Úvod do správy podnikového obsahu na serveru SharePoint Server 2007

Během několika posledních desetiletí počítače a kancelářské aplikace organizacím více než kdy dříve usnadnily vytváření různých typů obsahu, jako jsou dokumenty, listy, prezentace, e-mailové zprávy, videa a webové stránky. Tato jednoduchost při tvorbě obsahu vedla k prudkému nárůstu objemu nestrukturovaného obsahu, který organizace musí spravovat. Vzhledem k tomu, že obsah obvykle není spravován či uspořádán jednotným způsobem, nejsou informace v něm obsažené dostupné zaměstnancům. To organizacím brání ve zlepšování produktivity zaměstnanců, efektivity procesů a komunikace se zákazníky.

Správa podnikového obsahu a životní cyklus obsahu

Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM) od společnosti Microsoft pomáhá organizacím překonávat výzvy, které před ně nespravovaný obsah staví. Ústřední částí řešení ECM od společnosti Microsoft je server Microsoft Office SharePoint Server 2007, který rozšiřuje dosah správy obsahu na všechny zaměstnance v rámci organizace díky integraci se známými nástroji jako jsou aplikace sady Microsoft Office. Řešení Microsoft ECM poskytuje funkce pro správu celého životního cyklu obsahu – od vytvoření přes úpravy a spolupráci až po vypršení platnosti – na jediné sjednocené platformě.

Schéma životního cyklu dokumentu

Server Office SharePoint Server 2007 pomáhá organizacím spravovat celý životní cyklus obsahu. Poskytuje k tomu sadu různých funkcí, které organizacím dovolují dosáhnout následujících cílů:

 • Správa různého obsahu:    Funkce pro správu dokumentů na serveru Office SharePoint Server 2007 mohou organizacím pomoci konsolidovat různý obsah z více umístění v centrálně spravovaném úložišti s jednotným tříděním do kategorií. Integrované funkce vyhledávání uživatelům pomohou při hledání, sdílení a využívání těchto informací. Obsah lze navíc chránit před neoprávněným přístupem. Nástroje pro spolupráci, jako jsou pracovní postupy, uživatelům usnadňují spolupráci při tvorbě, revizi a schvalování dokumentů systematickým způsobem.

 • Splnění příslušných právních předpisů a požadavků:    Integrované funkce správy záznamů serveru Office SharePoint Server 2007 dovolují organizacím ukládat a chránit podnikové záznamy v jejich konečném stavu. Organizace mohou uplatnit zásady vypršení platnosti těchto záznamů a zajistit tak, že zůstanou uloženy po odpovídající časové období, aby byly splněny předpisy či podnikové zásady a snížilo se tak právní riziko, jemuž je organizace vystavena. Revizní záznamy představují důkaz o odpovídajícím uchovávání záznamů pro interní a externí auditory. Během právního šetření lze určité záznamy zablokovat, aby se zamezilo jejich zničení.

 • Efektivní správa více webů:    Funkce správy webového obsahu v aplikaci Office SharePoint Server 2007 dovolují uživatelům publikovat webový obsah pomocí snadno ovladatelného nástroje pro tvorbu obsahu a vestavěného procesu schválení. Zaměstnanci mohou vkládat obsah na weby včas a bez rozsáhlé podpory ze strany odborníků na IT. Šablony stránek předloh a rozložení stránek organizacím dovolují dát stránkám jednotný vzhled. Server Office SharePoint Server 2007 dále nabízí jedinou infrastrukturu pro nasazení a správu pro intranet, extranet a internetové weby a také pro jazykové mutace webů.

Podrobnější informace o funkcích řešení ECM naleznete v následujících částech.

K čemu lze řešení ECM využít

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Společnost Adventure Works využívá k řízení svých specifických potřeb v oblasti obsahu téměř všechny funkce ECM nabízené v serveru Office SharePoint Server 2007.

Správa dokumentů

Tým technické dokumentace společnosti Adventure Works používá web Centrum dokumentů jako centrální úložiště pro tvorbu, uspořádání, úpravy a revize veškerých publikací určených zákazníkům, jako jsou uživatelské příručky a listy s produktovými specifikacemi. Autoři dokumentů ve společnosti Adventure Works využívají u obsahu v Centru dokumentů pracovní postupy, jejichž pomocí spravují u dokumentů procesy revize a úprav.

Funkce pro správu dokumentů serveru Office SharePoint Server 2007 vám umožňují:

 • Šetřit čas a snadno opětovně využívat informace:    Můžete uspořádat a třídit obsah v rámci webu Centrum dokumentů a zajistit tak jednotnou metodu uspořádání, třídění do kategorií, navigace a rychlého vyhledávání informací.

 • Chránit citlivé informace:    Můžete zabezpečit dokumenty díky integrované správě přístupových práv, která je trvale spojena s dokumenty během veškerého jejich pohybu po stažení z webu. U jednotlivých položek v knihovně lze určit přístupová práva uživatelů. Můžete také využít nástroj Kontrola metadat v kancelářských aplikacích sady Microsoft Office 2007 a odebrat před publikováním z dokumentů, prezentací a pracovních listů metadata.

 • Zpřehlednit spolupráci při vytváření dokumentů:    S vestavěnými pracovními postupy pro dokumenty můžete spustit a sledovat procesy týkající se dokumentů a spolupracovat na nich přímo z kancelářských aplikací sady Office 2007. Informace o úloze pracovního postupu se zobrazují v dané aplikaci a pomáhají tak zajistit, že účastníci pracovního postupu budou postupovat podle odpovídajících kroků.

Správa záznamů

Právní oddělení společnosti Adventure Works využívá šablonu webu Centrum záznamů k archivaci důležitých dokumentů, jako jsou smlouvy o pronájmu, zakázkách a licencích. Web Centrum záznamů je přístupný pouze úzké skupině zaměstnanců právního oddělení. To pomáhá zajistit bezpečnost klíčových podnikových záznamů.

Funkce správy záznamů serveru Office SharePoint Server 2007 vám umožňují:

 • Zlepšit plnění právních požadavků a směrnic:    Pro podnikové záznamy můžete použít zásady zachování, ochrany a auditování informací a zajistit tak, aby tyto záznamy byly uchovávány odpovídajícím způsobem.

 • Zabezpečit podnikové záznamy, včetně klíčových:    Úložiště s vysokou úrovní zabezpečení, tzv. web Centrum záznamů, pomáhá zajistit uložení záznamů v uzamčeném konečném stavu.

 • Zajistit snadnou přípravu na soudní procesy:    Informace požadované při soudních procesech lze vyhledat efektivně z hlediska nákladů a zablokovat je podle požadavků soudu.

Správa webového obsahu

Oddělení lidských zdrojů společnosti Adventure Works využívá funkce publikování, které jsou součástí správy webového obsahu na serveru Office SharePoint Server 2007 k tvorbě a aktualizaci informací zveřejňovaných pro všechny zaměstnance na intranetovém personálním portálu společnosti.

Funkce pro správu webového obsahu na serveru Office SharePoint Server 2007 vám umožňují:

 • Rychle a snadno vytvářet a publikovat obsah:    Skupiny v podniku mohou rychle vytvářet a publikovat webový obsah díky snadno ovladatelným publikačním nástrojů a integrovaným pracovním postupům.

 • Zachovat jednotný vzhled vašich webů:    Můžete dát k dispozici schválené stránky předloh a rozložení stránek, které dovolují na jednom místě určit podobu stránek a způsob navigace, jež autoři obsahu opětovně využívají.

 • Snížit náklady na nasazení a správu webů:    Můžete implementovat jedinou infrastrukturu s více vrstvami pro publikování obsahu na intranetu, extranetu a internetových webech.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×