Řazení e-mailových zpráv

Outlook vám může automaticky řadit e-mailové zprávy. Stačí změnit uspořádání nebo vytvořit vlastní řazení.

Udělejte některou z těchto věcí:

Seřazení e-mailových zpráv změnou uspořádání

  1. V nabídce Zobrazení ukažte na Uspořádat podle a potom klikněte na uspořádání, které chcete. Pokud chcete například zprávy seřadit podle jména odesílatele, klikněte na Od.

  2. Případně klikněte na pole záhlaví sloupce, abyste změnili směr řazení podle aktuálního uspořádání. Klikněte například na A nahoře, čímž změníte pořadí řazení na Z nahoře.

Vytvoření vlastního řazení

  1. V nabídce Zobrazení ukažte na Uspořádat podle, pak na Vlastní uspořádání a potom klikněte na Upravit vlastní uspořádání.

  2. V dialogovém okně Vlastní uspořádání: pošta klikněte na Nové.

  3. V dialogovém okně Upravit vlastní uspořádání zadejte název svého uspořádání a nakonfigurujte ho požadovaným způsobem.

  4. Klikněte na OK a potom zavřete dialogové okno Vlastní uspořádání: pošta.

  5. V nabídce Zobrazení ukažte na Uspořádat podle, pak na Vlastní uspořádání a klikněte na uspořádání, který jste vytvořili v kroku 3.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×