Časový rozvrh byl schválen omylem

Příznaky

Schválili jste Časový rozvrh omylem dříve, než jste ho zkontrolovali.

Řešení

Pokud jste konečným schvalovatelem tohoto časového rozvrhu a rozvrh je označen jako Schválený, nebyl tento rozvrh dosud zpracován, ale byl odeslán ke zpracování. Změny v časovém rozvrhu mohou provádět všichni uživatelé s oprávněními ke změnám.

Poznámka : Pokud je časový rozvrh označen jako Zpracovaný, byl již zpracován a nelze ho pomocí aplikace Microsoft Office Project Web Access změnit. Data jsou nyní ve vlastnictví nástroje třetí strany. Informujte se u vedoucího nebo správce, zda můžete provádět změny ve zpracovaném časovém rozvrhu mimo aplikaci Office Project Web Access.

Pokud nejste konečným schvalovatelem tohoto časového rozvrhu a stav rozvrhu je nastaven na Odeslaný nebo Přijatelný, můžete časový rozvrh odvolat:

  1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Schválení na příkaz Časový rozvrh.

  2. Na stránce Zkontrolovat moje časové rozvrhy klepněte v oblasti filtrů na filtr Schváleno mnou.

  3. Pro daný typ časového rozvrhu vyberte možnosti filtrace podle kalendářních dat, zdrojů nebo obojího.

    Poznámka : Další informace o filtrování seznamu časových rozvrhů naleznete v tématu Změna způsobu zobrazení (a vyhledání) informací v časovém rozvrhu.

  4. V seznamu časových rozvrhů zaškrtněte políčko v levém sloupci každého časového rozvrhu, který chcete odvolat.

  5. Klepněte na tlačítko Odvolat.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×