Úvod k centrům schůzek

Centrum schůzek je web sloužící k centralizaci všech informací a materiálů pro jednu nebo více schůzek.

V tomto článku

Centra schůzek

Části webu centra schůzek

Účastníci, uživatelé a skupiny webu na webu centra schůzek

Centra schůzek

Centrum schůzek je web, který slouží jako úložiště pro všechny informace a materiály potřebné pro jednu nebo více schůzek. Web centra schůzek můžete nastavit při vytváření pozvání ke schůzce v aplikaci Microsoft Office Outlook. Předmět, jména účastníků, datum, čas a místo z žádosti o schůzku přidává aplikace Outlook automaticky do centra schůzek. Pokud později tyto informace změníte, aplikace Outlook automaticky aktualizuje web centra schůzek novými informacemi.

Poznámka : Pokud místo toho aktualizujete informace na webu centra schůzek, musíte tyto informace v žádosti o schůzku v aplikaci Outlook aktualizovat ručně.

Pokud nastavíte web centra schůzek pomocí aplikace Outlook s účtem Microsoft Exchange, přidá se automaticky do textu vaší žádosti o schůzku odkaz na web. Pozvaní uživatelé mohou na odkaz klepnout, čímž na webu centra schůzek zobrazí program, dokumenty a jiné informace související se schůzkou, se kterými mohou pracovat. Během schůzky lze web centra schůzek prohlížet a doplňovat jej o informace, jako jsou jména účastníků, učiněná rozhodnutí, činnosti nebo úkoly přidělené účastníkům, a lze také publikovat zápis ze schůzky. Tyto funkce vám pomohou vytvořit ucelený záznam schůzky pro další použití.

Pokud je k dispozici služba Windows SharePoint Services 3.0 a nadřazený web SharePoint, můžete web centra schůzek vytvořit z více umístění. Nový web centra schůzek se vytvoří jako web podřízený webu SharePoint. Příkladem umístění, z nichž lze vytvořit web centra schůzek, mohou být kalendář kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 a plánovací program, jako např. Outlook, web služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007 na intranetu nebo externí web, který je hostitelem služby Windows SharePoint Services 2.0 nebo vyšší. Web centra schůzek můžete rovněž vytvořit pomocí existujícího webu centra schůzek, ale v takovém případě nemůže být nový web podřízen existujícímu webu centra schůzek.

Jak pomocí aplikace Outlook, tak pomocí služby Windows SharePoint Services 3.0 můžete nastavit web centra schůzek pro více než jednu schůzku, jako např. pro opakovanou schůzku nebo pro více souvisejících schůzek propojených se stejným webem centra schůzek. Můžete rovněž přiřadit delegáta, který pro vás web centra schůzek nastaví.

Poznámka : Jestliže používáte jinou e-mailovou aplikaci než Outlook, naleznete další informace dokumentaci k této aplikaci nebo se obraťte na správce systému.

Na weby centra schůzek v důvěryhodné doméně můžete pozvat kohokoli s platnou e-mailovou adresou ve stejné důvěryhodné doméně, jako máte vy. Na weby centra schůzek vytvořené na externích webech má přístup kdokoli s platnou e-mailovou adresou.

Používáte-li program rychlého zasílání zpráv, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, jako je Microsoft Windows Live Messenger nebo Microsoft Office Communicator, můžete pomocí tohoto programu komunikovat s ostatními účastníky prostřednictvím seznamu Účastníci na webu centra schůzek. Účastníka, který je online, můžete vyzvat, aby navštívil web centra schůzek a spolupracoval s vámi.

Začátek stránky

Části webu centra schůzek

Web centra schůzek sestává z jedné nebo více stránek, které obsahují informace nazývané webové části. Příkladem webových částí jsou podrobnosti o schůzce a seznamy informací, které jsou společné pro plánování a vedení schůzky nebo následné schůzky. Nadpisy seznamů mohou být Cíle, Program schůzky, Účastníci, Rozhodnutí a Úkoly. Kromě seznamů můžete přidat knihovnu dokumentů a knihovnu obrázků, kam si pozvaní uživatelé mohou uložit materiály týkající se schůzky. Seznamy a knihovny, které jsou ve výchozím nastavení zobrazeny na domovské stránce, závisí na šabloně vybrané při vytvoření webu centra schůzek.

Pokud web centra schůzek neobsahuje všechny požadované informace, můžete si jej přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim potřebám. Nápověda pro web centra schůzek je k dispozici na webu a v rámci nápovědy služby Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Účastníci, uživatelé a skupiny webu na webu centra schůzek

Přestože si aplikace Outlook na webu centra schůzek aktualizuje seznam Účastníci, nepřiřazuje účastníkům automaticky oprávnění k přístupu na web centra schůzek. Automatické přiřazení práv závisí na typu používaného webu centra schůzek.

Po vytvoření nového centra schůzek a odeslání žádosti o schůzku s odkazem na tento web jsou účastníci automaticky přiřazeni ke skupině webu Přispěvatel a jsou k webu centra schůzek přidáni jako uživatelé s právy pro čtení a zápis. Jako organizátoři schůzky jste přiřazeni ke skupině webu Správce. Pokud došlo k potížím s automatickým udělováním práv účastníkovi, obdržíte zprávu s pokyny, na kterém místě webu centra schůzek můžete přidat účastníka jako uživatele.

Poté, co odešlete žádosti o schůzku a připojíte se ke stávajícímu webu centra schůzek, obdrží účastníci přístupová práva automaticky, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Web centra schůzek byl původně vytvořen s jedinečnými oprávněními, která jsou odlišná od nadřazeného webu.

  • Web centra schůzek dědí nastavení oprávnění z nadřazeného webu SharePoint a účastníci mají přístupová práva k nadřazenému webu.

Další informace naleznete v nápovědě webu centra schůzek.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×