Úvod k serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007

Tento článek obsahuje úvod k serverové aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 a popisuje, jak s její pomocí můžete získat lepší kontrolu a přehled obsahu, zjednodušit obchodní procesy a sdílet informace s ostatními uživateli v organizaci.

Poznámka : Tento článek nepopisuje funkce aplikací Office SharePoint Server 2007, které jsou určeny pro odborníky v oblasti IT nebo vývojáře. Odkazy na podrobné informace o správě serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 nebo rozšíření jejich funkcí najdete v části Viz také.

Přehled aplikace Office SharePoint Server 2007

Aplikace Office SharePoint Server 2007 a služba Windows SharePoint Services

Spolupráce

Osoby a individuální nastavení

Hledání

Správa obsahu

Obchodní procesy a formuláře

Obchodní logika

Přehled aplikace Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 je nová serverová aplikace, která je součásti sady Microsoft Office 2007. Vaše organizace ji může použít k zajištění spolupráce, poskytnutí obsahu pro funkce správy, implementaci obchodních procesů a zajištění přístupu k informacím, které jsou nezbytné pro splnění cílů a dokončení procesů organizace.

Pomocí šablon webů a dalších funkcí aplikaceOffice SharePoint Server 2007 můžete rychle a efektivně vytvářet weby, které podporují publikování konkrétního obsahu, správu obsahu, správu záznamů nebo požadavky na obchodní logiku organizace. Můžete například vytvářet weby na úrovní podniku, například weby portálu organizace nebo internetové weby, případně specializované weby, například úložiště obsahu nebo pracovní prostory pro schůzky. Tyto weby umožňují spolupracovat a sdílet informace s ostatními, v organizaci i mimo ni. Navíc můžete pomocí aplikace Office SharePoint Server 2007 spouštět efektivní vyhledávání osob, dokumentů a dat za účelem vytváření návrhů a účasti v obchodních procesech založených na formulářích a přistupovat k velkým objemům obchodních dat a analyzovat je.

Kromě jiného lze pomocí aplikace Office SharePoint Server 2007 provádět následující činnosti:

 • Efektivně spolupracovat s ostatními uživateli v organizaci. Pomocí kalendářů například zjistíte, kdy se konají týmové události, nebo můžete použít knihovny dokumentů k ukládání dokumentů týmu, divize a organizace. Můžete také diskutovat o problémech pomocí webových deníků či ukládat informace na wikiweby, což jsou databáze znalostí spravované uživatelem.

 • Vytvářet osobní weby, kde můžete spravovat a sdílet informace s ostatními uživateli. Můžete například vytvořit vlastní portál Můj web, kde můžete zobrazit a spravovat všechny dokumenty, úkoly, odkazy, kalendáře aplikace Microsoft Office Outlook 2007, kolegy a další osobní informace z centrálního umístění.

 • Vyhledávat osoby, odborné znalosti a data v obchodních aplikacích. Například vyhledáváním na webech Můj web na intranetu můžete vyhledat uživatele s konkrétními schopnostmi nebo zájmy, i pokud neznáte jejich jména. Můžete také vyhledávat data v podnikové databázi nebo v podnikové obchodní aplikaci, jako je například aplikace Customer Relationship Management (CRM).

 • Spravovat dokumenty, záznamy a webový obsah. Organizace můžete například vyvinout systém označování dokumentů za zastaralé nebo s ukončenou platností po uplynutí určitého časového období.

 • Poskytovat hostitelské služby pro obchodní formuláře založení na jazyce XML, které lze integrovat s databázemi nebo jinými obchodními aplikacemi. Pokud například pracujete pro místní vládní organizaci, můžete navrhnout formuláře pro povolení v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 a hostovat je v aplikaci Office SharePoint Server 2007, aby je uživatelé mohli vyplňovat přímo v prohlížeči. Data zadaná do formuláře lze odeslat do databáze ve vládní síti.

 • Snadno publikovat sestavy, seznamy a klíčové ukazatele výkonu (KPI) propojením s obchodními aplikacemi, jakými jsou například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005.

Jak aplikace Office SharePoint Server 2007 spolupracuje s programy v Microsoft Office systému

Aplikace Office SharePoint Server 2007 je navržena a efektivní spolupráci s ostatními programy a servery v sadě Microsoft Office 2007. Následující seznam obsahuje příklady možných činností.

 • Pokud použijte aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007, můžete vytvořit knihovnu snímků aplikace PowerPoint, kterou lze sdílet s ostatními uživateli na webu aplikace Office SharePoint Server 2007.

 • Pokud použijete aplikaci Microsoft Office Access 2007, můžete převést seznam služby SharePoint do režimu offline a pomocí funkcí vytváření sestav aplikace Office Access 2007 zobrazit data a vytvořit sestavy. Jestliže jste například na cestách, můžete spravovat místní kopii seznamu služby SharePoint přenosném počítači, kde můžete upravovat seznam a vytvářet dotazy stejným způsobem, jako kdyby se jednalo o jakoukoli jinou tabulku v aplikaci Office Access 2007. Formuláře a sestavy používající seznam služby SharePoint jsou plně interaktivní  — a aplikace Office Access 2007 může později po návratu synchronizovat místní seznam se seznamem online, jakmile připojíte přenosný počítač do režimu online.

 • Pokud používáte aplikaci Office Outlook 2007, můžete převést knihovnu dokumentů do režimu offline. Složky serveru SharePoint se zobrazí stejně jako jiné složky aplikace Outlook.

 • Jestliže používáte aplikaci Office InfoPath 2007, můžete navrhnout šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem, publikovat je v aplikaci Office SharePoint Server 2007 a povolit jejich používání ve webovém prohlížeči.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Excel 2007, můžete uložit listy na web služby SharePoint, aby k nim uživatelé mohli získávat přístup pomocí prohlížeče. Pomocí těchto listů můžete spravovat a efektivně sdílet jednu centrální, aktuální verzi a současně lépe chránit další vlastní informace, například finanční modely, které jsou v listech vloženy.

 • Jestliže používáte aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007, můžete přizpůsobit weby a pracovní postupy aplikace Office SharePoint Server 2007 jako intuitivní prostředí stylu WYSIWYG. Weby služby SharePoint lze upravit podle vašich potřeb a nastavených požadavků značky pomocí nejnovější technologie ASP.NET, zavedených webových standardů, například kódu Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) a šablon stylů CSS. Pokud jste například obchodním analytikem, můžete být požádání o vytvoření a vlastní nastavení nového webu aplikace Office SharePoint Server 2007, který bude používán ke spolupráci na nových případových zákaznických studií zaznamenaných na videokazety. V takové situaci můžete pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007vytvořit zcela nový web aplikace Office SharePoint Server 2007, kde mohou autoři, grafici pracující s videem a členové marketingového týmu spolupracovat na vývoji případových studií ve formátu videa.

 • V mnoha aplikacích sady Office 2007 můžete aktualizovat vlastnosti pro dokument na serveru na panelu Informace o dokumentu, který se zobrazí jako sada polí s možností úprav v horní části dokumentu. Například v dokumentu aplikace Word může být nutné upravit vlastnosti pro jméno autora, datum vytvoření a typ dokumentu. Tato funkce výrazně usnadňuje vyhledávání požadovaných informací na serveru. Můžete například rychle vyhledat všechny tiskové zprávy, kde vlastnost zákazníka odpovídá jménu konkrétního zákazníka.

 • V moha aplikacích sady Office 2007 můžete vytvářet či účastnit se pracovních postupu, což jsou automatické postupy dokumentů nebo položek specifickou řadou akcí nebo úkolů vztahujících se k obchodnímu procesu. Pracovní postupy lze používat ke konzistentní správě běžných obchodních procesů, například schvalování či revizi dokumentů.

Začátek stránky

Aplikace Office SharePoint Server 2007 a služba Windows SharePoint Services

Zřejmě byste rádi věděli, jaký je rozdíl mezi aplikací Office SharePoint Server 2007 a službou Microsoft Windows SharePoint Services, a jak spolu tyto dvě součásti souvisí.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 je produkt, který využívá službu technologie Windows SharePoint Services. Veškeré funkce, které jsou k dispozici ve službě Windows SharePoint Services, jsou také k dispozici v aplikaci Office SharePoint Server 2007, včetně možnosti vytvářet centralizované seznamy a knihovny, blogy, wikiweby a týmové pracovní prostory, například centra schůzek.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 je založena na službě Windows SharePoint Services poskytující konzistentní, známé rozhraní pro seznamy a knihovny dokumentů, správu webů a vlastní nastavení webů. Aplikace Office SharePoint Server 2007 však nabízí další funkce, které nejsou u webů služby Windows SharePoint Services k dispozici. Aplikace Office SharePoint Server 2007 například používá stejnou technologii vyhledávání jako služba Windows SharePoint Services, ale zahrnuje dodatečné funkce, které jsou užitečné zejména pro zaměstnance ve velkých organizacích, například možnost vyhledávat obchodní data v systémech SAP, Siebel a dalších obchodních aplikacích.

Začátek stránky

Spolupráce

Pomocí následujících funkcí aplikace Office SharePoint Server 2007, můžete efektivněji spolupracovat s ostatními v organizaci.

Spolupráce nebo správa schůzek pomocí šablon webů:    Pokud vytváříte nový web aplikace Office SharePoint Server 2007, můžete začít výběrem jedné z několika různých druhů šablon pro spoluprácí s ostatními uživateli a správu schůzek. Například šablony webů ve skupině Spolupráce jsou určeny k tomu, aby pomohly týmům s organizací práce na projektech a spolupráce na dokumentech. Například pomocí šablony webu Pracovní prostor dokumentů můžete spolupracovat s ostatními na dokumentu nebo na sadě dokumentů. Šablony webu ve skupině Schůzky jsou určeny k tomu, aby týmům v organizaci pomohly se správou různých druhů schůzek. Šablony v této skupině podporují vše od základních schůzek po schůzky zaměřené na rozhodování, dokonce i společenské události.

Sdílení dokumentů, kontaktů, úkolů a kalendářů:     Kalendář aplikace Office SharePoint Server 2007 můžete synchronizovat s aplikací Outlook. Můžete zadat celodenní události a nastavit více typů opakovaných událostí. Můžete efektivněji sledovat týmové projekty pomocí vizuálních zobrazení dne a měsíce.

Snadná výměna informací pomocí wikiwebů:    Wikiweb umožňuje debatovat o nápadech, spolupracovat na týmovém návrhu, vytvářet encyklopedii znalostí nebo pouze shromažďovat rutinní informace ve formátu s možností snadného vytvoření a úprav. Členové týmu mohou přispívat do wikiwebů z prohlížeče – nepotřebují textový profesor nebo zvláštní technické znalosti.

Sdílení myšlenek pomocí blogů:     Blogy (označované někdy také jako webové deníky) jsou tvořeny často přidávanými krátkými příspěvky. Tyto příspěvky se zobrazují v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu. Aplikace Office SharePoint Server 2007 umožňuje pomocí pouhých několika klepnutí vytvořit blog, upravit jej, publikovat jej nebo se přihlásit k odběru jeho aktualizací. U blogu je možné povolit uživatelům přidávat komentáře, nebo lze komentáře vypnout. Mezi možné způsoby využití patří deník výkonného pracovníka pro sdílení myšlenek a vize, komunita pro vytváření vztahů se zákazníky nebo neformální web, kde mohou týmy sdílet novinky a tipy.

Přijímání aktualizací seznamů a knihoven pomocí kanálů RSS:     Seznamy a knihovny využívají technologii RSS (Really Simple Syndication), která umožňuje, aby členové pracovních skupin automaticky přijímali aktualizace. Technologie RSS umožňuje přijímat a zobrazovat aktualizace kanálů, kterými mohou být novinky, blogy a další zajímavé položky v konsolidovaném umístění.

Správa projektů:     Můžete vytvořit seznam Projektové úkoly, který bude obsahovat Ganttův diagram. Jedná se o vizuální přehled projektových úkolů, jehož pomocí lze sledovat data dokončení a průběh týmových úkolů.

Mobilní přístup k obsahu:    Portály, týmové weby a seznamy můžete zobrazit na mobilním zařízení, takže i na cestách si můžete udržovat přehled o projektech a úkolech svého týmu. Například seznamy se na telefonech (nebo jiných telekomunikačních zařízeních podporujících mezinárodní standardy) zobrazují ve zjednodušeném textovém formátu s odkazy umožňujícími procházet obsahem jednotlivých stránek. Můžete také dostávat upozornění na aktualizace seznamů.

Odesílání e-mailů do aplikace Office SharePoint Server 2007:     Pomocí e-mailu se můžete na webu aplikace Office SharePoint Server 2007 zúčastnit diskusí a schůzek a přispívat do dokumentů. Podobně jako můžete svému týmu odeslat e-mail s žádostí o diskusi nad úkoly a projekty, lze také odeslat e-mail na web nebo do seznamu či knihovny aplikace Office SharePoint Server 2007. Můžete také archivovat e-maily odeslané na web nebo do seznamu, takže členové týmu mohou diskusi snadno sledovat na webu a nemusí hledat zprávy ve svých přeplněných e-mailových schránkách.

Správa dokumentů a některých typů seznamů v režimu offline:     Důležitou práci si můžete vzít s sebou bez ohledu na to, kam cestujete. Pomocí některých e-mailových programů kompatibilních s aplikací Office SharePoint Server 2007, jako je například aplikace Microsoft Office Outlook 2007, můžete pracovat v režimu offline s položkami v knihovnách dokumentů a s následujícími seznamy: kalendáři, kontakty, úkoly a diskusemi. Jakmile se připojíte zpět do režimu online, můžete soubory na serveru aktualizovat. Položky seznamu jsou aktualizovány automaticky.

Začátek stránky

Osoby a individuální nastavení

Pomocí následujících funkcí aplikace Office SharePoint Server 2007 se můžete spojit s osobami ve vaší organizaci, které mají ty správné dovednosti, znalosti a zkušenosti s projekty.

Můj web    Můj web je osobní web, který poskytuje centralizované umístění pro ukládání obsahu, odkazů a kontaktů. Slouží také jako kontaktní bod pro ostatní uživatele vyhledávající informace o vás a pro poskytovatele obsahu, kteří vám doručují obsah. Můj web poskytuje vyhrazený web pro každého uživatele, který si daný uživatel může individuálně nastavit. Každý web lze používat k ukládání, prezentování, zobrazení a správě obsahu, informací a aplikací řízeným způsobem. Každý web lze také použít k prezentaci informací o uživateli, například dovedností a rolí, spolupracovníků a manažerů, skupin a distribučních seznamů, jichž j uživatel členem, a dokumentů, na nichž uživatel pracuje. A každý web obsahuje výkonné mechanismy ochrany osobních údajů a zabezpečení, takže každý uživatel může zvolit, kolik informací poskytne a komu. Samostatná web funkce Můj web je k dispozici pro každého uživatele aplikace Office SharePoint Server 2007. V následující části uvádíme seznam výhod používání funkce Můj web.

 • Poskytuje centralizované umístění pro zobrazení a správu všech dokumentů, odkazů, kalendářů aplikace Microsoft Office Outlook, spolupracovníků a dalších osobních informací.

 • Ostatní uživatelé serveru SharePoint se po zobrazení vaší veřejné stránky dozví, jak vás kontaktovat, vaši odbornost, aktuální projekty a osoby, které znáte.

 • Poskytovatelé obsahu mohou použít váš profil, například váš titul, oddělení nebo zájmy, k vložení užitečných informací na váš web.

 • Umožňuje správcům poskytovat vám přizpůsobené weby a webové části

Funkce sítě kontaktů:     Podobně jako sdílíte informace o ostatních osobách ve vaši organizaci prostřednictvím veřejné domovské stránky, můžete také vyhledat ostatní uživatele a spojit se s nimi pomocí veřejných domovských stránek jejich webu funkce Můj web. Po zobrazení jména na webu portálu můžete klepnutím zobrazit web funkce Můj web dané osoby. Můžete zobrazit členství na webech a v distribučních seznamech, seznamy, odkazy na weby, osoby a dokumenty, které vám mohou pomocí dokončit práci. také zobrazit společné informace.

Ovládací prvky ochrany osobních údajů:     Použitím nastavení ochrany osobních údajů u veřejného obsahu webu Můj web umožníte aplikaci Office SharePoint Server 2007 zobrazit informace pouze konkrétním kategoriím osob navštěvujících váš web. Pomocí soukromých skupin můžete zadat, že pouze některé osoby mohou zobrazit některé osobní informace uvedené na domovské stránce webu Můj web. To může být užitečné, pokud chcete sdílet své osobní údaje, například číslo mobilního telefonu, pouze se svou pracovní skupinou nebo manažerem. Existuje pět kategorií osob, které mohou zobrazit obsah – Všichni, Kolegové, Pracovní skupina, Nadřízený a Pouze já.

Cílové skupiny:     Pomocí cílových skupin můžete zobrazit obsah, například položky knihovny, navigační odkazy a celé webové části konkrétním skupinám osob. To je užitečné, pokud chcete prezentovat informace relevantní pouze pro konkrétní skupinu osob. Můžete například na portál právního oddělení přidat webovou část, která obsahuje seznam právních smluv viditelných pouze pro toto oddělení. Každou položku v seznamu nebo knihovně služby SharePoint lze směrovat specifickým posluchačům pomocí webové části Dotaz na obsah. Posluchačům lze směrovat také všechny ostatní typy webových částí a jejich obsah. Posluchačům můžete směrovat také navigační odkazy na webu. Tím jim zjednodušíte práci, protože uvidí pouze navigační odkazy, které jsou pro ně relevantní.

Přítomnost a dostupnost:     Ikona inteligentní značky přítomnosti v reálném čase, která je zobrazena téměř všude, kde se zobrazí jméno osoby v aplikaci Office SharePoint Server 2007, označuje, zda je osoba online a může se zúčastnit telefonního hovoru, zvukového konferenčního hovoru, rychlého zasílání zpráv nebo obousměrné videokonverzace.

Začátek stránky

Hledání

Cílem hledání je nalezení správných informací nebo osoby. Tato část nabízí přehled funkcí aplikace Office SharePoint Server 2007 souvisejících s hledáním, jako je například možnost vyhledávat osoby s odborností, kterou potřebujete pro dokončení úkolu.

Centrum vyhledávání:     Centrum vyhledávání je web, který poskytuje centrální umístění pro spouštění dotazů a procházení výsledků hledání. Pokud přidáte informace o sobě na stránku Můj web, mohou ostatní uživatelé v organizaci pomocí Centra vyhledávání vyhledat vyhledat vás, informace o vašich projektech a vaše známé. Aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje následující šablony webů pro vytvoření Centra vyhledávání:

 • Centrum vyhledávání:     Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro zajištění vyhledávání. Na hlavní stránce s uvítáním najdete jednoduché pole pro vyhledávání ve středu stránky. Web zahrnuje stránky pro výsledky hledání a pokročilé vyhledávání.

 • Centrum vyhledávání s kartami:    Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro zajištění vyhledávání. Na hlavní stránce s uvítáním najdete jednoduché pole pro vyhledávání ve středu stránky. Web obsahuje dvě karty: jednu pro obecná hledání a druhou pro vyhledávání informací o osobách. Karty můžete přidávat a přizpůsobit podle rozsahů vyhledávání nebo typů výsledků.

Vyhledávání dokumentů na intranetu:     Můžete vyhledávat dokumenty obsahující konkrétní slovo či frázi, napsané v určitém jazyce, vytvořené v určité aplikaci nebo mající určité vlastnosti. Aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje také užitečné funkce pro upřesnění hledání. Můžete například vyhledat pouze dokumenty obsahující přesnou frázi „mezinárodní společnost“, které jsou napsané ve španělštině nebo japonštině.

Vyhledávání osob na intranetu:     Nalezení správné osoby může být důležité pro rychlé splnění úkolu. Osoby můžete vyhledávat podle jména nebo můžete použít jiné detaily profilu, například dovednosti, aktuální projekty nebo titul. Osoby vyhledávat také v podnikových aplikacích vaší organizace, například v systémech SAP, Siebel a v přizpůsobených databázích.

Vyhledávání obchodních dat v systémech SAP, Siebel a dalších podnikových aplikacích:     Funkce vyhledávání aplikace Office SharePoint Server 2007 vám mohou pomocí vyhledávat informace v podnikových aplikacích organizace, Jedná se o specializované obchodní programy pro činnosti, jakými jsou například účetnictví, sledování zásob a správa dodavatelských řetězců. Mezi tyto aplikace patří systémy SAP, Siebel a vlastní databáze vytvořené pro vaši organizaci.

Začátek stránky

Správa obsahu

Funkce správy obsahu aplikace Office SharePoint Server 2007 se dělí do tří kategorií:

 • Správa dokumentů

 • Správa záznamů

 • Správa webového obsahu

Služba Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje základní funkce pro úkoly správy dokumentů, včetně funkcí verzí, funkcí popisných metadat, funkcí pracovních postupů, typů obsahu, auditování a ovládacích prvků přístupu založených na rolích na úrovni knihovny dokumentů, složky a jednotlivých dokumentů.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 rozšiřuje tyto možnosti za účelem poskytování rozšířeného vytváření, zpracování obchodních dokumentů, správy a publikování webového obsahu, správy záznamů, správy zásad a podpory pro publikování ve více jazycích.

Správa dokumentů

Správa dokumentů řídí cyklus životnosti dokumentů v organizaci  – jak jsou vytvářeny, revidovány, publikovány a jak k nim je přistupováno. Ať pracujete kdekoli, určitě jste se již setkali s potížemi při správě dokumentů. Představte si cyklus životnosti běžného dokumentu. Dokument je nejprve vytvořen, pak uložen, pak možná sdílen s ostatními uživateli, kteří jej možná později změní. Nově vzniklé verze je třeba sledovat a organizovat. Díky aplikaci Office SharePoint Server 2007 může vaše organizace povolit příslušné zásady u každého kroku tohoto cyklu životnosti, používat centralizované úložiště pro ukládání, správu a získávání přístupu k dokumentům a používat štítky a čárové kódy k efektivnímu sledování dokumentů.

Aplikace Office SharePoint Server 2007 nabízí následující funkce podpory správy dokumentů.

Šablona webu Centrum dokumentů:     Šablona webu Centrum dokumentů umožňuje organizacím vytvářet rozsáhlé weby správy dokumentů, které podporují vysoce strukturované postupy správy dokumentů. Výchozí nastavení pro šablonu webu Centrum dokumentů podporuje silnou kontrolu obsahu: před provedením změn je vyžadována rezervace, povoleny jsou hlavní a dílčí verze, povolena je podpora více typů obsahu a povoleno je auditování za účelem sledování změn obsahu v průběhu času.

Knihovna správy překladů:    Tato knihovna pomáhá organizacím při vytváření, ukládání a správě přeložených dokumentů, protože obsahuje zobrazení a funkce, které usnadňují proces ručního překladu dokumentů. Tato knihovna zahrnuje přizpůsobená zobrazení, která seskupí překlady podle zdrojových dokumentů, a zahrnuje také pracovní postup Správa překladů, který slouží ke správě ručního procesu překladu.

Rozhraní pro převody dokumentů:     Aplikace Office SharePoint Server 2007 nabízí podporu převodů dokumentů na straně serveru z jednoho formátu dokumentu do jiného.

Integrace klientských programů sady Microsoft Office 2007:     Mnoho funkcí správy dokumentů aplikace Office SharePoint Server 2007 je výrazně rozšířeno díky úzké integraci s klientskými programy sady Office 2007. Z klientských programů sady Office 2007 mohou uživatelé:

 • zahajovat a dokončovat úkoly pracovních postupů,

 • aktualizovat vlastnosti pro dokumenty na serveru pomocí panelu Informace o dokumentu,

 • zobrazit text prohlášení zásad správy informací pro dokumenty na serveru na panelu zpráv,

 • porovnat verze dokument na serveru s aplikací Microsoft Office Word,

 • vkládat čárové kódy nebo štítky do dokumentů na serveru.

Správa záznamů

Správa záznamů je proces shromažďování, správy a odstraňování podnikových záznamů (informací považovaných za důležité pro historii, znalosti nebo právní obranu společnosti) konzistentním a jednotným způsobem na základě zásad společnosti. Tyto zásady jsou upraveny podle typu činnosti organizace, druhu právního rizika, které podstupuje, a zákonů a předpisů, podle kterých se řídí. Aplikace Office SharePoint Server 2007 představuje novou sadu funkcí pro vytváření a podporu funkcí pro správu formálních záznamů v organizaci.

Zásady správy informací:     Organizace mohou definovat a používat zásady správy informací na webech serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 za účelem prosazování dodržování podnikových obchodních procesů nebo právních či vládních předpisů pro správu informací.Zásady správy informací umožňují správcům webu nebo seznamů řídit způsob správy obsahu. Serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 obsahují několik předdefinovaných součástí zásad, které mohou organizace použít jednotlivě nebo v kombinaci se zásadami správy informací pro weby. Mezi tyto funkce zásad, které lze definovat pro celou kolekci webů nebo pro konkrétní seznam, knihovnu nebo typ obsahu, patří: Auditování, Čárové kódy, Štítky, Převod formulářů pro archivování a Vypršení platnosti. Organizace mohou také vyvinout vlastní zásady správy informací.

Správa přístupových práv k informacím (IRM):     V aplikaci Office SharePoint Server 2007 mohou organizace pomocí funkce IRM omezit akce, které mohou uživatelé provést se soubory staženými ze seznamů nebo knihoven služby SharePoint. Správa přístupových práv k informacím šifruje stažené soubory a omezuje skupinu uživatelů a programů, které mají povolení tyto soubory dešifrovat. Správa přístupových práv k informacím může také omezit oprávnění uživatelů, kteří mají povoleno čtení souborů, takže tito uživatelé nemohou provádět některé akce, například tisknout kopie souborů nebo z nich kopírovat text.

Šablona webu Centrum záznamů:     Šablona webu Centrum záznamů v serverové aplikaci Office SharePoint Server 2007 je navržena k tomu, aby organizacím usnadnila implementaci jejich programů správy a uchovávání záznamů. Tato šablona webu rozšiřuje standardní serverovou aplikaci Office SharePoint Server 2007 dalšími funkcemi správy záznamů, které poskytují následující možnosti:

 • Možnosti ukládání     Šablona webu Centrum záznamů má několik funkcí, které pomáhají zajistit integritu záznamů uložených v rámci této služby. Záznamy nejsou systémem nikdy automaticky změněny, což znamená, že záznamy odeslané na web a později stažené budou vždy identické. Výchozí webu Centrum záznamů také zabraňuje přímé manipulaci se záznamy zaznamenáním verzí veškerých změn provedených v obsahu dokumentu a auditováním specifických typů změn. Správci záznamů mohou přidávat a spravovat metadata u položek oddělně od metadat záznamu. Změny metadat jsou také zaznamenány do verzí.

 • Směrování záznamů:     Organizace mohou definovat seznam směrování záznamů za účelem automatického směrování záznamů odeslaných do Centra záznamů do příslušné knihovny.

 • Vynucení zásad správy záznamů:     zásad Auditování, Vypršení platnosti a Čárových kódů, které jsou součástí serveru Office SharePoint Server 2007, jsou užitečné pro správu záznamů.

 • Blokování:      Serverová aplikace Office SharePoint Server 2007 poskytuje podporu pro správu procesů právního zjišťování tím, že organizacím umožňují záznamy blokovat. Záznamy, které jsou předmětem sporu nebo vyšetřování, lze přidat do seznamu blokování, a budou tak vyjmuty ze zásad správy záznamů a vypršení platnosti. Položky je možné přidat k více blokováním současně.

 • Rozhraní sběru záznamů:     Osoby a automatizované systémy mohou snadno odesílat obsah na web Centra záznamů, aniž by musely mít přístup nebo oprávnění pro jakýkoli obsah webu. Obsah lze odesílat pomocí webové služby s použitím protokolu SOAP nebo pomocí e-mailu s použitím protokolu SMTP.

Integrace se serverem Microsoft Exchange Server 2007:     Aplikace Office SharePoint Server 2007 je úzce integrována se serverem Exchange 2007. Tato integrace umožňuje organizacím vytvářet spravované poštovní složky na serveru Exchange, ke kterým mohou přistupovat uživatelé aplikace Office Outlook 2007. Organizace mohou definovat zásady správy informací pro tyto složky, které určují údaje jako dobu uchovávání nebo kvótu. Uživatelé mohou tyto složky použít také k odeslání e-mailu na web centra záznamů, který byl implementován v aplikaci Office SharePoint Server 2007. Uživatelé mohou přetahovat záznamy e-mailů ze složky Doručená pošta do příslušné spravované poštovní složky.

Správa webového obsahu

Aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje mnoho funkcí, které jsou užitečné při vytváření návrhu, nasazení a správě podnikových intranetových portálů, podnikových internetových webů a portálových webů divizí. Tyto funkce vám umožňují vytvářet a publikovat webový obsah včas a může výrazně přispět ke snížení nákladů a režie na správu více webů.

Webové stránky založené na šablonách:     Pomocí funkcí správy webového obsahu aplikace Office SharePoint Server 2007 můžete vytvářet, upravovat a spravovat webové stránky založené na šablonách. Při tomto postupu vytváříte rozložení stránky a tím vytvoříte a spravujete „šablony“ pro webové stránky určující autorům, jak mají obsah vytvářet, a čtenářům, jak mají obsah zobrazit.

Publikování šablon webů:     Po vytvoření nového webu v aplikaci Office SharePoint Server 2007 můžete začít vybírat jednu z několika různých druhů šablon, včetně šablon podporujících případné specifické požadavky na publikování obsahu ve vaší organizaci. Šablony webů ve skupině Publikovat umožňují organizacím vytvářet návrhy, nasazovat a spravovat podnikové intranetové portály, podnikové weby v Internetu a weby portálů divizí. U všech šablon webů ve skupině Publikovat jsou povoleny funkce publikování, včetně panelu nástrojů pro úpravy stránky, editoru obsahu a funkce rezervování.

 • Web Příspěvky:     Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro rychlé a snadné poskytování článků s příspěvky a odkazů na články s příspěvky. Obsahuje rozložení stránky s příspěvky a archiv pro ukládání starších příspěvků. Zahrnuje také snadno ovladatelná rozložení pro čtenáře a poskytovatele příspěvků. Tato šablona webu zahrnuje také dvě webové části, které umožňují efektivní doručování příspěvků: Prohlížeč kanálů RSS a Tento týden v obrázcích.

 • Publikování s pracovním postupem:     Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro publikování webových stránek podle plánu pomocí pracovních postupů schválení. Zahrnuje knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků publikování na webu. Můžete například vytvořit web pro zobrazení technických článků, které musí být před publikováním zrevidovány odborníky a danou problematiku.

 • Portál pro spolupráci:     Tento web vyberte, pokud chcete vytvořit počáteční hierarchii webů pro intranetový portál divize. Zahrnuje domovskou stránku, web Příspěvky, Adresář webů a Centrum vyhledávání s kartami. Obvykle má tento web podobný počet přispěvovatelů jako čtenářů a slouží jako hostitel týmových webů. Tento typ šablony vám může pomoci, pokud chcete vytvořit portál divize, kde mohou zaměstnanci spolupracovat a publikovat dokumenty a webové stránky. Tato šablona webu je k dispozici, pouze pokud vytváříte kolekci webů v rámci centrální správy.

 • Publikování portálů:     Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit počáteční hierarchii webů pro web vystavený v Internetu nebo pro velký intranetový portál. Tento web lze snadno přizpůsobit pomocí rozlišujících značek. Zahrnuje domovskou stránku, dílčí web s ukázkovými tiskovými zprávami, Centrum vyhledávání a přihlašovací stránku. Obvykle má tento web mnohem více čtenářů než přispěvovatelů a slouží k publikování webových stránek s pracovními postupy schválení. Ve výchozím nastavení můžete vytvářet pouze dílčí weby publikování s pracovním postupem pod weby vytvořenými pomocí této šablony webu. Tato šablona webu je k dispozici, pouze pokud vytváříte kolekci webů v rámci centrální správy.

Integrace s aplikací Office SharePoint Designer 2007:      Aplikace Office SharePoint Designer 2007 je nový produkt pro vytváření a vlastní nasazení webů aplikace Office SharePoint Server 2007 a vytváření aplikací podporujících pracovní postupy založených na technologiích SharePoint. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 můžete přizpůsobit web aplikace Office SharePoint Server 2007. Díky tomu můžete navrhovat a rozšiřovat weby nebo stránky portálu s větší flexibilitou a efektivitou než dříve. Můžete například používat nejpokročilejší nástroje pro úpravy k úpravám souborů šablon stylů (CSS) pro weby služby SharePoint.

Vytváření webových stránek v rámci kontextu:     Webové stránky můžete upravovat pomocí editoru textu RTF dodávaného s aplikací Office SharePoint Server 2007. V režimu úprav textu můžete zadávat a upravovat obsah stránky na stránce pomocí prohlížeče. V režimu úprav zdrojového kódu HTML můžete zadat nebo upravit obsah stránky pomocí standardů jazyka HTML. Mezi další funkce patří:

 • Funkce umožňující rychle vytvořit, uspořádat a formátovat odkazy.

 • Webová část umožňující zahrnout obsah z celého webu.

 • Možnost kontrolovat pravopis vytvářeného textu.

 • Možnost spravovat a upravovat standardizovaný text, například prohlášení o ochraně autorských práv, v jednom umístění.

Vytváření obsahu pomocí klienta:     Aplikace Office SharePoint Server 2007 poskytuje také možnost vytvářet webové stránky převedením dokumentů vytvořených pomocí jiných programů. To má noho výhod v závislosti na programu, pomocí kterého je původní dokument vytvořen. Dokumenty aplikace Office Word 2007 můžete například použít k vytvoření webových stránek ve vaší kolekci webů.Tento přístup má následující výhody:

 • Rychlejší vytváření:     Můžete převést důležité dokumenty aplikace Office Word 2007 – například dokumenty White paper nebo zprávy o stavu – přímo na webové stránky namísto opakovaného vytváření těchto dokumentů pro použití na webu.

 • Práce v režimu offline:     Jestliže pro vytvoření webové stránky použijete aplikaci Office Word 2007, můžete pracovat na jejím obsahu bez ohledu na to, zda jste připojeni k Internetu či nikoli.

 • Bohatší sada funkcí vytváření:     Aplikace Office Word 2007 poskytuje větší množství funkcí určených pro zpracování textu než Office SharePoint Server 2007.

 • Flexibilita dokumentu:     Dokumenty aplikace Office Word 2007 lze použít také k jiným účelům. Můžete například vytvořit oznámení nového produktu pomocí aplikace Word a pak toto oznámení distribuovat e-mailem a na webu.

Varianty webu:     Cílové skupiny webů se mohou lišit mnoha různými faktory, například jazykem, zeměpisnou oblastí, prohlížečem nebo pobočkou společnosti. Úkol vytváření a správy variant webu může být složitý a zdlouhavý. Funkce variant aplikace Office SharePoint Server 2007 umožňují správcům webů zjednodušit proces správy variant správou kopií obsahu s možností vlastního nastavení ze zdrojového webu na jednotlivých cílových webech. Tato funkce je užitečná zejména pro publikování vícejazyčných webů. Můžete například určit zdrojový web (například tiskové zprávy – angličtina) a více cílových webů (například Tiskové zprávy – francouzština, Tiskové zprávy – japonština) a aplikace Office SharePoint Server 2007 bude tyto weby udržovat synchronizované se zdrojovým webem.

Navigace na webu:     Aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje funkce usnadňující vytváření a správu struktury navigace na webu.

Stránka struktury a obsahu webu:     Stránku struktury a obsahu webu lze použít ke správě obsahu i struktury kolekce webů služby SharePoint. Navigace v aplikaci Office SharePoint Server 2007 je dynamicky generována z hierarchie kolekce webů. To znamená, že po změně struktury webu (pokud například přesunete dílčí web) se tato změna projeví v navigaci na webu. Místo, kde se položka navigace webu nyní zobrazí, odráží nové umístění příslušného dílčího webu. Na této stránce lze kromě změny struktury webu provést i další akce. Obsah můžete spravovat provedením dalších akcí u seznamů a položek seznamů. Můžete například rezervovat či vrátit se změnami, publikovat a kopírovat položky.

Abychom zajistili, že rozhraní stránky struktury a obsahu webu pro vás bude známé, byla navržena tak, aby se podobala Průzkumníkovi Windows. Hierarchii kolekce webů můžete zobrazit v podokně jako stromovou strukturu v levé části stránky struktury a obsahu. V pravé části jsou uvedeny položky v podokně seznamu.

Začátek stránky

Obchodní procesy a formuláře

Obchodní procesy tvoří základ každé organizace a formuláře často tvoří základ každého obchodního procesu, například procesu schvalování vyúčtování výdajů. Pomocí technologie služby InfoPath Forms Services aplikace Office SharePoint Server 2007, můžete navrhovat šablony kompatibilní s prohlížečem v aplikací InfoPath a zpřístupnit je k použití na webu aplikace Office SharePoint Server 2007. Uživatelé nemusí mít v počítači nainstalovanou aplikaci InfoPath, aby mohli formulář tohoto typu vyplnit, ani nemusí stahovat žádné další položky z webu. Potřebují pouze prohlížeč, jako je Microsoft Internet Explorer, Apple Safari nebo Mozilla Firefox.

InfoPath Forms Services     Pokud navrhnete šablony formulářů pomocí aplikace Office InfoPath 2007 a nasadíte je na web aplikace Office SharePoint Server 2007, můžete povolit nastavení umožňující uživatelům vyplňovat formuláře ve webovém prohlížeči. Důvodem je, že aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje technologii služby InfoPath Forms Services, která – kromě povolení nasazení formulářů založených na prohlížeči – poskytuje centrální umístění pro ukládání a správu šablon v organizaci. formuláře, které hostíte na serveru, se nazývají formuláře kompatibilní s prohlížeči.

Pokud publikujete šablonu na webu serveru Office SharePoint Server 2007, můžete ji distribuovat nejen na firemní intranet, ale také na externí weby, například na weby v extranetu nebo podnikové weby. Tak můžete shromažďovat data od zákazníků, partnerů, dodavatelů a dalších subjektů, která jsou důležitá pro úspěch vaší organizace. Například velká pojišťovací společnost může pomocí jedné šablony formuláře kompatibilního s prohlížečem shromažďovat a zpracovávat nároky na pojistné a nasadit tuto šablonu formuláře na svoje weby v Internetu a v intranetu. Pokud zákazník navštíví web této pojišťovací společnosti, může vyplnit formulář nároku ve svém prohlížeči. Druhou možností je, že pokud zákazník telefonicky nahlásí pojišťovně vznik nároku, může pojišťovací agent vyplit formulář nároku v aplikaci InfoPath získáním přístupu k internímu webu pro hlášení nároků. Státní úřad může také shromažďovat data od občanů vystavením šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem na svůj web.

Pracovní postupy:     Pracovní postupy usnadňují lidem spolupráci na dokumentech a spravují projektové úkoly implementací specifických obchodních procesů u dokumentů a položek na webu aplikace Office SharePoint Server 2007. Pracovní postupy zajišťují, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy a také zvyšují efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňují spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí konkrétních obchodních procesů. Aplikace Office SharePoint Server 2007 zahrnuje několik předdefinovaných pracovních postupů, které byly navrženy na řešení běžných obchodních situací:

 • Schválení:     Tento pracovní postup směruje dokument nebo položku skupině osob ke schválení.

 • Shromáždit názory:     Tento pracovní postup směruje dokumenty nebo položky skupině osob, které mají zadat hodnocení.

 • Shromáždit podpisy:     Tento pracovní postup směruje dokumenty sady Microsoft Office skupině osob za účelem shromáždění jejich digitálních podpisů.

 • Schválení dispozice:     Tento pracovní postup podporující procesy správy záznamů umožňuje správu vypršení platnosti a uchování dokumentů tím způsobem, že umožňuje účastníkům se rozhodnout, zda chtějí dokumenty s ukončenou platností uchovat nebo odstranit.

 • Třístavový:     Tento pracovní postup je možné použít ke správě obchodních procesů, které vyžadují sledování velkého počtu problémů nebo položek, například problémy hlášené v rámci podpory zákazníků, prodejní tipy nebo projektové úkoly.

 • Skupinové schválení:     Tento pracovní postup obsahuje hierarchický organizační diagram, ze kterého je možné vybrat schvalující, a umožňuje schvalujícím použít místo podpisu razítko. Toto řešení bylo navrženo speciálně pro východoasijské trhy.

 • Správa překladu     Tento pracovní postup spravuje proces ručního překladu dokumentů, vytváří kopie dokumentů, které mají být přeloženy, a přiřazuje překladové úkoly překladatelům. Tento pracovní postup je k dispozici pouze pro knihovny správy překladu.

Jednotné přihlášení:     Funkce jednotného přihlášení umožňuje osobě zadat jméno a heslo pro použití různých klientských aplikací. Slouží k integraci systémů back-office a obchodních aplikací, které vyžaduje samostatné databáze pověření. Služby jednotného přihlášení serveru Office SharePoint Server 2007 podporují používání vlastních poskytovatelů pověření i poskytovatelů pověření jiných výrobců s možností připojení.

Začátek stránky

Obchodní logika

Obvykle byly nástroje pro přístup k velkému množství nestrukturovaných dat za účelem analýzy k dispozici pouze osobám s mnohaletými zkušenostmi se skladováním nebo shromažďováním dat. Publikování dat z více zdrojů na web je historicky omezeno na vývojáře a konzultanty. Pomocí nových funkcí dostupných v aplikaci Office SharePoint Server 2007 mohou pracovníci zpracovávající informace shromažďovat data z více zdrojů a publikovat je na webu.

Serverová aplikace Office SharePoint Server 2007 umožňuje připojení k obchodním aplikacím, jako je například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005, a snadné publikování sestav, seznamů a klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Pokud publikujete sestavy dat některého z těchto systémů. poskytujete strategická nebo provozní data pracovníkům přijímajícím rozhodnutí. Mezi příklady sestav patří sešity aplikace Microsoft Office Excel, sestava služby SQL Server Reporting Services nebo sestava aplikace Microsoft Office Access. Výkonní manažeři a manažeři linek se při přijímání rozhodnutí spoléhají na včasné a přesné sestavy.

Centrum zpráv:     Základem nových funkcí obchodní logiky serverové aplikace Office SharePoint Server 2007 je Centrum zpráv. Centrum zpráv je web poskytující centrální umístění pro ukládání zpráv společných pro skupinu, ať už je to malá skupina, jako tým, nebo velká, jako celá organizace. Web Centrum zpráv obsahuje zvláštní knihovny dokument pro ukládání zpráv, seznamů a připojení k externím zdrojům dat. Poskytuje také přístup k šablonám stránek a k webovým částem, které usnadňují vytváření stránek a seznamů obsahujících obchodní informace. V Centru zpráv mohou uživatelé vyhledávat položky pomocí kategorií, zobrazit kalendář nadcházejících zpráv a přihlásit se k odběru relevantních zpráv.

Služba Excel Services     Služba Excel Services umožňuje uložit sešit aplikace Excel na server a pak publikovat kteroukoli část tohoto sešitu na webové stránce. Uživatelé potřebují pouze prohlížeč pro zobrazení a interakci s dynamickými daty. Sešit je publikován na webové stránce pomocí webové části Excel Web Access (EWA).

Výhodou publikování sešitů na webové části je to, že všechny výpočty probíhají na serveru. Následkem toho se obchodní logika v sešitu nikdy nezobrazí. Jinou výhodou je, že existuje pouze jeden exemplář sešitu a ten je uložen na ústředním, bezpečném místě. Z webové stránky můžete uživatelům udělit oprávnění jek pro zobrazení, a omezit tak přístup k sešitu. Můžete například zabránit uživatelům v otevření sešitu pomocí aplikace Excel nebo určit, které položky mohou zobrazit.

Excel Services je serverová technologie, díky které je snadné používat, sdílet, zabezpečit a spravovat sešity aplikace Microsoft Office Excel 2007jako interaktivní sestavy, a to konzistentně v celé organizaci. Služba Excel Services má tři základní součásti, které jsou ve vzájemné interakci a společně tvoří celkové strukturální řešení služby Excel Services.

 • Služba Excel Calculation Services (ECS) je „strojem“ služby Excel Services, který načítá sešit, provádí zcela věrné výpočty s aplikací Microsoft Office Excel 2007, aktualizuje externí data a udržuje relace.

 • Aplikace Excel Web Access (EWA) je webová část, která zobrazuje sešit aplikace Microsoft Office Excel v prohlížeči (a umožňuje interakci s tímto sešitem) pomocí jazyka DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) a JavaScript, a to bez nutnosti stáhnout ovládací prvky ActiveX do klientského počítače. Lze ji připojit k jiným webovým částem v tabulích a k jiným stránkám webových částí.

 • Webová služba aplikace Excel (EWS) je webová služba, jejímž hostitelem je služba Microsoft Office SharePoint Services a která poskytuje několik metod, které může vývojář použít jako rozhraní API (Application Programming Interface) pro vytváření vlastních aplikací založených na sešitu aplikace Excel.

Je třeba nejprve vytvořit sešit aplikace Excel v aplikaci Office Excel 2007 a potom jej uložit ve službě Excel Services. V zásadě platí, že aplikace Office Excel 2007 je vytvářecím nástrojem a služba Excel Services zobrazovacím nástrojem.

Autor sešitu, kterým často bývá obchodní analytik, vytvoří sešit aplikace Excel v aplikaci Office Excel 2007, volitelně zadá pojmenované položky k zobrazení a definuje parametry. Autor sešitu pak uloží sešit do knihovny dokumentů (nebo na síť či do webové složky) ve službě Excel Services, kde je spravován a zabezpečen správcem služby SharePoint. Autor sešitu a jiní uživatelé mohou vytvářet sestavy, stránky webových částí a tabule obchodní logiky s využitím daného sešitu. Mnoho firemních uživatelů může k sešitu získat přístup jeho zobrazením v prohlížeči, a dokonce i data aktualizovat, pokud je připojen k externímu zdroji dat. V případě, že mají odpovídající oprávnění, mohou firemní uživatelé zkopírovat aktuální stav sešitu a všechny interakce provedené během aktuální relace, jako je řazení a filtrování, do klientského počítače pro další analýzu, a to buď jako sešit aplikace Excel, nebo snímek sešitu.

Připojení k externím zdrojům dat:     Kromě používání externích zdrojů dat v sešitech aplikace Excel můžete používat data z jiných obchodních aplikací, například SAP a Siebel, v seznamech služby SharePoint, na stránkách a ve webových částech.

Správci obvykle vytvářejí systémová připojení a mohou je ukládat v knihovně datových připojení v Centru zpráv. Takto může každý s oprávněním snadno získat přístup k ústřednímu zdroji připojení a opakovaně jej používat. Lze však vytvářet a ukládat datová připojení kdekoli na serveru Office SharePoint Server 2007.

Pomocí připojení k externím zdrojům dat můžete vytvořit webové části a seznamy služby SharePoint, které uživatelům umožňují interakci s daty v externím zdroji dat, aniž byste museli opustit stránku služby SharePoint.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI):     Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je vizuální nápověda, která sděluje, jak velký pokrok byl učiněn k dosažení cíle. Klíčové ukazatele výkonu jsou důležité pro týmy, vedoucí a podniky k rychlému zhodnocení pokroku směrem k měřitelným cílům. Pomocí klíčových ukazatelů výkonu služby SharePoint lze snadno vizualizovat odpovědi na tyto otázky:

 • V čem jsem napřed nebo pozadu?

 • Do jaké míry jsem napřed nebo pozadu?

 • Jaké je minimum dokončené práce?

Každá oblast podniku si může zvolit sledování jiných typů klíčových ukazatelů výkonu podle obchodních cílů, kterých se snaží dosáhnout. Například pro zvýšení spokojenosti zákazníků může kontaktní centrum stanovit cíl odpovědět na určitý počet volání za kratší časový úsek. Nebo oddělení prodeje může použít klíčové ukazatele výkonu ke stanovení cílů výkonu, jako je například počet nových prodejních návštěv uskutečněných za měsíc.

Klíčové ukazatele výkonu se vytvářejí pomocí seznamů a poté se zobrazují pomocí zvláštních webových částí. Seznamy klíčových ukazatelů výkonu lze uložit v Centru zpráv nebo na jakémkoli jiném webu v aplikaci Office SharePoint Server 2007, kde je může opětovně používat kdokoli s oprávněním k přístupu.

Tabule:     Tabule je flexibilní stránka, která zobrazuje data z klíčových ukazatelů výkonu a sešitů aplikace Excel. Například personální oddělení může navrhnout tabuli, na které mohou zaměstnanci zobrazit individuální informace, například svůj plat a historii odměn.

Obchodní data v seznamech:     >Informace z obchodních aplikací, například SAP, Siebel a Microsoft SQL Server, lze snadno integrovat a začleňovat do prostředí pro spolupráci v aplikaci Office SharePoint Server 2007 přidáním typu sloupce s obchodními daty k seznamu aplikace Office SharePoint Server 2007. Tímto způsobem lze získat seznam položek, které používají kombinaci sloupců ze serveru Office SharePoint Server 2007 a z externí obchodní aplikace. Pokud například pracujete pro konzultační společnost používající systém CRM, můžete ukládat dokumenty, například návrhy, smlouvy a prezentace, do seznamů služby SharePoint a přiřazovat tyto dokumenty k příslušnému zákazníkovi v databázi služby CRM. Díky této možnosti můžete spravovat veškerou dokumentaci o zákaznících na jednom místě a uživatelé, kteří stránku zobrazí, mohou snadno přejít k záznamu o zákazníkovi v obchodní aplikaci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×