Úvod k zobrazením

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Návrhem více zobrazení šablony formuláře lze uživatelům poskytnout různé způsoby zobrazení dat. Lze například vytvořit speciální zobrazení optimalizované pro tisk nebo souhrnné zobrazení vysoké úrovně pro vyloučení některých podrobností složité šablony formuláře.

V tomto článku

Pokyny k návrhu

Podokno úloh Zobrazení

Práce uživatelů

Situace vhodné pro použití zobrazení

Existuje celá řada důvodů pro vytvoření více zobrazení šablony formuláře. Více zobrazení poskytuje například následující výhody:

  • Zjednodušení dlouhých a složitých šablon formulářů rozdělením na různá zobrazení:    V šabloně formuláře dlouhého dotazníku můžete například otázky rozdělit do několika zobrazení, aby uživatelé mohli dotazníky vyplňovat v přehledném a logickém pořadí. V tomto případě můžete každou část dotazníku umístit do samostatného zobrazení a pak v šabloně formuláře vytvořit tlačítka Zpět a Vpřed, která uživatelům umožní přechod z jednoho zobrazení do druhého.

  • Vytvoření zobrazení v šabloně formuláře, které je určeno jen pro čtení:    Chcete-li uživatelům například znemožnit změnu dat ve formuláři po jeho odeslání do webové služby, můžete navrhnout zobrazení určené jen pro čtení. Aplikace Microsoft Office InfoPath pak dostane pokyn, že jakmile uživatel klepne ve formuláři na tlačítko Odeslat, přepne zobrazení s možností čtení a zápisu na zobrazení, které je určeno jen pro čtení.

  • Zobrazení odlišných verzí šablony formuláře různým osobám na základě jejich role v organizaci:    V šabloně formuláře určené například pro likvidaci pojistných událostí můžete vytvořit jedno zobrazení pro pojištěnce, druhé zobrazení pro pojišťovací agenty a třetí zobrazení pro likvidátory. Každé z těchto zobrazení je přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo typu uživatele, který do něj zadává informace.

  • Vytvoření snadno vytisknout zobrazení formuláře    Pokud si myslíte, že je pravděpodobné, že uživatelé vytiskne formuláře, můžete navrhnout speciální zobrazení, které se používá pouze při tisku formuláře. Toto zobrazení se nazývá Tisk zobrazitw. Vytvoření vyhrazené tisku zobrazení jednotlivých zobrazení v šabloně formuláře. Můžete také určit jedno zobrazení pro tisk, která platí pro všechna zobrazení v šabloně formuláře. Například pokud vaše šablona formuláře obsahuje tři zobrazení, může vytvoříte zobrazení pro tisk, který slučuje klíčové informace z každého z těchto zobrazení na jednu tiskovou stránku.

  • Vytvoření různých zobrazení pro odlišná prostředí pro vyplňování formulářů:    V jedné Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem můžete například vytvořit jedno zobrazení pro uživatele, kteří budou formulář vyplňovat v aplikaci InfoPath, a druhé pro uživatele, kteří budou formulář vyplňovat ve webovém prohlížeči. Zobrazení navržené pro uživatele aplikace InfoPath může obsahovat funkce a ovládací prvky, které nejsou podporovány ve webovém prohlížeči.

Bez ohledu na to, kolik zobrazení máte v šabloně formuláře všechny sdílejí stejné Zdroj dat. Pro představu, představte si, že vaše šablona formuláře obsahuje dvě zobrazení. Pokud máte e-mailovou adresu textové pole ve výchozím zobrazení, můžete jej zkopírujete do druhého zobrazení. Po zadání e-mailovou adresou v jednom zobrazení, který e-mailovou adresu se automaticky objeví v druhém zobrazení. Můžete zkopírovat ovládací prvky mezi zobrazeními snadnějšímu vazby problémy. Například pokud zkopírujete textového pole e-mailové adresy z první zobrazení a potom je vložte do druhého zobrazení, neuvidíte zprávu vazby ovládací prvek obsahuje duplicitní data, která by zobrazí, pokud jste byli zkopírujte a vložte textové pole ve stejném zobrazení.

Začátek stránky

Pokyny k návrhu

Návrh nového zobrazení obvykle zahrnuje následující úkoly:

  1. Plánování zobrazení:    Kolik zobrazení bude zapotřebí? Mají být některá zobrazení určena jen pro čtení? Které zobrazení se má aktivovat při prvním otevření formuláře? Budou uživatelé tisknout formuláře založené na šabloně formuláře? Pokud ano, je třeba navrhnout zvláštní zobrazení formuláře, které je optimalizováno pro tisk? Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, bude zapotřebí zobrazení využívající funkce, které obsahuje pouze aplikace InfoPath?

  2. Naplnění zobrazení:    Pokud do šablony formuláře přidáte nové zobrazení, bude zpočátku prázdné. V případě potřeby můžete do nového prázdného zobrazení zkopírovat ovládací prvky z existujících zobrazení, případně je vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky nebo Zdroje dat.

  3. Přizpůsobení vzhledu zobrazení:    Potřebujete do určitého zobrazení přidat barvu pozadí nebo obrázek? Pokud budou uživatelé zobrazení tisknout, zvažte přizpůsobení tiskárny, papíru či nastavení okrajů nebo přidání záhlaví a zápatí.

  4. Přizpůsobení chování zobrazení:    Jak uživatelé přepnou do jiného zobrazení šablony formuláře? Stačí k přepínání jednotlivých zobrazení výchozí příkazy nabídky, nebo chcete uživatelům umožnit přepínání pomocí tlačítka či jiného ovládacího prvku přímo ve formuláři? Pokud chcete použít ovládací prvek, bude nutné vytvořit pravidlo přepínání zobrazení v dialogovém okně Pravidla. Jestliže používáte zobrazení pro tisk, mají uživatelé vytisknout všechna zobrazení najednou nebo pouze aktivní zobrazení? Toto chování lze nastavit v dialogovém okně Tisk více zobrazení.

Začátek stránky

Podokno úloh Zobrazení

Podokno úloh Zobrazení umožňuje přidat či odstranit zobrazení nebo přepínat mezi jednotlivými zobrazeními.

Část podokna úloh Zobrazení

Klepnutím na tlačítko Zobrazit vlastnosti otevřete dialogové okno Zobrazit vlastnosti, ve kterém lze přizpůsobit nastavení chování vybraného zobrazení.

Pomocí podokna úloh Zobrazení je také možné vytvořit zobrazení pro tisk a přidružit je k existujícímu zobrazení. Po vytvoření uspořádáte zobrazení pro tisk tak, aby odpovídalo požadovanému způsobu zobrazení šablony formuláře při tisku. Tento postup obvykle představuje kopírování a vkládání ovládacích prvků z prvního zobrazení do zobrazení pro tisk. V dialogovém okně Zobrazit vlastnosti můžete také určit vlastní možnosti tisku, jako například záhlaví, zápatí nebo okraje stránky.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Ve výchozím nastavení mohou uživatelé přepínat mezi jednotlivými zobrazeními klepnutím na příkazy v nabídce Zobrazit. Názvy příkazů nabídky odpovídají názvům zobrazení, které jste zvolili při jejich návrhu. Aktivní zobrazení je označeno značkou zaškrtnutí vedle položky nabídky.

Příkazy v nabídce Zobrazit určené k přepínání zobrazení

Chcete-li možnost více zobrazení zpřístupnit uživatelům, kteří si nemusejí všimnout příkazů nabídky, můžete do šablony formuláře přidat tlačítka pro přepínání mezi jednotlivými zobrazeními. Po vložení tlačítka do šablony formuláře přidružíte k tomuto tlačítku pravidlo, které zobrazení přepne, jakmile uživatel na toto tlačítko klepne. Například v šabloně formuláře pojistné události můžete vytvořit tlačítko Zobrazit souhrn, po jehož klepnutí se otevře souhrnné zobrazení dat pojistné události. Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti v tomto souhrnném zobrazení se uživatelé mohou vrátit do podrobnějšího zobrazení.

Může občas chcete skrýt výchozí příkazy určené k přepínání zobrazení před uživateli. To je užitečné v situacích, kdy nechcete, aby uživatelům povolit přístup k zobrazení než ten, který chcete, aby vyplňovat uživatelé. Příklad šablony formuláře, který umožňuje shromáždit názory uchazečů pravděpodobně tři konkrétní role uživatele přidružená – jeden pro náboráře jedno pro pracovníky a jeden pro vedoucí týmů. Pro každou roli uživatele můžete navrhnout mírně odlišné zobrazení šablony formuláře. Můžete zabránit pracovníky přepnutí na personalista nebo přijímání zobrazení správce při návrhu a zobrazení, můžete otevřete dialogové okno Zobrazit vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na kartě zobrazení při vyplňování formuláře.

Tip : Jestliže chcete uživatelům nabídnout volbu z více zobrazení, můžete tyto volby zobrazit jako položky rozevíracího seznamu ve formuláři. Uživatelé pak klepnou na na požadované zobrazení v seznamu.

Přepínání zobrazení pomocí pravidel

Zobrazení jsou často navržena tak, aby pracovala s pravidly. Pravidla umožňují automatizovat určité úlohy v šabloně formuláře v reakci na události nebo akce, které vyvolá osoba vyplňující formulář. Do šablony formuláře můžete například vložit tlačítko a pak vytvořit pravidlo, které přepne zobrazení, jakmile uživatel na toto tlačítko klepne. Kromě toho lze použít pravidlo, které zobrazení přepne při otevření formuláře. To může přijít vhod, pokud chcete zobrazit různá zobrazení odlišným kategoriím uživatelů na základě přiřazení role uživatele.

Dialogové okno Pravidlo umožňuje přidružit pravidla k většině ovládacích prvků aplikace InfoPath včetně tlačítek. V následujícím příkladu autor formuláře vytvořil pravidlo v dialogovém okně Pravidlo, které přepne souhrnné zobrazení. Toto pravidlo se spustí vždy, když uživatel klepne na tlačítko ve formuláři.

Část dialogového okna Pravidlo

Tip : Použití pravidla k přepínání zobrazení klepnutím na tlačítko je také užitečné, pokud mají uživatelé postupně přecházet z jednoho zobrazení do druhého. V takovém případě byste do jednotlivých zobrazení přidali dvě tlačítka opatřená popiskem < Zpět a Vpřed >.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×