Úvod k serveru Office Forms

Microsoft Office Forms Server 2007 je serverový produkt vytvořený jako aplikace technologie ASP.NET verze 2.0 založená na službě Windows SharePoint Services 3.0. Umožňuje uživatelům používat k vyplňování formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 kromě klientské aplikace Office InfoPath 2007 také webové prohlížeče. Díky tomu je zajištěn rozsáhlejší přístup k formulářům, než jaký byl možný v dřívějších verzích aplikace Microsoft Office InfoPath. Produkt Office Forms Server 2007 navíc poskytuje centrální umístění pro ukládání a správu šablon formulářů v organizaci.

Co chcete udělat?

Rozšíření přístupu k šablonám formulářů

Nasazení a správa šablon formulářů s podporou prohlížeče

Rozšíření přístupu k šablonám formulářů

Návrhář šablony formuláře, který pracuje s aplikací Office InfoPath 2007, může navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. V případě nasazení této šablony formuláře jako Šablona formuláře s podporou prohlížeče na serveru s produktem Office Forms Server 2007 mohou uživatelé formulář vyplnit ve webovém prohlížeči a nemusejí mít ve svých počítačích nainstalovanou aplikaci InfoPath. Práce uživatelů při vyplňování formuláře v prohlížeči je podobná, jako když vyplňují formulář v aplikaci InfoPath. Například funkce, jako je Ověření dat, jsou určeny pro práci v prohlížeči, aniž by vyžadovaly další nastavování serveru. To znamená, že výsledky, které se zobrazí při splnění určitých podmínek (například výstrahy ověření dat), jsou ihned viditelné, protože prohlížeč nemusí formulář načítat pokaždé, když s ním uživatel pracuje.

Poznámky : 

 • Některé ovládací prvky formulářů obsahují možnosti označované jako nastavení zpětného vystavení, pomocí kterých návrháři šablony formuláře určí, zda zobrazení dat vyžaduje další nastavení na serveru. Toto nastavení může výkon formuláře zpomalit. Nastavení zpětného vystavení, které vyžaduje odeslání dat na server, může například způsobit, že zobrazení dat ve formuláři bude nějakou dobu trvat, a pokud zpětný přenos není v konkrétním případě nezbytný, může dojít ke zpomalení výkonu formuláře bez jakéhokoli přínosu.

 • Některé funkce, například ovládací prvky ActiveX, nejsou v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem podporovány.

Před nasazením šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru s produktem Office Forms Server 2007 byste měli vzít v úvahu následující skutečnosti:

 • Způsob nasazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem závisí na funkcích, které k ní přidal návrhář šablony formuláře. Podrobnosti naleznete v tabulce v následující části.

 • Aby bylo možné šablonu v případě otevření v aplikaci InfoPath spustit jako plně důvěryhodnou, musí k ní návrhář přidat Digitální podpis. V případě instalace plně důvěryhodného formuláře do počítače uživatele nemusí mít tato šablona digitální podpis a lze ji vyplnit pomocí prohlížeče nebo aplikace InfoPath.

 • Šablony formuláře s podporou prohlížeče lze vyplnit i na mobilních zařízeních, pokud je povoleno zobrazení šablony formuláře v mobilním zařízení.

Začátek stránky

Nasazení a správa šablon formulářů s podporou prohlížeče

Všechny šablony formuláře s podporou prohlížeče musí hostit server s produktem Office Forms Server 2007. Pro šablony formuláře, které hostí server se službou Office Forms Server 2007, existují dva režimy nasazení: jeden pro Uživatelská šablona formuláře a druhý pro Šablona formuláře schválená správcem.

Uživatelské šablony formulářů může nasadit každý, kdo má oprávnění vytvářet knihovny a seznamy. Uživatelská šablona formuláře je taková šablona formuláře, která obsahuje pouze deklarativní funkce (například Podmíněné formátování), ale neobsahuje spravovaný kód. Tyto typy šablon se spouštějí v rámci úrovně zabezpečení Doména.

Šablony formulářů schválené správcem jsou takové šablony formulářů, které obsahují spravovaný kód, vyžadují úplnou důvěru, používají připojení dat řízené správcem nebo musí být nasazeny ve velkém měřítku v rámci kolekce webů. Správce farmy zpravidla provádí kroky odeslání a ověření při nasazení šablony formulářů schválené správcem, i když návrhář šablony formulářů může úlohu ověření provádět také z aplikace InfoPath. Aktivační krok může provést správce farmy s oprávněním pro správu kolekce webů nebo správce kolekce webů. Proces nasazení šablony formuláře schválené správcem vyžaduje následující tři kroky:

 1. Ověření:    Proces ověření ukazuje informace o šabloně formuláře, jako jsou chyby a varování. K ověření lze použít nastavení na webu Centrální správa nebo podokno úloh Kontrola návrhu v aplikaci Office InfoPath 2007.

 2. Odeslání:    Jakmile je šablona formuláře ověřena, správce farmy ji odešle do knihovny Správa šablon formuláře u webové farmy.

 3. Aktivace:    Po odeslání šablony formuláře ji lze aktivovat pro kolekci webů. To může provést správce farmy nebo správce kolekce webů.

  Poznámka : Aktivace šablony formuláře v kolekci webů vyžaduje, aby měl správce farmy oprávnění správce kolekce webů.

Následující tabulka popisuje dva nejobvyklejší scénáře nasazení a požadované role pro každý z nich.

Typ

Scénář

Rozsah nasazení

Uživatelská šablona formuláře

Koncový uživatel s oprávněním vytvářet knihovny a seznamy na serveru s aplikací Office Forms Server 2007 nasadí šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, která obsahuje deklarativní funkce, jako je například podmíněné formátování.

Šablona formuláře je publikována do knihovny formulářů nebo jako Typ obsahu na webu SharePoint. Instalace uživatelských šablon formuláře je nejlepší pro šablony formuláře, které nemají spravovaný kód a které mají omezený rozsah instalace, jako například ty, které mají používat zaměstnanci jednoho oddělení.

Poznámka : Pokud je třeba nastavit uživatelskou šablonu formulářů jako široce dostupnou, lze tak učinit pomocí stejného procesu jako u šablony formulářů schválené správcem.

Šablona formuláře schválená správcem

Správce farmy nasadí šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem s úplnou důvěryhodností nebo důvěryhodností v rámci domény. Tato šablona obsahuje spravovaný kód nebo používá datové připojení spravované správcem.

Šablonu formuláře ověřuje a ukládá správce farmy a následně je aktivována v knihovně šablony formuláře pro jednu nebo více kolekcí webu. Aktivace je proces, který slouží k zapínání a vypínání funkcí v kolekci webů nebo k vytvoření šablon formulářů schválených správcem, které jsou k dispozici pro použití. Tato metoda nasazení je nejlepší pro šablony formuláře, které je nutné zavést ve velkém měřítku pro použití zaměstnanci v mnoha odděleních celé organizace.

Poznámka : Správce farmy musí ověřit a uložit šablonu formuláře schváleného správcem, ale správce kolekce webů může šablonu formuláře aktivovat až poté, co byla uložena.

Poznámky : 

 • Chcete-li nasadit šablonu formuláře obsahující spravovaný kód, avšak nemáte k tomuto oprávnění, požádejte správce serverové farmy. Než požádáte správce farmy o nasazení šablony formuláře, je třeba ji publikovat do umístění, kde k ní má správce přístup.

 • Pokud správce farmy nasadí šablonu formuláře, bude přidána do centrálního umístění na serveru. Šablonu formuláře může pro svou kolekci webů aktivovat každý, kdo má oprávnění pro správu kolekce webů. Tato metoda nasazení je doporučena pouze pro šablony formulářů, které chcete zpřístupnit v jedné nebo více kolekcích webů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×