Úvod do typů obsahu

Typ obsahu umožňují organizacím organizovat a spravovat obsah a konzistentně s ním manipulovat v rámci webové kolekce. Definováním typů obsahu pro specifické druhy dokumentů nebo informačních produktů může organizace zajistit, že všechny tyto skupiny obsahu budou spravovány konzistentně.

V tomto článku:

Co je typ obsahu?

Jak typy obsahu pracují na úrovni webu

Jak typy obsahu pracují v seznamech a knihovnách

Co je typ obsahu?

V průběhu jediného projektu může ve firmě vzniknout několik různých druhů obsahu, například návrhů, právních smluv, pracovních výkazů a specifikací designu produktů. I když tyto dokumenty mohou být uloženy společně, protože se vztahují k jedinému projektu, mohou být vytvářeny, používány, sdíleny a uchovány různě. Firma může chtít o jednotlivých druzích obsahu shromažďovat a udržovat různé druhy metadat.

Aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 umožňuje organizacím definovat tyto různé sady dokumentů jako typy obsahu. Typ obsahu je skupina opakovaně použitelných nastavení, která popisují sdílené chování pro specifický typ obsahu. Typy obsahu je možné v aplikaci Office SharePoint Server 2007 definovat pro libovolný typ položek, včetně dokumentů, položek seznamu a složek. Každý typ obsahu umožňuje zadat následující položky:

  • sloupce (metadata), které chcete přiřadit k položkám tohoto typu,

  • šablona dokumentu, na které mají být založeny nové položky tohoto typu (pouze typy obsahu dokument),

  • vlastní formuláře Nový, Úpravy a Zobrazit pro použití s tímto typem obsahu,

  • pracovní postupy, které jsou k dispozici pro položky tohoto typu obsahu,

  • vlastní řešení nebo funkce, které souvisejí s položkami tohoto typu obsahu,

  • zásady správy informací, které souvisejí s položkami tohoto typu obsahu,

  • panel Informace o dokumentu, který je k dispozici v kompatibilních aplikacích systému Microsoft Office pro položky tohoto typu obsahu,

  • převody dokumentů, které jsou k dispozici pro položky tohoto typu obsahu (pouze typy obsahu dokument).

Díky typům obsahu mohou organizace konzistentně spravovat a organizovat obsah v různých seznamech a knihovnách ve Kolekce webů a také umožňují, aby jediný seznam nebo knihovna obsahovaly více typů položek nebo dokumentů.

Začátek stránky

Jak typy obsahu pracují na úrovni webu

Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie, která umožňuje, aby jeden typ obsahu dědil vlastnosti z jiného typu obsahu. Díky tomu mohou kategorie dokumentů sdílet atributy mezi organizacemi a současně mohou týmy upravit tyto atributy pro určité weby nebo seznamy.

Typy obsahu se nejprve definují centrálně pro web v galerii typů obsahu webu. Typy obsahu, které jsou definovány na úrovni webu, se nazývají typy obsahu webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití na libovolných webech podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován v galerii typů obsahu webu pro web, který se nachází ve webové kolekci na nejvyšší úrovni, je k dispozici pro použití v seznamech a knihovnách na všech webech v příslušné webové kolekci. Typy obsahu webu je možné přidávat jednotlivě k seznamům nebo knihovnám a upravovat pro použití v těchto seznamech a knihovnách. Když je přidána instance typu obsahu webu k seznamu nebo knihovně, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené typům obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny.

Jak pracuje dědičnost pro typy obsahu webu

Když v galerii typů obsahu webu definujete pro web nový vlastní typ obsahu webu, začnete tak, že vyberete v galerii typů obsahu webu existující nadřízený typ obsahu webu. Nový typ obsahu webu, který vytvoříte, zdědí všechny atributy svého nadřízeného typu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Po vytvoření tohoto nového typu obsahu webu můžete u kteréhokoli z těchto atributů provést změny.

Kdykoli provedete změny typů obsahu webu, můžete zadat, zda chcete tyto změny použít u některého dalšího podřízeného typu obsahu webu nebo typu obsahu seznamu, které dědí svoje atributy z těchto typů obsahu webu. Aktualizovat lze pouze atributy, které sdílejí podřízené typy obsahu webu nebo typy obsahu seznamu s nadřízeným typem obsahu. Pokud byl podřízený typ obsahu webu upraven pomocí dalších atributů, které nadřízený typ obsahu webu nemá (například další sloupce), nejsou tyto úpravy přepsány, když je podřízený typ obsahu webu aktualizován. Změny, které provedete v typu obsahu webu, nemají vliv na nadřízený typ obsahu webu, ze kterého byl příslušný typ obsahu webu vytvořen.

Jak typy obsahu webu podporují správu obsahu

Definováním typů obsahu webu můžete zajistit, že se s celými kategoriemi dokumentů bude v celé organizaci zacházet konzistentně. Například všechny dokumenty v organizaci, které souvisejí s předmětem plnění, mohou potřebovat specifickou sadu metadat, jako jsou číslo účtu, číslo projektu a vedoucí projektu. Zajistit, že budou čísla účtů a projektů připojena ke všem dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění, můžete vytvořením typu obsahu webu Předmět plnění, který bude zahrnovat požadované sloupce pro všechny tyto položky metadat. Všechny typy dokumentů ve webové kolekci související s předmětem plnění, které zdědí typ obsahu z tohoto webu, potom budou vyžadovat, aby uživatelé zadali do těchto sloupců informace. Pokud potřebujete sledovat další metadata vztahující se k těmto dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění, můžete do typu obsahu webu Předmět plnění přidat další povinný sloupec. Potom můžete aktualizovat všechny podřízené typy obsahu seznamu, které zdědí typ obsahu webu z tohoto webu, a přidat tento nový sloupec ke všem dokumentům, které souvisejí s předmětem plnění.

Začátek stránky

Jak typy obsahu pracují v seznamech a knihovnách

Pokud máte seznam nebo knihovnu, které jsou nastaveny tak, aby bylo povoleno více typů obsahu, můžete typy obsahu přidat k tomuto seznamu nebo knihovně ze skupiny typů obsahu webu, které jsou k dispozici pro váš web.

Když přidáte typ obsahu k seznamu nebo knihovně, umožníte tak, aby tento seznam nebo knihovna obsahovaly položky tohoto typu. Příkaz Nový v takovém seznamu nebo knihovně umožňuje uživatelům vytvářet nové položky tohoto typu. Jednou z klíčových výhod typů obsahu pro seznamy a knihovny je to, že umožňují, aby jediný seznam nebo knihovna obsahovaly více typů položek nebo dokumentů. Každý z nich může mít jedinečná metadata, zásady či chování.

Jak pracuje dědičnost u typů obsahu seznamu

Když je k seznamu nebo ke knihovně přidána instance typu obsahu webu, jedná se o podřízenou položku typu obsahu webu, ze kterého byla vytvořena. Tento typ obsahu seznamu dědí všechny atributy nadřízeného typu obsahu webu, jako je jeho šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Typ obsahu seznamu je možné upravit pro specifický seznam nebo knihovnu, ke kterým byl přidán. Tyto úpravy se nepoužijí u nadřízeného typu obsahu webu. Když je nadřízený typ obsahu webu pro typ obsahu seznamu aktualizován, může podřízený typ obsahu seznamu zdědit tyto změny, (pokud osoba, která udržuje typ obsahu webu, vybere možnost použití aktualizací pro všechny podřízené typy obsahu). Pokud byly některé z atributů, které podřízený typ obsahu seznamu sdílí s nadřízeným typem obsahu webu, upraveny pro typ obsahu seznamu, je možné tyto úpravy přepsat, když typ obsahu seznamu zdědí tyto změny z nadřízeného typu obsahu webu. Pokud byl typ obsahu seznamu upraven pomocí dalších atributů, které nadřízený typ obsahu webu nemá (například sloupce navíc), tyto opravy, když podřízený typ obsahu seznamu zdědí příslušné změny z nadřízeného typu obsahu webu, přepsány nebudou.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×