Úvod do problematiky importu a exportu dat

Tento článek obsahuje informace o druzích dat, které lze importovat a exportovat pomocí aplikace Access, a dále vás seznámí se základním postupem při operacích importu a exportu.

Jednou z nejužitečnějších funkcí aplikace Access je její schopnost sloužit jako rozhraní pro data z mnoha jiných programů. Ve skutečnosti je v jednom článku těžké shrnout všechny způsoby, kterými lze data přenášet do a z aplikace Access. Zde jako příklad uvádíme několik způsobů, jak využít funkce výměny dat aplikace Access:

 • Seskupení dat vytvořených v jiných programech

 • Přenos dat mezi dvěma jinými programy

 • Dlouhodobé shromažďování a ukládání dat, příležitostný export dat do jiných programů – například do aplikace Excel pro účely analýzy

V tomto článku

Přehled operací s externími daty v aplikaci Access

Typy dat, které aplikace Access dokáže importovat, propojovat nebo exportovat

Import nebo propojení dat v jiném formátu

Export dat do jiného formátu

Přehled operací s externími daty v aplikaci Access

V mnoha programech lze pomocí příkazu Uložit jako uložit data v jiném formátu, aby je bylo možné otevřít v jiném programu. V aplikaci Access však příkaz Uložit jako slouží k jinému účelu. Objekty aplikace Access lze ukládat jako jiné objekty aplikace Access a databáze aplikace Access lze ukládat jako dřívější verze databází aplikace Access. Nelze však uložit databázi Access jako například soubor s tabulkou. Podobně není možné uložit soubor s tabulkou jako soubor aplikace Access (ACCDB). Místo toho je v aplikaci Access k importu a exportu dat mezi jinými formáty souborů možné použít příkazy na kartě Externí data.

Poznámka :  K automatizaci operací importu a exportu, které jsou dostupné na kartě Externí data, je také možné vytvořit makra nebo kód v jazyce VBA (Visual Basic for Applications).

Začátek stránky

Typy dat, které aplikace Access dokáže importovat, propojovat nebo exportovat

Rychlý způsob, jak lze zjistit, které formáty dat dokáže aplikace Access importovat nebo exportovat, představuje otevření databáze a prozkoumání karty Externí data na pásu karet.

Obrázek pásu karet aplikace Access

Skupina Importovat a propojit obsahuje ikony pro formáty dat, které aplikace Access dokáže importovat nebo propojovat.

Skupina Export obsahuje ikony pro všechny formáty, do kterých aplikace Access dokáže exportovat data.

V každé skupině můžete kliknout na možnost Další a zobrazit další formáty, se kterými aplikace Access pracuje.

Pokud požadovaný program nebo datový typ nevidíte, zkuste data exportovat v daném programu do formátu, kterému aplikace Access rozumí. Většina programů například dokáže exportovat sloupcová data jako text s oddělovači, který lze snadno do aplikace Access importovat.

V následující tabulce jsou uvedeny formáty, které lze v aplikaci Access importovat, propojovat nebo exportovat:

Program nebo formát

Možnost importu

Možnost propojení

Možnost exportu

Microsoft Office Excel

Ano

Ano

Ano

Microsoft Office Access

Ano

Ano

Ano

Databáze ODBC (například SQL Server)

Ano

Ano

Ano

Textové soubory (s oddělovači nebo s pevnou šířkou)

Ano

Ano

Ano

Soubory ve formátu XML

Ano

Ne

Ano

Soubory ve formátu PDF nebo XPS

Ne

Ne

Ano

E-mail (soubory jako přílohy)

Ne

Ne

Ano

Microsoft Office Word

Ne, soubor aplikace Word však lze uložit jako textový soubor, který je poté možné importovat.

Ne, soubor aplikace Word však lze uložit jako textový soubor, který je poté možné propojit.

Ano (Je možné provést export jako sloučení v aplikaci Word nebo jako formátovaný text.)

Seznam služby SharePoint

Ano

Ano

Ano

Datové služby (viz poznámku)

Ne

Ano

Ne

Dokumenty ve formátu HTML

Ano

Ano

Ano

Složky aplikace Outlook

Ano

Ano

Ne, je však možné provést export do textového souboru a poté importovat textový soubor do aplikace Outlook.

Soubory dBase

Ano

Ano

Ano

Poznámka :  Chcete-li povolit tlačítko Datové služby, musí být nainstalováno rozhraní Microsoft .NET 3.5 nebo novější.

Začátek stránky

Import nebo propojení dat v jiném formátu

Obecný postup importu nebo propojení dat je následující:

 1. Otevřete databázi, do které chcete importovat nebo propojit data.

 2. Na kartě Externí data klikněte na typ dat, která chcete importovat nebo propojit. Pokud jsou například zdrojová data v sešitu aplikace Microsoft Excel, klikněte na možnost Excel.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

 3. Ve většině případů spustí aplikace Access průvodce Načíst externí data. V tomto průvodci můžete být požádáni o některé nebo všechny informace z následujícího seznamu:

 • Definujte zdroj dat (jeho umístění na disku).

 • Zvolte, zda chcete data importovat, nebo propojit.

 • V případě importu zvolte, zda se data mají připojit k existující tabulce, nebo zda se má vytvořit tabulka nová.

 • Přesně určete, která data v dokumentu chcete importovat nebo propojit.

 • Označte, zda první řádek obsahuje záhlaví sloupců, nebo zda má být považován za data.

 • Určete datový typ v jednotlivých sloupcích.

 • Zvolte, zda se má importovat pouze struktura, nebo struktura společně s daty.

 • V případě importu určete, zda má být do nové tabulky přidán nový primární klíč, nebo zda má být použit klíč stávající.

 • Zadejte název nové tabulky.

  Poznámka :  Abyste znali správné odpovědi na tyto otázky, když se na ně průvodce dotáže, je vhodné si zdrojová data s předstihem prohlédnout.

 • Na poslední stránce průvodce se aplikace Access obvykle dotazuje, zda chcete uložit podrobné údaje o operaci importu nebo propojení. Pokud si myslíte, že stejnou operaci budete potřebovat provádět opakovaně, zaškrtněte políčko Uložit kroky importu, vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko Zavřít. Poté lze tuto operaci opětovně spouštět kliknutím na možnost Uložené importy na kartě Externí data.

Po dokončení průvodce zobrazí aplikace Access oznámení o veškerých problémech, které mohly v průběhu importu nastat. V některých případech může aplikace Access vytvořit novou tabulku nazvanou Chyby importu, která obsahuje veškerá data, jež nebyla úspěšně importována. Data v této tabulce můžete prozkoumat a pokusit se zjistit, proč jejich import neproběhl správně.

Chcete-li získat další informace o importu nebo propojování dat ve specifickém formátu, vyhledejte v systému nápovědy aplikace Access články a videa, které se tímto formátem zabývají.

Začátek stránky

Export dat do jiného formátu

Obecný postup exportu dat z aplikace Access je následující:

 1. Otevřete databázi, ze které chcete exportovat data.

 2. V navigačním podokně vyberte objekt, z něhož chcete exportovat data. Data lze exportovat z tabulky, dotazu, formuláře a objektů sestavy, nicméně ne všechny možnosti exportu jsou dostupné pro všechny typy objektů.

 3. Na kartě Externí data klikněte na typ dat, která chcete exportovat. Chcete-li například exportovat data ve formátu, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Excel, klikněte na možnost Excel.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Ve většině případů aplikace Access spustí průvodce Export. V průvodci můžete být požádáni o informace, jako je název a formát cílového souboru, zda má být zahrnuto formátování a rozložení, které záznamy se mají exportovat atd.

 1. Na poslední stránce průvodce se aplikace Access obvykle dotazuje, zda chcete uložit podrobné údaje o operaci exportu. Pokud si myslíte, že stejnou operaci budete potřebovat provádět opakovaně, zaškrtněte políčko Uložit kroky exportu, vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko Zavřít. Poté lze tuto operaci opětovně spouštět kliknutím na možnost Uložené exporty na kartě Externí data.

Chcete-li získat další informace o exportu dat do specifického formátu, vyhledejte v systému nápovědy aplikace Access články a videa, které se tímto formátem zabývají.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×