Řízení přístupu k informacím o stavu ve Skypu pro firmy

Informace o stavu a nastavení úrovně soukromí (vztahy ochrany osobních údajů) mají ve Skypu pro firmy zvláštní význam. Čtěte dál a dozvíte se o nich všechno. Zjistíte, jak změnit nastavení úrovně soukromí (vztahy ochrany osobních údajů), které máte se svými kontakty, a jak podle potřeby omezit přístup k vašim informacím o stavu.

Co přesně jsou ve Skypu pro firmy informace o stavu?

Mezi informace o stavu patří stav dostupnosti (třeba Online nebo Pryč), indikátor stavu (zelený, žlutý nebo červený), rozvrh, umístění a osobní poznámky a poznámky o nepřítomnosti v kanceláři.

Co je ve Skypu pro firmy nastavení úrovně soukromí?

Nastavením úrovně soukromí můžete ve Skypu pro firmy řídit, jaké informace o vašem stavu se zobrazí ostatním uživatelům. Každý z vašich kontaktů má s vámi jeden z pěti vztahů ochrany osobních údajů a každý vztah umožňuje přístup k různému množství informací. Například vztah Kolegové, což je vztah, který se standardně přiřadí nově přidaným kontaktům, umožňuje zjistit víc informací o tom, kde jste, kdy budete online a jak vás kontaktovat, než vztah Externí kontakty, ale méně informací než vztah Pracovní skupina. Jak se dá očekávat, Přátelé a rodina můžou vidět víc těchhle informací než všichni ostatní. (Jedinou výjimkou je, že kontakty, se kterými máte vztah Pracovní skupina, vás potřebují najít na pracovišti, takže jenom tyhle kontakty můžou zjistit místa vašich schůzek a upoutat vaši pozornost prostřednictvím Skypu pro firmy, i když jste svůj stav nastavili na Nerušit.)

K jakým informacím umožňují přístup jednotlivé úrovně soukromí?

Dostupnost informací ukazuje tahle tabulka:

Typ informací:

Dostupný pro:

Externí kontakty?

Kolegové?

Pracovní skupina?

Přátelé a rodina?

Informace o stavu

Ano

Ano

Ano

Ano

Stav

Ano

Ano

Ano

Ano

Zobrazované jméno

Ano

Ano

Ano

Ano

E-mailová adresa

Ano

Ano

Ano

Ano

Titul *

Ano

Ano

Ano

Ano

Telefon do zaměstnání *

Ano

Ano

Mobilní telefon *

Ano

Telefon domů *

Ano

Jiný telefon

Ano

Ano

Ano

Ano

Společnost *

Ano

Ano

Ano

Ano

Kancelář *

Ano

Ano

Ano

Ano

Web služby SharePoint *

Ano

Místo schůzky #

Ano

Předmět schůzky #

Ano

Ano

Ano

Informace o volném čase

Ano

Ano

Ano

Pracovní doba

Ano

Ano

Ano

Umístění #

Ano

Ano

Ano

Poznámky (poznámka Mimo kancelář)

Ano

Ano

Ano

Osobní zprávy

Ano

Ano

Ano

Čas posledního aktivního stavu

Ano

Ano

Ano

Webová adresa osobní fotografie (pokud je k dispozici)

Ano

Ano

Ano

Ano

 • Hvězdičky (*) v tabulce znamenají, že pokud jsou tyhle informace definované v adresářové službě organizace, uvidí je všechny kontakty ve vaší organizaci (bez ohledu na vztah ochrany osobních údajů) a uvidí je taky externí kontakty mimo vaši organizaci (pokud je síť vaší organizace má nastavené a rozpoznává je).

 • Znak # v tabulce znamená, že tyhle informace jsou ve výchozím nastavení viditelné.

Změna vašeho vztahu ochrany osobních údajů s kontaktem

Zobrazení kontaktů podle jejich vztahů ochrany osobních údajů:

 • Otevřete Skype pro firmy a v seznamu kontaktů klikněte přímo nad kontakty na kartu Vztahy (další karty jsou Skupiny, Stav a Noví).

Změna vašeho vztahu ochrany osobních údajů s kontaktem:

 • V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na Změnit vztah ochrany osobních údajů a vyberte vztah, který chcete kontaktu nově přiřadit.

Ve výchozím nastavení se nově přidaným kontaktům přiřadí vztah Kolegové. Pokud jste u některých kontaktů změnili vztah na nějaký jiný a teď ho chcete zase vrátit zpátky na Kolegové, můžete buď kliknout přímo na Kolegové, nebo na Automaticky přiřadit vztah.

Skrytí umístění

Ve výchozím nastavení Skype pro firmy sleduje, odkud se přihlašujete, a automaticky aktualizuje vaše umístění. Pokud chcete tyhle informace ostatním uživatelům skrýt, udělejte to takhle:

 1. V hlavním okně Skypu pro firmy klikněte pod svým jménem na nabídku Nastavení místa.

 2. Zrušte zaškrtnutí položky Zobrazovat ostatním mou polohu.

Povolení režimu ochrany osobních údajů

Ve výchozím nastavení se informace o vašem stavu zobrazují všem uživatelům kromě těm nastaveným jako Blokované kontakty. Pokud chcete nastavení ochrany osobních údajů změnit, můžete to udělat takhle:

 1. V hlavním okně Skypu pro firmy klikněte na ikonu ozubeného kola, klikněte na Nástroje a pak vyberte Možnosti.

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Stav a potom udělejte jednu z těchhle akcí:

 3. Klikněte na Informace o mém stavu mají být k dispozici všem bez ohledu na nastavení systému (přepsat výchozí nastavení).

 4. Klikněte na Rozhodnutí nechat na správci systému (aktuálně vidí informace o mém stavu všichni, to se však může v budoucnosti změnit).

Zablokování kontaktu

Možná chcete některému kontaktu zakázat, aby vám přes Skype pro firmy posílal rychlé zprávy nebo vám telefonoval. V tom případě:

 1. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt, který chcete zablokovat.

 2. Klikněte na Změnit vztah ochrany osobních údajů a potom na Blokované kontakty.

Poznámka :  Vaše jméno a e-mailová adresa se budou blokovaným kontaktům nadále zobrazovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×