Úvod ke kalendáři aplikace Outlook

Kalendář aplikace Microsoft Office Outlook 2007 je součást aplikace Office Outlook 2007 umožňující používání kalendáře a plánování, která je plně integrována s e-maily, kontakty a ostatními funkcemi. V kalendáři můžete provádět následující akce:

 • Vytvoření událostí a zvláštních událostí    

  V podokně Kalendář aplikace Outlook můžete klepnout na libovolné časové pole a začít psát stejným způsobem, jako byste záznamy zapisovali do diáře. Nové přechodové barvy usnadňují rychlé zobrazení aktuálního data a času. Aktuální čas je barevně zvýrazněn pouze v zobrazeních Den a Pracovní dny. Můžete zvolit upozornění na události, schůzky a zvláštní události pomocí zvukového znamení nebo zprávy. Rychlou identifikaci položek lze zajistit jejich barevným odlišením.

 • Organizování schůzek    

  Vyberte čas v kalendáři, vytvořte žádost o schůzku a vyberte osoby, které chcete pozvat. Pomocí aplikace Outlook zjistíte nejbližší termín, kdy budou všechny osoby k dispozici. Po odeslání oznámení o schůzce pozvaným účastníkům pomocí e-mailu se v jejich složce Doručená pošta zobrazí žádost o schůzku. Po otevření mohou schůzku přijmout, nezávazně přijmout nebo odmítnout pouhým klepnutím na tlačítko. Pokud je vaše žádost v konfliktu s jinou položkou v kalendáři pozvané osoby, aplikace Outlook danou osobu na tuto skutečnost upozorní. Pokud jako organizátor schůzky povolíte pozvaným navrhnout jiný čas schůzky, mohou tak pozvaní uživatelé učinit. Otevřením žádosti můžete jako organizátor sledovat, kteří z pozvaných účastníků pozvání přijali, odmítli nebo navrhli jiný čas.

 • Zobrazení kalendářů skupin    

  Můžete vytvořit kalendáře, které budou zobrazovat plány skupiny osob nebo zdrojů současně. Za účelem rychlejšího plánování schůzek můžete například zobrazit kalendáře všech osob ve vašem oddělení nebo všech zdrojů, například konferenčních místností, v budově.

 • Zobrazení kalendářů vedle sebe    

  Vedle sebe můžete zobrazit několik kalendářů, které jste vytvořili, i sdílených kalendářů jiných uživatelů aplikace Outlook. Pokud jste například vytvořili samostatný kalendář pro osobní události, můžete vedle sebe zobrazit pracovní i osobní kalendář.

  Mezi zobrazenými kalendáři můžete také kopírovat nebo přesouvat události. K rychlému sdílení vlastního kalendáře a otevření jiných sdílených kalendářů slouží navigační podokno. V závislosti na oprávněních udělených vlastníkem kalendáře můžete ve sdílených kalendářích vytvářet nebo upravovat události.

 • Zobrazení kalendářů nad sebou v překryvném zobrazení    

  V překryvném zobrazení můžete zobrazit několik kalendářů, které jste vytvořili, i sdílených kalendářů jiných uživatelů aplikace Outlook. Chcete-li rychle zjistit, zda dochází ke konfliktům, nebo kdy máte volno, můžete například vytvořit samostatný kalendář pro osobní události a překrýt pracovní a osobní kalendář.

 • Odkaz na kalendáře na webech Windows SharePoint Services 3.0    

  Pokud máte přístup k webu Windows SharePoint Services 3.0, můžete v kalendáři aplikace Outlook zobrazit seznamy událostí z tohoto webu. Seznam můžete v aplikaci Outlook měnit i v případě, že pracujete v režimu offline. Změny budou automaticky synchronizovány při příštím připojení k Internetu. Můžete také zobrazit kalendáře webu Windows SharePoint Services 3.0 vedle jiných osobních nebo sdílených kalendářů.

 • Odeslání kalendářů jiným uživatelům v e-mailu    

  Kalendář můžete poslat příjemci pošty jako internetový kalendář a přitom si zachovat kontrolu nad množstvím sdílených informací. Informace o kalendáři se zobrazí v textu e-mailové zprávy jako příloha internetového kalendáře, kterou může příjemce otevřít v aplikaci Outlook.

 • Publikování kalendářů ve službě Microsoft Office Online    

  Kalendáře můžete publikovat na webu služby Office Online a určovat, kdo je může zobrazovat.

 • Odebírané internetové kalendáře    

  Odebírané internetové kalendáře jsou podobné internetovým kalendářům s tím rozdílem, že stažený kalendář je pravidelně synchronizován a aktualizován podle internetového kalendáře.

 • Správa kalendáře jiného uživatele    

  Pomocí funkce Přístup delegáta může jeden uživatel pomocí své aplikace Outlook snadno spravovat kalendář jiného uživatele. Asistent může například spravovat kalendář svého nadřízeného. Pokud nadřízený manažer asistentovi přidělí přístup delegáta, může asistent vytvářet, přesouvat nebo odstraňovat události a organizovat schůzky v zastoupení manažera.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×