Úvod do Excelu Online

Microsoft Excel Online rozšiřuje možnosti Microsoft Excelu do webového prohlížeče, ve kterém se dá se sešity pracovat přímo na webu, kde jsou uložené.

Další informace o aplikacích Office Online najdete v článku Začínáme s aplikacemi Office Online.

Bezproblémová integrace s aplikací Excel

Vytvoříte sešit v Microsoft Excelu. Chcete ho publikovat na webu, aby v něm jiní lidé mohli pracovat s dynamickými daty nebo třeba i zadávat určitá data. Co když ale chcete spolupracovat s někým, kdo má jinou verzi Excelu než vy? Nebylo by skvělé, kdybyste mohli pracovat společně přímo na webu? Excel Online toto umožňuje.

V aplikaci Microsoft Excel 2010 můžete Excel Online začít používat tak, že si uložíte sešit na OneDrive nebo do sharepointové knihovny. Na kartě Soubor klikněte na Uložit a odeslat a pak klikněte na Uložit na web nebo Uložit na web služby SharePoint.

Karta Uložit a odeslat

Nyní je možné sešit zobrazit a upravit v prohlížeči nebo opětovně otevřít v Excelu.

Poznámka :  Sešity nemusejí být vytvořené v aplikaci Excel 2010, aby se daly otevřít v aplikaci Excel Online. Kvůli co nejlepší kompatibilitě používejte Office Excel 2003 nebo novější, případně Excel for Mac 2008 verze 12.2.9 nebo Excel for Mac 2011. Pokud používáte Excel 2003, nainstalujte si nejnovější Service Pack a na počítači ukládejte sešity jako soubory .xlsx. Pak sešity odešlete na sharepointový web, na kterém jsou nakonfigurované aplikace Office Online, nebo na OneDrive.

Zobrazení sešitu v prohlížeči

Pokud sešit otevřete ve službě OneDrive nebo v SharePointu, Excel Online sešit otevře v prohlížeči, kde ho můžete procházet a kde můžete řadit, filtrovat, rozbalovat a sbalovat kontingenční tabulky a taky sešit přepočítávat.

Excel Web App

Pomocí příkazu Najít můžete rovněž vyhledávat slova nebo fráze. Stejně jako u webové stránky můžete vybrat obsah na listu, zkopírovat jej a vložit do jiné aplikace.

Úpravy v prohlížeči

Chcete-li v sešitu provést změny, můžete po kliknutí na příkaz Upravit v prohlížeči měnit data, zadávat nebo upravovat vzorce a používat základní formátování.

Úpravy v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy lze běžným způsobem zadávat a formátovat text a používat příkazy pro vyjmutí, kopírování, vložení a vrácení zpět či opakování. Vzorec lze zadat tak, že přejdete do požadované buňky, zadáte symbol rovná se (=) a následně zadáte vzorec nebo funkci.

Na kartě Vložení můžete taky přidávat tabulky a hypertextové odkazy. Pokud chcete přidat graf, vyberte oblast buněk, které chcete vynést do grafu, přejděte na kartu Vložení a vyberte požadovaný typ grafu.

Poznámka :  </Default> Excel Online ve službě OneDrive umožňuje vkládat funkce přes rozhraní dialogu, dělat automatická shrnutí a přidávat, odstraňovat a přejmenovávat listy. Když používáte </Default>Excel Online na sharepointovém webu, nejsou tyto funkce dostupné.

Excel Online ukládá sešit automaticky během práce. Změny, které uděláte, nemusíte ukládat. Když některé změny nebudete chtít zachovat, použijte příkaz Zpět nebo stiskněte CTRL+Z (Windows) nebo ⌘+Z (Mac).

Spolupráce s jinými uživateli

Pokud sešit zpřístupníte dalším uživatelům pro úpravy, současně s vámi na něm budou moci pracovat také vaši přátelé nebo kolegové. Tento postup můžete využít u sešitů, ve kterých shromažďujete informace od skupiny lidí, jako je například seznam informací nebo skupinový projekt. Již nemusíte seznam rozesílat e-mailem nebo čekat, až jej týmový kolega uloží zpět na server.

Během úprav sešitu vám Excel Online ukazuje, jestli na sešitu pracují i jiní lidé.

  1. Uložte sešit na web, kde se k němu budou moc dostat i vaši kolegové, třeba do sharepointové knihovny vašeho týmu nebo do složky ve službě OneDrive, ke které mají tito kolegové přístup.

  2. Pozvěte ke spolupráci na sešitu další uživatele.

    • Ve službě SharePoint zkopírujte webovou adresu sešitu zobrazenou v prohlížeči a poté tuto webovou adresu vložte do zprávy.

    • Ve službě OneDrive klikněte v aplikaci Excel Online na kartu Soubor a potom klikněte na Sdílet. Přidejte lidi, se kterými chcete sešit sdílet, klikněte na Uložit a pak vytvořte zprávu.

  1. Upravte sešit v aplikaci Excel Online. Na stavovém řádku se můžete podívat, kdo další na sešitu pracuje.
    Úpravy od několika autorů

Bezproblémové úpravy v aplikaci Excel

Dělat úpravy v aplikaci Excel Online je nejvhodnější, když chcete něco rychle změnit nebo když chcete spolupracovat s jinými lidmi. Jestli chcete používat kompletní sadu funkcí Excelu, klikněte na kartu Soubor a potom na Otevřít v aplikaci Excel.

Excel Online otevře sešit přímo ve vaší desktopové aplikaci Excel, kde můžete dělat podstatně víc úprav. Můžete třeba změnit nastavení grafu nebo kontingenční tabulky. Když v Excelu kliknete na Uložit, uloží Excel sešit zpátky na webový server.

Poznámka :  Otevírání sešitů přímo z prohlížeče do desktopové aplikace Excel je podporováno v prohlížečích Firefox, Internet Explorer (Windows) a Safari (Mac). V systému Windows je pro použití této funkce nutná aplikace Excel 2003 nebo novější (prohlížeč Firefox lze používat pouze s aplikací Excel 2010). V počítačích Mac vyžaduje tato funkce aplikaci Microsoft Excel for Mac 2008 verze 12.2.9 nebo Excel for Mac 2011.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×