Řešení konfliktů v aplikaci Business Contact Manager

Jestliže Místní databáze znovu připojíte ke sdílené verzi, je nutné veškeré změny provedené v režimu offline nyní v režimu online vyřešit. Tyto změny zahrnují změny provedené v místní databázi i změny provedené jinými uživateli ve Sdílená databáze.

Pokud jste předtím na kartě Řešení konfliktu dialogového okna Nastavení offline vybrali možnost Dotázat se, můžete každý změněný záznam zkontrolovat jednotlivě a rozhodnout se, zda chcete zachovat změny provedené v místní databázi nebo přijmout změny provedené ve sdílené databázi.

Řešení konfliktů

  1. U každého záznamu změněného od posledního připojení online budou označeny konkrétní změny. Vyberte jednu z následujících možností:

    • Místní.      Přijmete změnu provedenou na záznamu v místní databázi.

    • Sdílená.      Přijmete změnu provedenou na záznamu ve sdílené databázi v době, kdy jste pracovali v režimu offline.

  2. Pokud se rozhodnete, že všechny změny záznamů v místní databázi provedené v režimu offline mají mít prioritu před změnami ve sdílené databázi, vyberte položku Provést stejnou změnu u všech následujících konfliktů.

Poznámka : Chcete-li zobrazit tato nastavení pro režim offline, přejděte v nabídce Business Contact Manager na možnost Offline a klepněte na příkaz Nastavení offline.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×