Čtení dokumentů v aplikaci Word

Čtení na celé obrazovce je zobrazení optimalizované pro čtení dokumentu na obrazovce počítače. V zobrazení Čtení na celé obrazovce máte rovněž možnost zobrazit dokument tak, jak by vypadal na vytištěné stránce.

Co chcete udělat?

Čtení dokumentu

Opatření dokumentu poznámkami

Vyhledávání slov nebo frází

Vypnutí zobrazení Čtení na celé obrazovce

Čtení dokumentu

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

  Pás karet Office 14

Procházení dokumentu po stránkách

K procházení dokumentu po stránkách lze použít následující možnosti:

 • Klikněte na šipky v dolních rozích stránek.

 • Stiskněte klávesy PAGE DOWN a PAGE UP nebo MEZERNÍK a BACKSPACE na klávesnici.

 • Klikněte na navigační šipky uprostřed horní části obrazovky.

  Tip : Chcete-li zobrazit dvě stránky nebo obrazovky současně, klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a potom na položku Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Posunutí jedné obrazovky

 1. Chcete-li zobrazit dvě stránky nebo obrazovky současně, klikněte na možnost Možnosti zobrazení a potom na tlačítko Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

 2. Stisknutím klávesové zkratky CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO posuňte jednu obrazovku.

Úprava zobrazení dokumentu

Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Nejdříve zkontrolujte, zda není v nabídce tlačítka Možnosti zobrazení vybrána položka Zobrazit vytištěnou stránku. Chcete-li text zobrazit ve větší velikosti, klikněte na položku Zvětšit velikost textu. Pokud chcete na obrazovce zobrazit více textu, klikněte na položku Snížit velikost textu.

 • Pokud chcete stránku zobrazit tak, jak bude vypadat při tisku, klikněte na položku Zobrazit vytištěnou stránku.

 • Pokud chcete zobrazit dvě stránky současně, klikněte na položku Zobrazit dvě stránky Obrázek tlačítka .

Přechod na určitou obrazovku

 • Chcete-li přejít na první nebo poslední obrazovku dokumentu, stiskněte klávesu HOME nebo END.

 • Pokud chcete přejít na určitou obrazovku, zadejte číslo obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

Přechod do určitého oddílu dokumentu

Oddíl dokumentu, do kterého chcete přejít, můžete vyhledat pomocí karty Procházet stránky v dokumentu v navigačním podokně.

 1. Pokud není navigační podokno zobrazeno, klikněte uprostřed horní části obrazovky na tlačítko Stránka x z x, klikněte na příkaz Přeskočit na stránku a potom na položku Navigační podokno.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže chcete přejít na určitý nadpis v dokumentu, klikněte na kartu Procházet nadpisy v dokumentu a potom klikněte na požadovaný nadpis. Není-li pro dokument definován žádný nadpis, není tato možnost k dispozici.

  • Jestliže chcete přejít na určitou stránku, klikněte na kartu Procházet stránky v dokumentu a potom klikněte na miniaturu dané stránky.

Začátek stránky

Opatření dokumentu poznámkami

V zobrazení Čtení na celé obrazovce lze zvýraznit obsah, sledovat změny, přidávat poznámky a prohlížet změny.

Zvýraznění obsahu, který si chcete zapamatovat

 1. V záhlaví klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textu.

 2. Klikněte na barvu zvýraznění, kterou chcete použít.

 3. Vyberte text nebo grafický obrázek, který chcete zvýraznit.

Poznámka : 

 • Chcete-li zvýraznění vypnout, klikněte na tlačítko Barva zvýraznění textu a potom klikněte na příkaz Přestat zvýrazňovat, nebo stiskněte klávesu ESC.

 • Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva zvýraznění textu a potom klikněte na požadovanou barvu.

Sledování změn v dokumentu

 1. Klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení a pak na příkaz Povolit psaní, abyste do dokumentu mohli psát.

 2. Klikněte znovu na tlačítko Možnosti zobrazení, přejděte na příkaz Sledování změn a klikněte na položku Sledování změn.

 3. Proveďte vámi požadované změny.

Přidání komentáře

 • V záhlaví klikněte na tlačítko Vložit komentář.

Začátek stránky

Vyhledávání slov nebo frází

Vyhledání nebo nahrazení slova nebo fráze

 1. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat, podobně jako v ostatních zobrazeních aplikace Microsoft Word.

 3. Chcete-li nalezený text v dokumentu nahradit jiným textem, klikněte na kartu Nahradit a do pole Nahradit zadejte text pro nahrazení.

  Poznámka : Chcete-li použít funkci Nahradit, je nutné kliknout na tlačítko Možnosti zobrazení a potom na položku Povolit psaní.

Vyhledání nebo přeložení slova či vyhledání dalších informací o něm

 1. Vyberte slovo nebo frázi v dokumentu.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a poté na příkaz Zdroje informací.

  Poznámka : Zdroj informací určitého typu, například slovník, překladový slovník, encyklopedii nebo tezaurus, lze vybrat v podokně úloh Zdroje informací.

Začátek stránky

Vypnutí zobrazení Čtení na celé obrazovce

 • Klikněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu obrazovky nebo stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×