Čtení dokumentů ve Wordu

Pokud dokument čtete, nepíšete ani v něm neděláte významné úpravy, kliknutím nebo klepnutím na Zobrazení > Režim čtení skryjete nástroje a nabídky pro psaní a pro samotnou stránku tak zbude víc místa. Režim čtení automaticky přizpůsobí rozvržení stránky vašemu zařízení, a to pomocí sloupců a větších velikostí písem (oboje můžete upravovat).

Režim čtení ve Wordu

Pokud chcete Režim čtení opustit, klikněte nebo klepněte na Zobrazení > Upravit dokument.

Obrázek části nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností Upravit dokument

Co je možné dělat v Režimu čtení

Vestavěné jsou běžné nástroje pro čtení: přidávání komentářů, definice a překlad slov, kopírování zvýrazněného textu a vyhledávání Bing. Přibližování nebo oddalování zobrazení obrázků a dalších objektů, rozbalování a sbalování oddílů nebo sledování vložených videí. Upravování sloupců, barev stránek a rozvržení. Pro rychlý pohyb v dokumentu můžete otevřít navigační podokno.

Uděláte to takhle:

Čtení

Kliknutím na Zobrazení > Režim čtení se přepnete do rozvržení Režim čtení.

Otočení stránky

Stránky můžete otáčet kliknutím nebo klepnutím na šipky na okraji obrazovky.

Obrázek s pravou šipkou pro otáčení stránek v Režimu čtení

Přiblížení nebo oddálení zobrazení

  • Dvojitým kliknutím nebo dvojitým klepnutím přiblížíte zobrazení a tabulky, grafy a obrázky ve vašem dokumentu vyplní celou stránku.

  • Kliknutím nebo klepnutím mimo objekt zobrazení zase oddálíte a můžete pokračovat ve čtení.

Přidávání nebo čtení komentářů

  • Pokud jsou v dokumentu nějaké komentáře, uvidíte na okraji indikátor komentáře. Komentář si přečtete, když na něj kliknete. Pokud chcete vidět všechny komentáře, klikněte na Zobrazení > Zobrazit komentáře.

  • Když chcete přidat vlastní komentáře, vyberte obsah, ke kterému chcete připojit komentář, klikněte na něho pravým tlačítkem, pak klikněte na Nový komentář a do zobrazené bubliny napište text.

    Tip :  Další možnosti na seznamu Zobrazení otevřeném v navigačním podokně, změna šířky sloupce nebo barvy pozadí a přepnutí ze sloupců na normální rozvržení.

Obrázek nabídky Zobrazení v Režimu čtení s vybranou možností navigačního podokna.

Kopírování

Vyberte text, který chcete zkopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a potom klikněte na Kopírovat.

Definice nebo překlad textu

Klikněte pravým tlačítkem na text, který chcete přeložit nebo definovat, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve Wordu 2016 klikněte na Přeložit nebo na Inteligentní vyhledávání.

  • V aplikaci Word 2013 klikněte na Přeložit nebo Definovat. Další informace o slovnících v aplikaci Word 2013 najdete v tématu Kde najdu slovník?

Zvýraznění

Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na Zvýraznit a klikněte na požadovanou barvu.

Rozbalení a sbalení

Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu kliknutím nebo klepnutím. Šipky rozbalit/sbalit se zobrazí, když umísíte kurzor vedle záhlaví. (Pokud používáte dotykové zařízení, jsou viditelné pořád.)

Obrázek znázorňující ovládací šipku pro rozbalení a sbalení vedle záhlaví v Režimu čtení.

Pokračování ve čtení

Otevřete znovu dokument a pokračujte ve čtení z místa, kde jste skončili. Word si pamatuje, kde jste byli – i když znovu otevřete online dokument z jiného počítače.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×