Úvod k práci s weby publikování

Tento článek obsahuje informace o práci se šablonami a typy obsahu webů publikování.

V tomto článku

Šablony webu, u kterých je povoleno publikování

Typy obsahu, u kterých je povoleno publikování

Šablony webu, u kterých je povoleno publikování

Při vytváření webu vybíráte šablonu webu ze seznamu Vyberte šablonu. Chcete-li vytvořit například web pro publikování týmových webových stránek, vyberte šablonu Web Publikování.

Šablona webu je soubor, který určuje celkový vzhled webu. Může obsahovat následující položky:

  • Stránky webové části

  • Vlastní stránky

  • Motivy a ohraničení

  • Přizpůsobení panelu Snadné spuštění

  • Obsah webu (seznam a obsah knihovny dokumentů – volitelně)

Weby publikování mají povolené funkce publikování. Patří sem příkazy na pásu karet, které umožňují odeslat stránku ke schválení, spravovat vlastnosti stránky, publikovat a rezervovat stránku nebo ji vrátit se změnami. Následující tabulka uvádí stručný popis všech šablon webu publikování.

Šablona

Účel

Web Publikování

Vytvoří web pro publikování webových stránek. Šablona obsahuje knihovnu dokumentů a obrázků pro ukládání prostředků k publikování na webu. Tato šablona může týmům usnadnit provádění změn pomocí panelu nástrojů pro úpravy stránek a funkcí rezervace a editoru obsahu.

Web Publikování s pracovním postupem

Vytvoří web pro publikování webových stránek podle plánu pomocí schválených pracovních postupů. Šablona obsahuje knihovnu dokumentů a obrázků pro ukládání prostředků k publikování na webu. Ve výchozím nastavení je možné vytvářet podřízené weby publikování pouze pod weby vytvořenými pomocí této šablony.

Podnikový wikiweb

Vytvoří rozsáhlý wikiweb s kategoriemi a rozloženími stránek. Šablona Podnikový wikiweb je dostupná pouze v případě, že je na stránce Funkce kolekce webů aktivována funkce Rozložení podnikového wikiwebu.

Poznámky : 

  • Ve výchozím nastavení můžete při vytváření podřízeného webu publikování vybrat pouze šablonu webu Web Publikování nebo Web Publikování s pracovním postupem. Můžete však na stránce Nastavení webu v části Rozložení stránek a šablony webů povolit použití dalších šablon webů.

  • Kolekci webů pomocí šablony webu Podnikový wikiweb můžete vytvořit pouze v případě, že jste správcem úložiště termínů. Správcem úložiště termínů být nemusíte, chcete-li vytvořit podřízený web, který používá šablonu webu Podnikový wikiweb.

Začátek stránky

Typy obsahu, u kterých je povoleno publikování

Úprava typu obsahu umožňuje přizpůsobit všechny stránky, které používají daný typ obsahu. Pokud například chcete přidat další pole s obrázkem na všechny stránky typu Článek, můžete to provést úpravou typu obsahu Stránka článku, takže pole bude k dispozici jako prvek rozložení stránky. Toto nové pole bude možné použít na všech stránkách s daným typem obsahu.

Typy obsahu, u kterých je povolena funkce publikování, je možné spravovat a upravovat na stránce Galerie typů obsahu na webu nejvyšší úrovně v dané kolekci webů.

  1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

  2. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Galerie na možnost Typy obsahu webu.

  3. Klikněte na typ obsahu, který chcete upravit.

Při úpravě typu obsahu můžete zvolit, zda chcete, aby se provedená změna použila na stránkách, jež dědí z daného typu obsahu. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou provedenými změnami aktualizovány typy obsahu podřízených webů, jež dědí z tohoto typu obsahu webu.

Existuje šest typů obsahu, u kterých je povolena funkce publikování. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé typy, jejich umístění a popis.

Typ obsahu

Umístění

Popis typu obsahu

Stránka článku

Typy obsahu rozložení stránky

Stránka článku je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Jedná se o přidruženou šablonu typu obsahu pro výchozí rozložení stránky, kterou můžete použít k vytváření stránek článků na webech s povolenou funkcí publikování.

Stránka přesměrování

Typy obsahu rozložení stránky

Stránka přesměrování je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Jedná se o přidruženou šablonu typu obsahu pro rozložení stránky přesměrování.

Úvodní stránka

Typy obsahu rozložení stránky

Úvodní stránka je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Jedná se o přidruženou šablonu typu obsahu pro výchozí rozložení stránky, kterou můžete použít k vytváření úvodních stránek na webech s povolenou funkcí publikování.

Stránka

Typy obsahu publikování

Stránka je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Šablony sloupců ze šablony Stránka budou přidány do všech knihoven stránek vytvořených funkcí publikování.

Rozložení stránky

Typy obsahu publikování

Rozložení stránky je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Všechna rozložení stránky budou zahrnovat šablony sloupců ze šablony Rozložení stránky.

Stránka předlohy publikování

Typy obsahu publikování

Stránka předlohy je systémová šablona typu obsahu, kterou vytvoříte pomocí funkce prostředků publikování. Všechny stránky předlohy budou zahrnovat šablony sloupců ze šablony Stránka předlohy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×