Řešení duplicitních záznamů klientů nebo obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager

Jestliže uložíte záznam Záznam klienta se stejným názvem nebo e-mailovou adresou jako záznam, který již ve složce Klienti existuje, zobrazí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook dialogové okno Zjištění duplicitní položky s několika možnostmi. Vyberte možnost odpovídající příslušnému účelu:

Přidat jako nového klienta

Tuto možnost vyberte, chcete-li nový záznam Záznam klienta přidat do složky Klienti se stejným názvem jako existující záznam klienta. K názvu jednoho z Klient můžete přidat identifikátor, který ho po přidání nového klienta do databáze aplikace Databáze aplikace Business Contact Manager odliší od druhého klienta.

Aktualizovat a otevřít existujícího klienta s novými informacemi z tohoto klienta

 • Tuto možnost vyberte, chcete-li Business Contact Manager pro aplikaci Outlook porovnat všechna pole a nahradit konfliktní data daty z nového Záznam klienta. Je-li například u Klient s názvem Wide World Importers uvedeno telefonní číslo +420 123 456 789 a přidáte klienta se stejným názvem, ale jiným telefonním číslem, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nahradí číslo v existujícím záznamu klienta novým číslem.

  Položky zkopírované z nového do existujícího klienta

  • Data

  • Propojení s Obchodní kontakt. Přidá případně další propojení, ale existující propojení nebudou nahrazena.

   Položky nezkopírované z nového do existujícího klienta

  • Kategorie

  • Textové pole Komentáře

  • Položky historie

Poznámka : Chcete-li tyto položky zahrnout do nového záznamu klienta, zkopírujte je ručně ze záznamu původního klienta ve složce Složka Odstraněná pošta aplikace Business Contact Manager Navigační podokno.

Otevření existujícího klienta

Chcete-li otevřít existujícího klienta, klepněte na toto tlačítko. Poté můžete postupovat některým z následujících způsobů.

 • Proveďte ruční porovnání dat u obou klientů.

 • Proveďte změny jednoho a odstraňte druhého.

 • Přidejte identifikátor ke jménu jednoho z klientů umožňující je rozlišovat a uložte oba klienty.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×