakty, klepněte v Průvodci importem a exportem na přepínač Neimportovat duplicitní položky nebo Duplicitní položky přepsat importovanými.

 • Neimportovat duplicitní položky:    Stávající data zůstanou zachována a duplicitní informace v Soubor osobních složek (PST) nebudou kopírovány do složky Kontakty.

 • Duplicitní položky přepsat importovanými:    Stávající data ve složce Kontakty budou nahrazena informacemi z importovaného souboru osobních složek (PST).

Začátek stránky

Vypnutí funkce pro kontrolu duplicitních kontaktů

Jestliže v aplikaci Outlook ukládáte více kontaktů, může být proces rychlejší, pokud nepoužijete

funkci pro kontrolu duplicitních kontaktů. Tuto funkci vypnete provedením následujících kroků:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Možnosti kontaktu a potom zrušte zaškrtnutí políčka kontrolovat duplicitní kontakty.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×