Úvod do navigace na webu

Toto téma představuje prvky navigace na webu, které jsou součástí aplikace Windows SharePoint Services 3.0. K dispozici jsou dva typy navigačních prvků: takové, které mohou vlastníci webu a správci přizpůsobit, a takové, které přizpůsobit nelze.

Přizpůsobitelné navigační prvky

Vlastníci mohou přizpůsobit dva navigační prvky: Snadné spuštění a horní panel odkazů.

Snadné spuštění:    Panel Snadné spuštění se zobrazuje na straně většiny stránek, které se zobrazují uživatelům přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu. Pomocí panelu Rychlé spuštění můžete zobrazit nadpisy jednotlivých částí a odkazy na různé oblasti webu logickým způsobem. Na stránkách pro správu webu, jako je Nastavení webu a stránky, na kterých správci webu vytvářejí a upravují seznamy, knihovny, pracovní prostory a webové stránky, se nezobrazuje ani panel Rychlé spuštění, ani odkaz Zobrazit veškerý obsah webu. Informace o zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Rychlé spuštění získáte v části Přizpůsobení navigace na webu.

Vlastník webu může při vytváření nového webu zvolit, zda uvede název webu na panelu Snadné spuštění nadřízeného webu. Pokud vlastník webu vybere u této položky při vytvoření webu možnost Ne, může vlastník nadřazeného webu přidat web později pomocí stránky Nastavení webu. Správci mohou panel Snadné spuštění přizpůsobit pomocí následujících akcí:

 • přidání nového odkazu na web v rámci kolekce webů nebo formou externího odkazu na kolekci webu,

 • odstranění odkazu,

 • změna názvu a adresy URL existujícího odkazu,

 • změna pořadí odkazů v rámci nadpisu,

 • změna názvů a adres URL nadpisů, odstranění nadpisů a vytvoření nových nadpisů,

 • změna pořadí částí (tedy nadpisů a souvisejících odkazů) na panelu Snadné spuštění.

Poznámka : Panel Snadné spuštění se zobrazuje a přizpůsobuje na základě jednotlivých webů. Podřízené weby nedědí nastavení, která pro panel Rychlé spuštění zvolíte, z nadřazeného webu.

Tip : Vzhledem k tomu, že panel Rychlé spuštění lze přizpůsobit, ne všechny seznamy a knihovny se na něm vždy zobrazují. Chcete-li zajistit, aby bylo možné zobrazit všechny seznamy a knihovny pro konkrétní web, použijte odkaz Zobrazit veškerý obsah webu, který je popsán v následující části.

Horní panel odkazů:    Tento navigační prvek se zobrazuje jako jedna nebo více karet s hypertextovými odkazy podél horní části všech stránek na webu. Vlastníci webu mohou zobrazit horní panel odkazů nadřazeného webu nebo zobrazit jedinečný horní panel nadpisů jejich podřízeného webu.

Nepřizpůsobitelné navigační prvky

Zobrazit veškerý obsah webu:    Tento navigační prvek se zobrazuje jako odkaz v jedné části stránek (kromě stránek správců webu, jako je například Nastavení webu) přímo nad panelem Snadné spuštění. Nelze jej přizpůsobit ani zakázat v uživatelském rozhraní. Uživatelé mohou klepnutím na tento odkaz přejít na stránku Veškerý obsah webu, který uvádí odkazy na všechny seznamy, knihovny, diskusní vývěsky, weby a pracovní prostory, průzkumy a složku Koš webu.

Na stránce Veškerý obsah webu se zobrazují pouze podřízené weby, které jsou přímo podřízené nadřazenému webu. Například v hierarchii webu, kde má nadřazený web tři podřízené weby a každý z nich má další podřízené weby, zobrazí stránka Veškerý obsah webu pouze tři podřízené weby o jednu úroveň pod nadřazeným webem. Chcete-li zobrazit celou hierarchii webu, můžete použít stromové zobrazení.

Stromové zobrazení:    Protože je tento navigační prvek podobný stromovému zobrazení v aplikaci Průzkumník Windows, jedná se pro většinu uživatelů systému Windows o známý navigační prvek. Objekty znázorněné ve stromovém zobrazení se zobrazují v hierarchickém zobrazení následujícím způsobem:

 • podřízené weby (pokud jsou k dispozici),

 • knihovny,

 • seznamy,

 • diskuse,

 • průzkumy.

  Větve stromu, které obsahují jiné objekty, lze rozbalit tak, aby tyto objekty zobrazovaly. Pokud je například hierarchie webu taková, že prohlížený web obsahuje podřízený web obsahující další podřízený web, můžete první web zobrazit ve stromovém zobrazení a pak přejít na jeho podřízený web. Ve stromovém zobrazení můžete procházet směrem dolů až k úrovni složek.

  Stromové zobrazení nelze přizpůsobit (s výjimkou použití aplikace webového návrhu, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007) a nezobrazuje se ve výchozím zobrazení. Chcete-li stromové zobrazení použít, je k dispozici přímo pod panelem Snadné spuštění, nad složkou Koš.

Navigace k obsahu s popisem cesty:    Tento navigační prvek obsahuje sadu hypertextových odkazů, které uživatelům webu umožňují rychlou navigaci v hierarchii webů v rámci kolekce webů. Při navigaci směrem dolů v hierarchii webů se navigace k obsahu s popisem cesty zobrazuje na stránce, na niž přecházíte. Pokud jste na domovské stránce webu, není tato navigace zobrazena.

Pokud například přejdete k seznamu Úkoly na webu, otevřete složku s názvem Složka úkolů 1 a pak klepnete na položku s názvem Úkol 1, zobrazí navigace k obsahu s popisem cesty následující informace: Název webu > Úkoly > Složka úkolů 1 > Úkol 1. Protože navigace k obsahu s popisem cesty slouží k rychlému procházení hierarchie, nebude položka Úkol 1 představovat hypertextový odkaz, protože tuto položku již prohlížíte. Všechny ostatní názvy v cestě k obsahu však hypertextové odkazy obsahují. Klepnutím na jakýkoli odkaz v navigaci k obsahu s popisem cesty můžete přejít na danou část webu.

Globální navigace s popisem cesty:    Tento navigační prvek obsahuje hypertextové odkazy, které můžete použít k propojení na různé weby v rámci kolekce webů. Globální navigace s popisem cesty je vždy viditelná a zobrazí se v horním rohu stránky nad názvem webu. První odkaz v této navigaci představuje odkaz na web nejvyšší úrovně v kolekci webů. První odkaz je následován odkazy na weby, které mají jedinečnou globální navigaci s popisem cesty nad aktuálně zobrazenou hierarchií webů. Odkazy na weby, které dědí horní panel odkazů z nadřazeného webu, se v globální navigaci s popisem cesty nezobrazují.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×