Úvod do rozšíření Developer Extensions a modulu Runtime aplikace Access 2007

S vydáním aplikace Microsoft Office Access 2007 je dostupné k bezplatnému stažení rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 a modul Runtime aplikace Access 2007. Tyto nástroje poskytují vývojářům databází nástroje k balení a nasazování databází, tvoření šablon databází a k integraci databází s řídicími systémy zdrojového kódu, například se systémem Microsoft Visual SourceSafe.

Další informace o stahování a používání rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 nebo modulu Runtime aplikace Access 2007 naleznete pomocí odkazů v části Viz také.

Použití rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007

Když do počítače nainstalujete rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007, přidá se k nabídce, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka v aplikaci Access 2007, nová sekce s názvem Vývojář.

Tato nová sekce obsahuje následující příkazy:

 • Balíček    Tento průvodce se používá k vytvoření balíčku Instalační služby Microsoft Windows (souboru MSI), který nainstaluje databázi a všechny podpůrné soubory do počítačů uživatelů. Instalační balíček může volitelně obsahovat modul Runtime aplikace Access 2007 nebo vyzvat uživatele ke stažení modulu Runtime aplikace Access 2007. Po instalaci rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 na svém počítači můžete spustit Průvodce balíčkem následujícím postupem:

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na položku Vývojář a klepněte na příkaz Balíček.

 • Uložit jako šablonu    Tento příkaz používejte k vytváření souborů šablon databází (ACCDT), které mohou být nabízeny na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access. Když do počítače nainstalujete rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007, můžete spustit Průvodce uložením jako šablony databáze následujícím způsobem:

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na položku Vývojář a klepněte na příkaz Uložit jako šablonu.

 • Správa zdrojového kódu    Tento příkaz používejte k integraci databáze do systému řízení zdrojového kódu. Pokud jste do počítače nainstalovali systém řízení zdrojového kódu, například program Visual SourceSafe, bude tato možnost přístupná v části Vývojář nabídky, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka . Jestliže jste nainstalovali program Visual SourceSafe, objeví se v nabídce možnost Vytvořit z projektu SourceSafe. Tuto funkci můžete použít k integraci databáze do systému řízení zdrojového kódu.

  Systémy řízení zdrojového kódu jsou užitečné v situacích, kdy několik vývojářů provádí změny návrhu databáze. Je možné rezervovat jakýkoliv objekt databáze ze systému řízení zdrojového kódu a pak modifikovat návrh tohoto objektu. Jeden vývojář si například může rezervovat sestavu, provést modifikace jejího návrhu a pak ji vrátit zpět se změnami. Po dobu, kdy je objekt rezervován, jej nikdo jiný nemůže měnit. To pomáhá zabránit ztrátám práce, když se víc než jeden vývojář pokouší modifikovat stejný objekt ve stejném čase. Pomocí systému řízení zdrojového kódu je také možné zobrazit historii změn provedených na objektu při každém jeho rezervování a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím objektu.

  Je-li v počítači nainstalován systém řízení zdrojového kódu, můžete po instalaci rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 spustit systém řízení zdrojového kódu z aplikace Access 2007 následujícím postupem:

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na položku Vývojář a klepněte na příkaz Vytvořit z název programu řízení zdrojového kódu.

   Poznámka : Název příkazu v nabídce se může měnit podle toho, který systém řízení zdrojového kódu je nainstalován. Je-li nainstalován například program Visual SourceSafe, název příkazu bude Vytvořit z projektu SourceSafe.

   Další pomoc s používáním systému řízení zdrojového kódu můžete vyhledat v systému nápovědy nainstalovaném s programem.

Poznámka : Rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007 neobsahuje programy Property Scanner a Custom Startup Wizard obsažené v dřívějších verzích aplikace Microsoft Access.

Chcete-li stáhnout rozšíření Developer Extensions aplikace Access 2007, klepněte na odkaz v části Viz také.

Začátek stránky

Použití modulu Runtime aplikace Access 2007 k nasazení aplikací

Modul Runtime aplikace Access 2007 je volně dostupný program, který můžete používat k distribuci databázových aplikací na bázi aplikace Access 2007 vytvořených pro uživatele, kteří ve svých počítačích nemají aplikaci Access 2007 nainstalovánu. Uživatelé, kteří otevřou databázovou aplikaci pomocí modulu Runtime, nemohou modifikovat formuláře, sestavy a jiné objekty, které aplikace obsahuje. Všechny funkce týkající se návrhu jsou buď odstraněny, nebo zablokovány, včetně výchozího pásu karet, panelu nástrojů Rychlý přístup a navigačního podokna. Musíte proto svou aplikaci navrhnout tak, aby všechny funkce, které uživatel potřebuje, byly obsaženy ve formulářích, sestavách a vlastních pásech karet.

Modul Runtime aplikace Access 2007 je dostupný k bezplatnému stažení ve službě Stažení softwaru na webu Microsoft.com společnosti Microsoft. Pro opětovnou distribuci modulu Runtime nemusíte zakoupit žádný software a počet uživatelů, kterým můžete modul Runtime distribuovat, není omezen. Kromě vlastní distribuce programu můžete uživatele také informovat o tom, že si program mohou ze služby Stažení softwaru stáhnout sami.

Chcete-li stáhnout modul Runtime aplikace Access 2007, klepněte na odkaz v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×