Číslování nadpisů

U nadpisů v dokumentu je možné nastavit schéma číslování pomocí šablon víceúrovňových seznamů a předdefinovaných stylů nadpisů aplikace Word (Nadpis 1, Nadpis 2 a další).

Nadpisy lze například číslovat tak, že nadpisy nejvyšší úrovně (Nadpis 1) označují číslice 1, 2, 3, nadpisům další úrovně (Nadpisy 2) jsou přiřazeny číslice 1.1, 1.2, 1.3 atd.

Důležité : Než začnete, ověřte, zda jsou u nadpisů nastaveny předdefinované styly nadpisů.

  1. Klikněte na první nadpis stylu Nadpis 1 v dokumentu.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Víceúrovňový seznam.

    Tlačítko Víceúrovňový seznam

  3. V části Knihovna seznamů klikněte na některý ze stylů, u kterého šedý text obsahuje slovo Nadpis nebo Kapitola.

    Styly číslovaných seznamů nadpisů

    Klikněte třeba na styl 1 Nadpis 1, 1.1 Nadpis 2, 1.1.1 Nadpis 3.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×