Úvod do služby Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange

Pokud je u vašeho účtu systému Microsoft Exchange Server povolena služba Jednotné zasílání zpráv, můžete do své složky Doručená pošta přijímat e-mailové, hlasové a faxové zprávy. Pro účty systému Exchange Server 2010 jsou k dispozici další funkce, například Náhled hlasové pošty, která do vaší složky Doručená pošta doručí přepis hlasové zprávy.

Poznámka :  Služba Jednotné zasílání zpráv vyžaduje, abyste používali účet systému Microsoft Exchange Server 2010 nebo Exchange Server 2007. Aby tyto příkazy byly dostupné, musí správce serveru Exchange povolit funkci služby Jednotné zasílání zpráv..

Funkce služby Jednotné zasílání zpráv

Poznámka :  Některé funkce jsou k dispozici pouze u účtu systému Exchange Server 2010. Další informace o verzích účtů systému Exchange naleznete v tématu Určení verze systému Microsoft Exchange Server, ke kterému je připojen váš účet.

 • Přístup k informacím serveru Exchange:    Uživatelé mají přístup k celé sadě funkcí hlasové pošty z mobilních telefonů s podporou Internetu nebo z aplikací Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 a Outlook Web App (OWA). Tyto funkce zahrnují řadu možností konfigurace hlasové pošty a možnost přehrání hlasové zprávy v podokně pro čtení pomocí integrovaného přehrávače Windows Media Player nebo v seznamu zpráv pomocí reproduktorů počítače.

 • Přehrát v telefonu:    Funkce Přehrát v telefonu umožňuje přehrávat hlasové zprávy pomocí telefonu. Pokud pracujete v kancelářské pracovní kóji, používáte veřejný počítač, případně počítač, který nepodporuje multimediální funkce, nebo si chcete poslechnout hlasovou zprávu, která je důvěrná, nebudete zřejmě chtít přehrát zprávu prostřednictvím reproduktorů počítače. Hlasovou zprávu můžete přehrát v jakémkoli telefonu, včetně domácího a mobilního telefonu nebo telefonu v kanceláři.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace možnosti čísla pro funkci Přehrát v telefonu služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Formulář hlasové pošty:    Formulář hlasové pošty aplikace Outlook 2007, Outlook Web App a Outlook 2010 se podobá výchozímu oknu e-mailové zprávy. Formulář obsahuje ovládací prvky pro akce, jako jsou přehrávání, zastavení nebo pozastavení hlasové zprávy, přehrávání hlasových zpráv v telefonu nebo přidání a úprava poznámek.

Formulář hlasové pošty zahrnuje vložený přehrávač Windows Media Player a a pole Zvukové poznámky. Vložený přehrávač Windows Media Player a pole pro poznámky se zobrazí v podokně čtení, pokud je zobrazen náhled hlasové pošty, nebo v samostatném okně, je-li hlasová zpráva otevřena.

 • Uživatelská konfigurace:    V aplikaci Outlook Web App (pouze u účtů systému Exchange 2010) nebo Outlook 2010 (pouze u účtů systému Exchange 2007) můžete nakonfigurovat několik možností hlasové pošty pro službu Jednotné zasílání zpráv. Můžete například nastavit čísla pro telefonický přístup, číslo pro funkci Přehrát v telefonu a obnovit PIN pro přístup k hlasové poště.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace možnosti čísla pro funkci Přehrát v telefonu služby Jednotné zasílání zpráv a Resetování kódu PIN hlasové pošty služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Odpověď na volání:    Funkce odpovědi na volání zahrnuje odpověď na příchozí volání, pokud nejste k dispozici, přehrání některého z osobních pozdravů, nahrávání zpráv a odesílání zpráv hlasové pošty do složky Doručená pošta ve formě e-mailové zprávy.

Další informace naleznete v tématu Nahrávání pozdravů u hlasové pošty služby Jednotné zasílání zpráv a Výběr pozdravu hlasové pošty služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Pravidla odpovědi na volání:    Pravidla odpovědi na volání představují novou funkci, která je k dispozici u účtu systému Exchange 2010. Pomocí této funkce můžete nastavit, jak se má na příchozí volání odpovědět. Způsob použití pravidel odpovědi na volání u příchozích volání je podobný způsobu, jakým jsou použita pravidla složky Doručená pošta u příchozích e-mailových zpráv. Ve výchozím nastavení nejsou nakonfigurována žádná pravidla odpovědi na volání. Pokud je příchozí volání přijato serverem služby Jednotné zasílání zpráv, je volající vyzván, aby volanému zanechal hlasovou zprávu. Prostřednictvím pravidel odpovědi na volání může volající provádět tyto akce:

  • Zanechat hlasovou zprávu

  • Přepojit se na jiný kontakt

  • Přepojit se na hlasovou poštu alternativního kontaktu

  • Přepojit se na jiné telefonní číslo, které volaný určil

  • Použít funkci vyhledání volaného nebo volaného najít prostřednictvím sledovaného přepojení

 • Náhled hlasové pošty:    V systému Exchange 2010 používá role serveru Jednotné zasílání zpráv u nově vytvořených hlasových zpráv automatické rozpoznávání řeči. Při příjmu hlasové zprávy do složky Doručená pošta obsahuje zpráva jak nahrávku, tak i text, který byl pořízen ze zvukového záznamu. Další informace získáte v tématu Zapnutí nebo vypnutí náhledu hlasové pošty služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Upozornění na zmeškané volání a hlasovou zprávu pomocí textových zpráv SMS    V nastavení hlasové pošty můžete nakonfigurovat číslo svého mobilního telefonu a nastavit přesměrování hovorů. Na mobilním telefonu pak obdržíte upozornění na zmeškaná volání a nové hlasové zprávy ve formě krátké textové zprávy (SMS). Další informace získáte v tématu Zapnutí nebo vypnutí oznámení služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Chráněná hlasová pošta:    Chráněná hlasová pošta je funkce služby Jednotné zasílání zpráv, která umožňuje odesílat soukromou poštu. Tato pošta je chráněna službou AD RMS (Active Directory Rights Management Services) a znemožňuje předávání, kopírování a extrahování hlasového souboru z e-mailové zprávy. Funkce chráněné hlasové pošty zvyšuje důvěrnost služby Jednotné zasílání zpráv a umožňuje uživateli, aby se spolehl na službu Jednotné zasílání zpráv, chce-li omezit poslech hlasových zpráv.

 • Outlook Voice Access:     Uživatelům využívajícím službu Jednotné zasílání zpráv jsou k dispozici dvě uživatelská rozhraní služby jednotného zasílání zpráv — telefonní uživatelské rozhraní a hlasové uživatelské rozhraní. Tato rozhraní se společně nazývají aplikace Outlook Voice Access. Aplikace Outlook Voice Access slouží k přístupu k systému jednotného zasílání zpráv z telefonu. Při telefonickém připojení k systému jednotného zasílání zpráv získá uživatel přístup ke své poštovní schránce na serveru Exchange pomocí aplikace Outlook Voice Access a může provádět tyto akce:

  • Otevřít hlasovou poštu

  • Poslechnout si, předat dál nebo odpovědět na e-mailové zprávy

  • Poslechnout si informace z kalendáře

  • Získat přístup nebo vytáčet kontakty, které jsou uloženy v globálním adresáři nebo ve skupině ve složce Kontakty

  • Přijímat nebo rušit žádosti o schůzku

  • Nastavit zprávu hlasové pošty a oznámit tak volajícímu, že není k dispozici

  • Nastavit možnosti zabezpečení a osobní možnosti

Další informace naleznete v tématu Konfigurace složky aplikace Outlook, která má být čtena pomocí aplikace Outlook Voice Access služby Jednotné zasílání zpráv.

 • Hromadná pošta pomocí aplikace Outlook Voice Access:     Máte-li účet systému Exchange 2007, můžete z telefonního nebo hlasového uživatelského rozhraní v aplikaci Outlook Voice Access odesílat e-mailové a hlasové zprávy. Můžete odeslat jednu e-mailovou zprávu jednomu uživateli z osobní složky Kontakty, více uživatelům z adresáře přidáním jednotlivých uživatelů nebo přidáním názvu distribučního seznamu z globálního adresáře. Máte-li účet systému Exchange 2010, můžete také odeslat e-mailové a hlasové zprávy uživatelům ve skupině uložené v osobní složce Kontakty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×