Řešení konfliktů a chyb v externím nástroji Seznamy

V externím seznamu v pracovním prostoru služby SharePoint jsou položky, u nichž došlo ke konfliktu nebo chybě, označeny ikonou.

Ikona

Význam

Položka seznamu s konfliktem úprav

U položky došlo ke konfliktu z důvodu úprav

Položka nástroje Seznamy v chybovém stavu

Položka je ve stavu chyby

V tomto tématu

Konflikty úprav

Chyby

Řešení konfliktů a chyb pomocí karty Vyřešit

Konflikty úprav

Ke konfliktu úprav dojde v případě, že položka je upravována na dvou umístěních současně. Pokud například upravíte položku z externího seznamu, která již byla upravena na webu služby SharePoint, ale ještě nedošlo k synchronizaci v pracovním prostoru. Jakmile dojde k synchronizaci, aplikace SharePoint Workspace zjistí dvě verze stejné položky u zobrazí upozornění na konflikt.

Konflikt úprav můžete vyřešit pomocí možností na kartě Vyřešit, jak je uvedeno níže.

Začátek stránky

Chyby

Chyby položek jsou obvykle důsledkem zadání neplatných dat do polí ve formuláři položky. Například zadáte do pole číselnou hodnotu, která nespadá do rozmezí daného pro příslušné pole.

Chybu můžete vyřešit pomocí možností na kartě Vyřešit, jak je uvedeno níže.

Začátek stránky

Řešení konfliktů a chyb pomocí karty Vyřešit

Karta Vyřešit (Nástroje řešení chyb) se na pásu karet objeví vždy, když se u některé položky seznamu vyskytne konflikt nebo chybový stav.

Karta Vyřešit konflikt

Začátek stránky

Řešení konfliktů položek

 1. Klikněte na kartu Vyřešit (Nástroje řešení chyb).

 2. Klikněte na možnost Vyřešit konflikt.

  V dialogovém okně Vyřešit konflikt se zobrazí seznam polí, u nichž došlo ke konfliktu, a hodnoty v těchto polích v příslušném umístění: „Hodnota externího systému“ na serveru a „Místní hodnota“ v pracovním prostoru služby SharePoint.

 3. Prověřte seznam hodnot polí s konfliktem a rozhodněte se, kterou verzi položky zachovat.

 4. Chcete-li zachovat serverovou verzi položky a zrušit aktualizovanou položku v pracovním prostoru služby SharePoint, klikněte na možnost Zachovat verzi na serveru back-end.

 5. Chcete-li zachovat místní aktualizovanou verzi položky v pracovním prostoru služby SharePoint a zrušit serverovou verzi, klikněte na možnost Zachovat místní verzi.

 6. Pokud na rozhodnutí o způsobu řešení konfliktu potřebujete více času, klikněte na tlačítko Storno.

  Řešení konfliktu můžete odložit, pokud si chcete před zrušením serverové nebo místní verze zkopírovat data z jedné nebo druhé verze položky.

Začátek stránky

Řešení chyb položek

 1. Klikněte na kartu Vyřešit (Nástroje řešení chyb).

 2. Klikněte na položku Vyřešit chybu.

 3. Vyberte možnost řešení chyby:

  • Upravit: Otevřete položku, pokud chcete zkusit najít a opravit chybu v položce. Uložte změny, aby se aktualizovaná položka odeslala do externího systému.

  • Opakovat: Znovu odešlete místní kopii položky do externího systému.

  • Vrátit: Zrušte změny v místní verzi a vraťte nejnovější verzi položky v externím systému.

  • Odstranit: Odstraňte položku v externím systému.

   V některých případech mohou chyby souviset se změnami ve struktuře externího seznamu. Synchronizujte nástroj, abyste prověřili aktualizace struktury externího seznamu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×