Úvod do služby Windows SharePoint Services v mezinárodních prostředích

Produkt Windows SharePoint Services 3.0 nabízí specifické národní prostředí, které umožňuje vlastníkům webů snadno vytvářet weby v konkrétním jazyce a konfigurovat místní nastavení, které je vhodné pro tyto weby. Jazyk, který se na webu používá, je určen pouze při vytváření webu a nelze ho změnit později. Pokud správce serveru na serveru nainstaloval jednu či více jazykových sad, může vlastník serveru nebo správce kolekce webů zvolit, který jazyk se má používat pro nový web, a to na základě jazykových sad, které jsou nyní nainstalovány.

Místní nastavení

Místní nastavení pro web nejvyšší úrovně kolekce webů je automaticky nastaveno na základě výchozího jazyka kolekce webů. Pokud je vytvořen podřízený web, je na podřízený web šířeno místní nastavení, které je nastaveno na nadřazeném webu. Správci kolekcí webů mohou také rozhodnout, že změní místní nastavení webu nejvyšší úrovně. Jako vlastník webu můžete zvolit, zda se má používat místní nastavení zděděné z nadřazeného webu nebo zda chcete zadat jiné místní nastavení pro každý podřízený web.

Poznámky : 

  • Místní nastavení, které je změněno na příslušném nadřazeném webu, není šířeno na existující podřízené weby. Je to z toho důvodu, že podřízené weby získají místní nastavení, které je nakonfigurováno na nadřazeném webu, pouze při vytvoření podřízeného webu.

  • Místní nastavení pro podřízené weby, které jsou vytvořeny v jiném jazyce uživatelského rozhraní než příslušný nadřazený web, nepoužívají místní nastavení nadřazeného webu pro národní prostředí a pořadí řazení. Místo toho je použito výchozí místní nastavení pro jazyk uživatelského rozhraní, který byl vybrán při vytvoření podřízeného webu. Ostatní nastavení jsou převzata z nadřazeného webu.

Jednotliví uživatelé mohou použít výchozí místní nastavení, které je nastaveno na konkrétním webu, nebo nastavit své vlastní místní nastavení. To usnadňuje uživatelům, kteří jsou v jiných zemích či oblastech, spolupráci na dokumentech, které jsou na stejném webu SharePoint, a to bez ohledu na to, v jaké zemi se uživatel při práci nachází. V následující tabulce je popsáno místní nastavení, které je k dispozici pro všechny weby. Tabulka také obsahuje informace o tom, která nastavení mohou nakonfigurovat vlastníci webu a která jednotliví uživatelé.

Nastavení

Popis

Úroveň webu

Osobní úroveň

Dodržovat nastavení webu

Vždy používá výchozí místní nastavení, které bylo nastaveno vlastníkem webu.

Ne

Ano

Národní prostředí

Určuje, jak se na webu zobrazují informace specifické pro dané národní prostředí, například čísla, data, čas a nastavení kalendáře. Výchozí hodnoty pro všechna ostatní místní nastavení (uvedena dále) jsou založeny na zvoleném národním prostředí. Pokud změníte nastavení národního prostředí pro web, budou všechna ostatní místní nastavení nakonfigurována na výchozí nastavení pro nové národní prostředí. Po výběru požadovaného národního prostředí můžete potom změnit tato ostatní nastavení požadovaným způsobem.

Ano

Ano

Pořadí řazení

Určuje pořadí řazení používaná pro seznamy a knihovny.

Ano

Ne

Časové pásmo

Určuje časové pásmo webu.

Poznámka : Správci serverů a kolekcí webů mohou zadat také výchozí časové pásmo pro všechny weby ve webové aplikaci. Toto nastavení na úrovni webu má přednost před nastavením na úrovni webové aplikace.

Ano

Ano

Nastavit kalendář

Určuje typ kalendáře, který chcete používat jako primární kalendář. Můžete také zvolit, zda chcete zobrazit číslo týdne v roce, kde 1 představuje první a 52 poslední týden v roce.

Ano

Ano

Povolit alternativní kalendář

Umožňuje nastavení dalšího kalendáře, který má být přidán ke kalendáři nastavenému pro web SharePoint.

Ano

Ano

Definovat pracovní týden

Určuje, ze kterých dnů v týdnu se skládá pracovní týden, první den každého pracovního týdne a první týden v roce. Můžete také zadat čas začátku a konce pracovních dní.

Ano

Ano

Formát času

Určuje, zda se má čas zobrazit ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.

Poznámka : V závislosti na tom, jaké národní prostředí jste vybrali, se může stát, že bude možné vybrat pouze 24hodinový formát času.

Ano

Ano

Poznámka : Jak je vidět v předchozí tabulce, uživatelé mohou nastavit své osobní předvolby pro všechna místní nastavení kromě pořadí řazení.

Když uživatel zadá požadavek na stránku, služba Windows SharePoint Services 3.0 se nejprve pokusí načíst místní nastavení zadané uživatelem. Pokud není místní nastavení k dispozici, je použito nastavení na úrovni webu zadané vlastníkem webu. Toto místní nastavení je potom použito k formátování dat pro konkrétní národní prostředí na stránce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×