Úvod ke Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě

Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě propojuje aplikaci Microsoft Outlook 2010 s firemními a osobními sociálními sítěmi. V prostředí aplikace Outlook můžete mít aktuální přehled o stavu a aktivitách kontaktů, ať pocházejí ze sítě vaší organizace nebo z webů sociálních sítí v Internetu.

Například váš kolega Petr Váša patří na dva weby sociálních sítí, které používáte i vy. Pomocí Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě můžete vidět jeho aktualizace stavu, komentáře, zprávy a upozornění z těchto sítí, a to vše na jednom místě v aplikaci Outlook. Můžete rovněž zobrazit seznam všech Položka aplikace Outlook, které s Petrem sdílíte, jako jsou e-mailové zprávy, které jste si s ním vyměnili, přílohy a schůzky. Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě rovněž aktualizuje Petrovy informace ve složce Kontakty na základě případných změn, které provede ve svých profilech v sociálních sítích. Díky tomu budete mít aktuální a správné informace, až budete příště Petra kontaktovat, ať již pracovně nebo soukromě.

V tomto článku

Zahájení práce s Konektorem aplikace Outlook pro sociální sítě

Udržování aktuálních informací v podokně osob

Skrytí Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě

Zahájení práce s Konektorem aplikace Outlook pro sociální sítě

Ve výchozím nastavení je Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě minimalizovaný a zobrazuje se v aplikaci Outlook 2010 jako jediný řádek v dolní části Podokno čtení. Chcete-li Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě používat, klikněte na šipku pro rozbalení nebo přetáhněte horní okraj minimalizovaného okna směrem nahoru, až dosáhne požadované velikosti. Tím otevřete podokno osob, což je nová oblast v aplikaci Outlook, v níž lze zobrazit a používat informace, které Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě zobrazuje ze sociálních sítí.

Pokud jste v organizaci, která používá aplikaci Outlook 2010 a Microsoft Office SharePoint Server 2010, může se Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě automaticky připojit k webům služby SharePoint dané organizace a zobrazit dostupné položky aktivit kolegů.

Důležité    Pro každou internetovou sociální síť, kterou chcete používat, je třeba stáhnout a nainstalovat doplněk Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě. Tyto doplňky neposkytuje společnost Microsoft — navštivte používané weby sociálních sítí a zjistěte, zda Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě podporují.

Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě během provozu aplikace Outlook automaticky aktualizuje informace o kontaktech z pracovních a sociálních sítí.

Chcete-li Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě připojit k dalším sociálním sítím, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Podokno osob na položku Podokno osob a potom na možnost Nastavení účtu.

Začátek stránky

Udržování aktuálních informací v podokně osob

Po kliknutí na položku aplikace Outlook se v podokně osob zobrazí kontaktní informace týkající se osoby přidružené k dané položce a poslední aktivity této osoby. K nim patří poslední změny stavu, příspěvky s komentáři nebo zprávy ze sociálních sítí, a to vše společně s položkami aplikace Outlook, jako jsou e-mailové zprávy, položky kalendáře a přílohy.

Podokno osob není zobrazeno.

Existuje několik příčin, proč se podokno osob Konektoru aplikace Outlook nemusí zobrazit.

  • Je vypnuto podokno čtení:    Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Podokno čtení a potom na položku Vpravo nebo Dole.

  • Je vypnuto podokno osob:    Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Podokno osob na tlačítko Podokno osob a potom na položku Dole.

  • Organizace nemusí podporovat připojení k externím webům:    Některé organizace nepodporují přístup k webům sociálních sítí, které se nacházejí mimo jejich síť. Další informace získáte od správce sítě.

Podokno osob se společně s Podokno čtení zobrazuje také v dolní části pod otevřenými položkami aplikace Outlook, jako jsou e-mailové zprávy, události nebo schůzky a kontakty.

Když vyberete položku aplikace Outlook, informace o jejím odesílateli se zobrazí v podokně osob. Pokud vyberete položku aplikace Outlook zahrnující více osob, zobrazí se malý obrázek každé z nich také v záhlaví podokna osob. Kliknutím na obrázek zobrazíte informace o dané osobě v podokně osob.

Chcete-li zobrazit větší obrázky všech osob zahrnutých v položce, klikněte na možnost Všechny osoby v záhlaví. Kliknutím na kterýkoli z obrázků zobrazíte informace o dané osobě v podokně osob.

Chcete-li v podokně osob zobrazit jiné informace o dané osobě, klikněte na některou z karet vlevo od okna se seznamem. K dispozici je 6 výchozích karet:

  • Všechny položky:    Obsahuje všechny aktivity a zprávy vybrané osoby.

  • Aktivity:    Zobrazuje aktivity publikované na webech sociálních sítí vybrané osoby, jako jsou upozornění, komentáře nebo zprávy.

  • Pošta:    Zobrazuje seznam posledních e-mailových zpráv, které jste si vyměnili s vybranou osobou.

  • Přílohy:    Zobrazuje přílohy, které jste vybrané osobě odeslali nebo od ní obdrželi.

  • Kalendář:    Zobrazuje minulé a budoucí schůzky a události, které se týkají vás i vybrané osoby.

  • Aktualizace stavu: Zobrazuje nejnovější aktualizace stavu publikované vybranou osobou.

Jakoukoli položku v seznamu na kartě otevřete kliknutím.

Začátek stránky

Skrytí Konektoru aplikace Outlook pro sociální sítě

Chcete-li Konektor aplikace Outlook Outlook skrýt ve všech zobrazeních aplikace Outlook, proveďte následující krok:

  • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Podokno osob na tlačítko Podokno osob a potom na položku Vypnuto.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk