Úvod k novým příponám názvů souborů a formátům XML Office

Microsoft Office 2007 zavádí nový formát souborů, který je založený na jazyku XML. Jmenuje se otevřený formát Office XML a je platný pro aplikace Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. Tento článek shrnuje hlavní přednosti nového formátu, popisuje nové přípony názvů souborů a probírají se v něm způsoby sdílení souborů Office 2007 s lidmi, kteří používají starší verze Office.

V tomto článku

Jaké jsou nové přípony názvů souborů?

Můžou různé verze Office sdílet tytéž soubory?

Jaké jsou přínosy formátů Open XML?

Jaké jsou nové přípony názvů souborů?

Dokumenty, šablony, listy a prezentace, které vytvoříte v Office 2007, se ukládají s novými příponami názvů souborů, ve kterých se k příponám přidává písmeno x nebo m. Pokud například uložíte dokument ve Wordu, soubor teď bude mít místo přípony .doc příponu .docx.

  • x označuje soubor XML bez maker.

  • m označuje soubor XML, který obsahuje makra.

Uložení souboru jako .docx

V následujících tabulkách jsou uvedené přípony souborů v aplikacích Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007.

Word

Typ souboru XML

Přípona

Dokument

DOCX

Dokument s podporou maker

DOCM

Šablona

DOTX

Šablona s podporou maker

DOTM

Aplikace Excel

Typ souboru XML

Přípona

Sešit

XLSX

Sešit s podporou maker

XLSM

Šablona

XLTX

Šablona s podporou maker

XLTM

Binární sešit jiný než XML

XLSB

Doplněk s podporou maker

XLAM

Aplikace PowerPoint

Typ souboru XML

Přípona

Prezentace

PPTX

Prezentace s podporou maker

PPTM

Šablona

POTX

Šablona s podporou maker

POTM

Doplněk s podporou maker

PPAM

Zobrazit

PPSX

Přehlídka s podporou maker

PPSM

Snímek

SLDX

Snímek s podporou maker

SLDM

Motiv Office

THMX

Začátek stránky

Můžou různé verze aplikací Office sdílet tytéž soubory?

Office 2007 zahrnuje nástroje pro kontrolu kompatibility i převaděče souborů usnadňující sdílení souborů mezi různými verzemi Office.

Otevření souborů předchozí verze v Office 2007   : Můžete otevřít soubor vytvořený ve starší verzi Office, pracovat s ním a pak ho uložit v jeho původním formátu. Pokud nechcete zavádět žádné funkce, které podporuje jenom Office 2007, můžete použít nástroj pro kontrolu kompatibility z Office 2007, který na takové funkce při ukládání souboru upozorní uživatele a před pokračováním v ukládání umožní jejich odebrání.

Otevření souborů Office 2007 ve starších verzích Office:    Soubor Office 2007 je možné otevřít a upravovat v předchozí verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu po stažení příslušného převaděče souborů. Na počítači se starší verzí Office přejděte na web Download Center a stáhněte si sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikace Word, Excel a PowerPoint 2007.

Důležité : Vaše verze Microsoft Office musí být aktualizovaná na jednu z aktualizací Service Pack v následujícím seznamu. Po instalaci aktualizace Service Pack pro vaši verzi Office si pak stáhněte vhodný převaděč.

Začátek stránky

Jaké jsou přínosy formátů Open XML?

Formáty Open XML přináší řadu výhod – nejenom pro vývojáře a řešení, která vytvářejí, ale i pro jednotlivé uživatele a organizace libovolné velikosti:

  • Kompaktní soubory:    Soubory se automaticky komprimují a v některých případech můžou být až o 75 procent menší. Formát Open XML používá k ukládání dokumentů kompresní technologii, která může snižovat náklady, protože je k ukládání souborů zapotřebí menší diskový prostor a snižuje se šířka pásma potřebná k odesílání souborů e-mailem, prostřednictvím sítí a přes internet. Při otevírání se soubor automaticky rozbalí. Při uložení se automaticky znovu zkomprimuje. K otevírání a zavírání souborů v Office 2007 není nutné instalovat žádné speciální programy pro kompresi metodou ZIP.

  • Zlepšení obnovy poškozených souborů:    Soubory jsou strukturované modulárním způsobem, různé komponenty dat jsou v souboru vzájemně oddělené. To umožňuje otevření souboru i v případě, že některá komponenta v souboru (například obrázek nebo graf) je zničená nebo poškozená.

  • Lepší zabezpečení soukromí a osobních údajů:    Dokumenty je možné spolehlivě sdílet, protože identifikovatelné osobní údaje i citlivé obchodní informace, jako jsou jména autorů, komentáře, sledované změny a cesty k souborům, je možné snadno identifikovat a odstranit ze souboru pomocí funkce Kontrola metadat. Podrobnosti najdete v tématu Odebrání skrytých dat a osobních informací z dokumentů sady Office.

  • Lepší integrace a možnost vzájemné součinnosti obchodních dat:    Použití formátů Open XML jako architektury pro vzájemnou spolupráci mezi daty jednotlivých produktů Office 2007 znamená, že dokumenty, listy, prezentace a formuláře je možné ukládat ve formátu XML, který je každému volně dostupný k použití a k poskytnutí oprávnění bez licenčních poplatků. Office podporuje taky schémata XML definovaná zákazníky, která rozšiřují existující typy dokumentů Office. To znamená, že zákazníci můžou odemykat informace v existujících systémech a pracovat s nimi v jim dobře známých aplikacích Office. Informace vytvořené pomocí aplikací Office se dají jednoduše používat v jiných podnikových aplikacích. K otevření a úpravám souboru Office stačí nástroj pro kompresi metodou ZIP a editor jazyka XML.

  • Snazší zjišťování souborů obsahujících makra:    Soubory, které se ukládají s použitím výchozí přípony x (například .docx, .xlsx a .pptx), nemůžou obsahovat makra jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a makra XLM. Makra můžou obsahovat jenom soubory, jejichž přípona končí písmenem m (například .docm, .xlsm a .pptm).

Poznámka : Možná budete muset uložit soubory v binárním formátu používaném ve starších verzích Office. Můžete například pracovat na dokumentu s někým, kdo používá starší verzi Office. Office 2007 proto dál umožňuje ukládat soubory v předchozích verzích.

Seznam Uložit jako

download a free trial button

Buy Office now

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×