Úvod ke kalendáři aplikace Outlook

Kalendář aplikace Microsoft Outlook 2010 je součást aplikace Outlook 2010 umožňující používání kalendáře a plánování, která je plně integrována s e-maily, kontakty a ostatními funkcemi. V kalendáři můžete provádět následující akce:

 • Vytvoření událostí a zvláštních událostí    

  V podokně Kalendář aplikace Outlook můžete kliknout na libovolné časové pole a začít psát stejným způsobem, jako byste záznamy zapisovali do diáře. Můžete zvolit upozornění na události, schůzky a zvláštní události pomocí zvukového znamení nebo zprávy. Rychlou identifikaci položek lze zajistit jejich barevným odlišením.

  Další informace naleznete v tématu Naplánování události a Vytvoření celodenní zvláštní události.

 • Organizování schůzek    

  Vyberte čas v kalendáři, vytvořte žádost o schůzku a vyberte osoby, které chcete pozvat. Pomocí aplikace Outlook zjistíte nejbližší termín, kdy budou všechny osoby k dispozici. Po odeslání oznámení o schůzce pozvaným účastníkům pomocí e-mailu se v jejich složce Doručená pošta zobrazí žádost o schůzku. Po otevření mohou schůzku přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout pouhým kliknutím na tlačítko. Pokud je vaše žádost v konfliktu s jinou položkou v kalendáři pozvané osoby, aplikace Outlook danou osobu na tuto skutečnost upozorní. Pokud jako organizátor schůzky povolíte pozvaným navrhnout jiný čas schůzky, mohou tak pozvaní uživatelé učinit. Otevřením žádosti můžete jako organizátor sledovat, kteří z pozvaných účastníků pozvání přijali, odmítli nebo navrhli jiný čas.

  Další informace naleznete v tématu Naplánování schůzky s dalšími uživateli.

 • Zobrazení kalendářů skupin    

  Můžete vytvořit kalendáře, které budou zobrazovat plány skupiny osob nebo zdrojů současně. Za účelem rychlejšího plánování schůzek můžete například zobrazit kalendáře všech osob ve vašem oddělení nebo všech zdrojů, například konferenčních místností, v budově.

 • Zobrazení kalendářů vedle sebe    

  Vedle sebe můžete zobrazit několik kalendářů, které jste vytvořili, i sdílených kalendářů jiných uživatelů aplikace Outlook. Pokud jste například vytvořili samostatný kalendář pro osobní události, můžete vedle sebe zobrazit pracovní i osobní kalendář.

  Další informace naleznete v tématu Zobrazení kalendářů vedle sebe nebo v překryvném režimu.

  Mezi zobrazenými kalendáři můžete také kopírovat nebo přesouvat události. K rychlému sdílení vlastního kalendáře a otevření jiných sdílených kalendářů slouží navigační podokno. V závislosti na oprávněních udělených vlastníkem kalendáře můžete ve sdílených kalendářích vytvářet nebo upravovat události.

  Další informace naleznete v tématu Úvod ke sdílení kalendáře a Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele.

 • Zobrazení kalendářů nad sebou v překryvném zobrazení    

  V překryvném zobrazení můžete zobrazit několik kalendářů, které jste vytvořili, i sdílených kalendářů jiných uživatelů aplikace Outlook. Chcete-li rychle zjistit, zda dochází ke konfliktům, nebo kdy máte volno, můžete například vytvořit samostatný kalendář pro osobní události a překrýt pracovní a osobní kalendář.

  Další informace naleznete v tématu Zobrazení kalendářů vedle sebe nebo v překryvném režimu.

 • Odkaz na kalendáře na webech služby Microsoft SharePoint    

  Pokud máte přístup k webu služby SharePoint, můžete v kalendáři aplikace Outlook zobrazit seznamy událostí z tohoto webu. Seznam můžete v aplikaci Outlook měnit i v případě, že pracujete v offline režimu. Změny budou automaticky synchronizovány při příštím připojení k Internetu. Můžete také zobrazit kalendáře webu služby SharePoint vedle jiných osobních nebo sdílených kalendářů.

  Další informace naleznete v tématu Zobrazení a aktualizace kalendáře služby SharePoint.

 • Odeslání kalendářů jiným uživatelům v e-mailu    

  Kalendář můžete poslat příjemci pošty jako internetový kalendář a přitom si zachovat kontrolu nad množstvím sdílených informací. Informace o kalendáři se zobrazí v textu e-mailové zprávy jako příloha internetového kalendáře, kterou může příjemce otevřít v aplikaci Outlook.

  Další informace naleznete v tématu Úvod ke sdílení kalendáře.

 • Publikování kalendářů na webu Microsoft Office.com    

  Kalendáře můžete publikovat na webu služby Office Online a určovat, kdo je může zobrazovat.

  Další informace naleznete v tématu Publikování a sdílení kalendářů na webu Office.com.

 • Odebírané internetové kalendáře    

  Odebírané internetové kalendáře jsou podobné internetovým kalendářům s tím rozdílem, že stažený kalendář je pravidelně synchronizován a aktualizován podle internetového kalendáře.

 • Správa kalendáře jiného uživatele    

  Pomocí funkce Přístup delegáta může jeden uživatel pomocí své aplikace Outlook snadno spravovat kalendář jiného uživatele. Asistent může například spravovat kalendář svého nadřízeného. Pokud nadřízený manažer asistentovi přidělí přístup delegáta, může asistent vytvářet, přesouvat nebo odstraňovat události a organizovat schůzky v zastoupení manažera.

  Další informace naleznete v tématu Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×