Úvod ke spolupráci pomocí serveru SharePoint Server 2007

Většina lidí tráví značnou část pracovního dne nad úkoly vyžadujícími spolupráci. Sdílejí informace, spolupracují v týmech a řídí projekty. Pokud nemáte nástroje umožňující snadno komunikovat, sdílet informace a koordinovat podrobnosti a termíny projektů v rámci velké skupiny uživatelů, může být efektivní spolupráce obtížný úkol.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 vám může pomoci pracovat efektivněji, protože organizacím poskytuje platformu pro sdílení informací a spolupráci v týmech. Web služby SharePoint nabízí specifické typy nástrojů a pracovních prostorů, pomocí nichž můžete komunikovat s jednotlivými členy týmu, sledovat projekty, koordinovat termíny a spolupracovat při vytváření a úpravě dokumentů.

Zlepšení produktivity týmu

Office SharePoint Server 2007 obsahuje mnoho různých typů šablon webů, které můžete při vytváření webu použít.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Marketingové oddělení společnosti Adventure Works například používá web vytvořený ze šablony Týmový web k řízení řady týmových projektů a úkolů souvisejících s dokumenty. Členové marketingového oddělení pomocí týmového webu každý den vytvářejí a spravují dokumenty, sledují problémy a úkoly a sdílejí odkazy a kontaktní informace. Vzhledem k tomu, že členové marketingového oddělení mají pro tyto činnosti k dispozici jedno umístění, mohou ušetřit čas a zvýšit svou produktivitu.

Šablona týmového webu obsahuje:

 • Knihovnu Sdílené dokumenty

 • Seznam Oznámení

 • Kalendář

 • Seznam Týmová diskuse

 • Seznam Úkoly

 • Seznam Odkazy

Chcete-li zrychlit práci v týmu, můžete snadno vytvořit web pomocí šablony týmového webu. Tato všestranně využitelná šablona vyhovuje nejrůznějším potřebám. Mohou v ní být uloženy dlouhodobé obecné informace pro jedno oddělení nebo krátkodobé informace pro určitý projekt týkající se několika oddělení. Vytvořením týmového webu, který bude použit jako pracovní prostor pro spolupráci, můžete zvýšit efektivitu i produktivitu svého týmu a nakonec dosáhnout lepších obchodních výsledků. Přidáním seznamů, knihoven nebo jiných funkcí můžete web také upravit tak, aby vyhovoval potřebám týmu nebo projektu.

Efektivnější řízení projektů

Součástí webu serveru Office SharePoint Server 2007 je několik funkcí, pomocí nichž můžete řídit projekty a koordinovat úkoly jednotlivých osob a příslušné termíny. Web marketingového týmu společnosti Adventure Works obsahuje kalendář, pomocí něhož členové týmu sledují důležité schůzky, události v oboru a obchodní setkání. Propojením tohoto kalendáře s osobními kalendáři v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 mohou členové marketingového týmu zobrazovat příslušné informace společně s informacemi osobního kalendáře. Marketingové oddělení rovněž používá seznam Úkoly projektu, pomocí něhož jsou vizualizovány a sledovány klíčové fáze marketingových projektů.

Efektivnějšího řízení projektů pomocí týmového webu lze dosáhnout několika různými způsoby:

 • Můžete použít integrované funkce, například šablonu seznamu Úkoly projektu, které umožňují vizualizovat vztahy mezi úkoly a stav projektu pomocí automatických Ganttových diagramů.

 • Práci týmu můžete koordinovat se sdílenými kalendáři, upozorněními a oznámeními. Kalendář na webu služby SharePoint můžete propojit se svým kalendářem v aplikaci Office Outlook 2007, kde můžete příslušné informace zobrazit a aktualizovat jako ve svém osobním kalendáři.

 • Můžete vytvořit weby center schůzek, kde můžete shromažďovat materiály a dokumenty týkající se určité schůzky.

Vytváření, kontrola a sdílení dokumentů

Web serveru Office SharePoint Server 2007 také pomáhá skupinám uživatelů spolupracovat při vytváření a úpravě dokumentů. Marketingové oddělení společnosti Adventure Works například používá ke správě obsahu vytvářeného týmem dva různé typy knihoven:

 • Členové týmu ukládají běžné dokumenty týkající se marketingu a rozpočtu do knihovny Sdílené dokumenty, kde si je mohou ostatní členové týmu snadno přečíst nebo si je rezervovat a upravit.

 • V týmu jsou používány knihovny snímků, ve kterých jsou uloženy snímky pro různé prezentace. Tyto snímky je možné opakovaně použít.

Pro speciální projekty, do kterých je zapojeno pouze několik osob, mohou členové týmu na týmovém webu vytvořit podřízené weby pracovních prostorů dokumentů. Weby pracovních prostorů dokumentů pomáhají koordinovat práci na jednom dokumentu či skupině dokumentů.

Dokumenty a jiné soubory lze na týmovém webu ukládat nebo s nimi pracovat několika různými způsoby:

 • K ukládání a správě důležitých dokumentů používejte knihovny dokumentů. Funkce, jako je například správa verzí, vám pomohou sledovat revize dokumentu. Můžete také vyžadovat rezervaci dokumentů v knihovně, čímž zabráníte tomu, aby změny provádělo v jednom okamžiku více uživatelů.

 • Vytvořte weby pracovních prostorů dokumentů, díky nimž budete moci koordinovat vývoj určitých dokumentů.

 • Pomocí knihoven snímků můžete sdílet snímky aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 v centrálním umístění a opakovaně je používat.

 • Převodem knihoven dokumentů do offline režimu v aplikaci Office Outlook 2007 umožníte uživatelům zobrazovat a upravovat dokumenty v době, kdy nejsou připojeni k síti.

 • Pomocí pracovních postupů lze spravovat úkoly vyžadující spolupráci, například kontrolu a schvalování dokumentů. Další informace o pracovních postupech naleznete v části Správa podnikového obsahu tohoto školení.

Zaznamenávání a sdílení znalostí komunity

Web serveru Office SharePoint Server 2007 poskytuje organizacím centrální umístění pro zaznamenávání osvědčených postupů, sdílení informací a podporu standardizovaných obchodních procesů. Marketingové oddělení společnosti Adventure Works používá ke shromažďování potřebných informací a jejich předávání členům týmu wikiweb i web s blogem. Členové marketingového týmu používají wikiweb ke shromažďování obecných informací o společnosti a týmových procesech, které budou užitečné pro nové členy týmu. Každý člen týmu může na wikiweb přidat informace nebo na něm aktualizovat články.

Několik členů týmu také obvykle vystavuje informace týkající se obchodu či marketingu na webu s blogem, kde si mohou ostatní členové týmů příslušné články přečíst nebo k nim přidat komentář. Marketingový blog poskytuje členům týmu fórum pro sdílení nových nápadů, názorů a plánů.

Následuje několik způsobů využití týmového webu ke shromažďování a sdílení společných znalostí týmu nebo důležitých informací:

 • Pomocí upozornění nebo technologie RSS (Really Simple Syndication) můžete sledovat aktualizace a informace.

 • Pomocí blogů můžete sdílet nebo předávat informace.

 • Pomocí wikiwebu můžete zaznamenávat znalosti komunity nebo interní procesy.

 • Pomocí průzkumů či diskusí můžete shromažďovat informace či podnítit dialog.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×