Řazení záznamů podle vlastního pořadí

Mohou se vyskytnout situace, kdy budete chtít data řadit nikoli abecedně či podle čísel, ale v uživatelem definovaném pořadí (rovněž označovaném jako vlastní nebo logické pořadí). Například řazení dnů v týdnu tak, aby na začátku bylo pondělí, je smysluplnější než jejich abecední řazení, kdy by se jako první zobrazil čtvrtek. Data tabulky nebo dotazu můžete řadit v zobrazení datového listu a data formuláře ve formulářovém zobrazení.

Co chcete udělat?

Řazení jedinečných hodnot pole, jejichž počet je nízký a omezený

Řazení jedinečných hodnot pole, jejichž počet je vysoký

Řazení jedinečných hodnot pole, jejichž počet je nízký a omezený

V tomto postupu vytvoříte výraz používající funkci IIf k řazení zaměstnanců podle funkcí.

Nejprve vytvořte tabulku obsahující tři pole – Funkce, Jméno a Příjmení. Do pole Funkce, zadejte pro čtyři nové záznamy následující hodnoty:

 • Interní koordinátor prodeje

 • Vedoucí prodeje

 • Prodejce

 • Viceprezident pro prodej

Do polí Jméno a Příjmení čtyř záznamů zadejte libovolná jména.

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Rozšířený filtr či řazení.

 3. Přidejte do mřížky požadovaná pole, například Jméno, Příjmení a Funkce.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na řádek Pole v prvním prázdném sloupci, klepněte na příkaz Lupa a zadejte následující výraz:

  IIf([Funkce] = "Viceprezident pro prodej", 1, IIf([Funkce] = "Vedoucí prodeje", 2, IIf([Funkce] = "Prodejce", 3, IIf([Funkce] = "Interní koordinátor prodeje", 4, 5))))

  Položka Funkce představuje název pole, které obsahuje řazené hodnoty. Hodnoty uzavřené v uvozovkách představují jednotlivé hodnoty uložené v poli. Následující číselná hodnota uvádí k nim přiřazenou hodnotu. Předchozí výraz přiřazuje čtyřem různým funkcím pořadí 1 až 4 a všem ostatním funkcím pořadí 5. Při řazení je funkcím neuvedeným ve výrazu přiřazeno stejné pořadí (5).

 5. Na řádku Seřadit u sloupce obsahujícího výraz klepněte na položku Vzestupně.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Přepnout filtr.

  Funkce llf vrátí číselnou hodnotu odpovídající hodnotě v poli Funkce. Má-li například pole Funkce hodnotu Vedoucí prodeje, je mu přiřazeno číslo 2. Pokud pole Funkce obsahuje hodnotu neuvedenou ve funkci jako argument, například Úsekový koordinátor, je mu přiřazeno číslo 5. Dotaz potom seřadí čísla vzestupně.

Začátek stránky

Řazení jedinečných hodnot pole, jejichž počet je vysoký

Máte-li velký počet hodnot k řazení, je vhodnějším způsobem řazení vytvoření vyhledávací tabulky.

Předpokládejme, že tabulka Zaměstnanci zahrnuje více než 50 různých funkcí. Bude nejprve třeba vytvořit vyhledávací tabulku a nastavit existující tabulku tak, aby novou tabulku vyhledávala. Potom mezi oběma tabulkami nastavíte relaci a vytvoříte dotaz.

Vytvoření vyhledávací tabulky a úprava existující tabulky

 1. Vytvořte novou vyhledávací tabulku, která bude uchovávat funkce. Tabulku pojmenujte tblFunkce a nastavte pole na datové typy uvedené v závorkách, jak je znázorněno v následující tabulce:

ID_funkce
(Automatické číslo)

Funkce
(Text)

1

Viceprezident pro prodej

2

Vedoucí prodeje

3

Prodejce

4

Interní koordinátor prodeje

 1. Nastavte pole ID_funkce jako primární klíč.

 2. Upravte tabulku zaměstnanců tak, aby vyhledávala tabulku tblFunkce.

  • V návrhovém zobrazení změňte název pole Funkce na ID_funkce.

  • Ve sloupci Typ dat změňte položku Typ dat na hodnotu Číslo.

 3. Na kartě Obecné změňte v části Vlastnosti pole položku Velikost pole na hodnotu Dlouhé celé číslo.

 4. Uložte tabulku a ignorujte upozornění varující před ztrátou dat.

 5. Přepněte do zobrazení datového listu.

 6. Naplňte sloupec Funkce hodnotou ID_funkce odpovídající hodnotě funkce.

  Například u záznamů, u kterých má položka Funkce hodnotu Vedoucí prodeje, zadejte 2. V případě hodnoty Prodejce zadejte 3.

 7. Uložte a zavřete tabulku.

Vytvoření relace mezi oběma tabulkami

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Názvy tabulek.

 3. Vyberte položky tblFunkce a Zaměstnanci a klepnutím na tlačítko Přidat je přidejte do okna Relace. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. Přetáhněte pole ID_funkce z tabulky tblFunkce do pole ID_funkce v tabulce Zaměstnanci.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 5. Ověřte, zda obě pole zobrazená v obou sloupcích mají název ID_funkce a také zda pole Typ relace uvádí hodnotu 1:N. V případě potřeby lze názvy polí změnit.

 6. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu.

 7. Vytvořte relaci klepnutím na tlačítko Vytvořit.

  Dialogové okno Upravit relace se zavře a změny se uloží.

 8. Zavřete kartu Relace.

Vytvoření dotazu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Jiné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na kartu Tabulky, poklepejte na položku Zaměstnanci a poté poklepejte na položku tblFunkce.

 3. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. Do mřížky návrhu dotazu přidejte pole KódZaměstnance, Příjmení a Jméno z tabulky Zaměstnanci a pole Funkce z tabulky tblFunkce.

 5. Přepněte do zobrazení datového listu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×