Úrovně oprávnění a oprávnění

V tomto článku:

Výchozí úrovně oprávnění ve službě Windows SharePoint Services 3.0

Oprávnění seznamu, webu a osoby

Závislosti a popisy

Přestože weby založené na technologii Windows SharePoint Services často obsahují více skupin SharePoint, nabízí služba Windows SharePoint Services 3.0 pět výchozích Úroveň oprávnění. Ke každé z těchto úrovní oprávnění jsou přiřazena konkrétní Oprávnění. Jako vlastník webu můžete určit, která oprávnění mají být k těmto úrovním oprávnění přiřazena (s výjimkou úrovní Omezený přístup a Úplné řízení) nebo přidat nové úrovně oprávnění kombinující jiné sady oprávnění.

Poznámka : Ve starších verzích služby než Windows SharePoint Services 3.0 se úrovně oprávnění nazývaly skupiny webu a skupiny SharePoint se nazývaly skupiny pro více webů.

Jako vlastník webu můžete přiřazovat oprávnění k úrovním oprávnění a úrovně oprávnění k uživatelům a skupinám SharePoint. Uživatelé a skupiny SharePoint jsou přiřazovány k zabezpečeným seznamům, jako jsou weby, seznamy, položky seznamů, knihovny, složky v seznamech a knihovnách a dokumenty. Další informace o přiřazování oprávnění různým zabezpečeným objektům naleznete v tématu Řízení přístupu k webům a obsahu webů.

Následující tabulky obsahují seznam a popis úrovní oprávnění, které můžete přiřazovat k uživatelům a skupinám SharePoint, a oprávnění, která můžete přiřazovat k úrovním oprávnění. U každého oprávnění jsou uvedeny úrovně oprávnění, k nimž je dané oprávnění přiřazeno jako výchozí. Dále jsou u každého oprávnění uvedena všechna závislá oprávnění spolu se všemi výchozími úrovněmi oprávnění, v nichž je dané oprávnění zahrnuto.

Výchozí úrovně oprávnění ve službě Windows SharePoint Services 3.0

Úroveň oprávnění

Popis

Úplné řízení

Tato úroveň oprávnění obsahuje všechna oprávnění. Ve výchozím nastavení je přiřazena ke skupině SharePoint Vlastníci webu název_webu. Tuto úroveň oprávnění není možné upravit ani odstranit.

Návrh

Umožňuje vytvářet seznamy a knihovny dokumentů, upravovat stránky a používat na webech motivy, ohraničení a šablony stylů. Ve výchozím stavu není přiřazena k žádné skupině SharePoint.

Přispěvatel

Umožňuje přidávat, měnit a odstraňovat položky v existujících seznamech a knihovnách dokumentů. Ve výchozím nastavení je přiřazena ke skupině SharePoint Členové webu název_webu.

Čtení

Umožňuje přístup k webu jen pro čtení. Uživatelé a skupiny SharePoint s touto úrovní oprávnění mohou zobrazovat položky a stránky, otevírat položky a dokumenty. Ve výchozím nastavení je přiřazena ke skupině SharePoint Návštěvníci webu název_webu.

Omezený přístup

Úroveň oprávnění Omezený přístup je určena ke zkombinování s individuálními oprávněními, která uživateli poskytují přístup ke konkrétnímu seznamu, knihovně dokumentů, položce nebo dokumentu, aniž by měli přístup k celému webu. Aby však mohl uživatel přistupovat například k seznamu nebo knihovně, musí mít oprávnění pro otevření nadřazeného webu a čtení sdílených dat, jako jsou motivy a navigační panely webu. Úroveň oprávnění Omezený přístup nelze upravit ani odstranit.

Poznámka : Tuto úroveň oprávnění nelze přiřazovat uživatelům a skupinám SharePoint. Služba Windows SharePoint Services 3.0 ji přiřazuje automaticky uživatelům a skupinám SharePoint, kterým poskytnete přístup k objektu na webu a potřebují tedy získat přístup k objektům vyšší úrovně, pro něž nemají oprávnění. Udělíte-li uživatelům například přístup k položce v seznamu, k němuž nemají přístup, služba Windows SharePoint Services 3.0 jim automaticky přidělí přístup na úrovni Omezený přístup k tomuto seznamu a v případě potřeby i k celému webu.

Začátek stránky

Oprávnění seznamu, webu a osoby

Služba Windows SharePoint Services 3.0 nabízí 33 různých oprávnění, která jsou použita v pěti výchozích úrovních oprávnění. V případě potřeby můžete určit, která oprávnění mají být zahrnuta do určité úrovně oprávnění (s výjimkou úrovní oprávnění Omezený přístup a Úplné řízení), nebo vytvořit novou úroveň oprávnění s konkrétní sadou oprávnění, kterou sami zadáte.

Oprávnění se dělí do tří kategorií – oprávnění seznamu, oprávnění webu a oprávnění osoby – v závislosti na objektech, pro něž je lze použít. Oprávnění webu se například vztahují k určitému webu, oprávnění seznamu pouze k seznamům a knihovnám a osobní oprávnění pouze k objektům, jako jsou osobní zobrazení, soukromé webové části apod. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá oprávnění a úrovně oprávnění, k nimž jsou ve výchozím nastavení přiřazena.

Oprávnění seznamu

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Přispěvatel

Čtení

Omezený přístup

Spravovat seznamy

X

X

Přepsat rezervaci

X

X

Přidat položky

X

X

X

Upravit položky

X

X

X

Odstranit položky

X

X

X

Zobrazit položky

X

X

X

X

Schválit položky

X

X

Otevřít položky

X

X

X

X

Zobrazit verze

X

X

X

X

Odstranit verze

X

X

X

Vytvořit oznámení

X

X

X

X

Zobrazit stránky aplikací

X

X

X

X

X

Oprávnění webu

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Přispěvatel

Čtení

Omezený přístup

Spravovat oprávnění

X

Zobrazit údaje o využití

X

Vytvořit podřízené weby

X

Spravovat webový server

X

Přidat a upravit stránky

X

X

Použít motivy a okraje

X

X

Použít šablony stylů

X

X

Vytvořit skupiny

X

Procházet adresáře

X

X

X

Použít samoobslužné vytváření webů

X

X

X

X

Zobrazit stránky

X

X

X

X

Vytvořit výčet oprávnění

X

Procházet informace o uživatelích

X

X

X

X

X

Spravovat oznámení

X

Použít vzdálená rozhraní

X

X

X

X

X

Použít funkce integrace klientů

X

X

X

X

X

Otevřít

X

X

X

X

X

Upravit osobní informace o uživatelích

X

X

X

Oprávnění osoby

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Přispěvatel

Čtení

Omezený přístup

Spravovat osobní zobrazení

X

X

X

Přidat či odebrat soukromé webové části

X

X

X

Aktualizovat osobní webové části

X

X

X

Začátek stránky

Závislosti a popisy

Mnohá oprávnění jsou závislá na jiných oprávněních. Vyberete-li oprávnění závislé na jiném oprávnění, bude automaticky vybráno i oprávnění, na němž první oprávnění závisí. Podobně platí, že při zrušení výběru oprávnění, na němž závisejí jiná oprávnění, bude automaticky zrušen i výběr závislých oprávnění. V následující tabulce je uveden účel jednotlivých oprávnění spolu s přehledem závislostí na jiných oprávněních, pokud existují.

Oprávnění seznamu

Oprávnění

Popis

Závisí na oprávněních

Spravovat seznamy

Vytváření a odstraňování seznamů, přidávání a odebírání sloupců seznamu, přidávání a odebírání veřejných zobrazení seznamu.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít, Spravovat osobní zobrazení

Přepsat rezervaci

Zrušení nebo vrácení dokumentu, který je rezervován pro jiného uživatele.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat položky

Přidání položek do seznamů, přidání dokumentů do knihoven dokumentů, přidání komentářů k webovým diskusím.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Upravit položky

Úpravy položek v seznamech, úpravy dokumentů v knihovnách dokumentů, úpravy komentářů k webovým diskusím v dokumentech, přizpůsobení stránek webových částí v knihovnách dokumentů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Odstranit položky

Odstranění položek ze seznamu, dokumentů z knihovny dokumentů a komentářů k webovým diskusím z dokumentů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit položky

Zobrazení položek v seznamech, dokumentů v knihovnách dokumentů a komentářů k webovým diskusím.

Zobrazit stránky, Otevřít

Schválit položky

Schválení dílčích verzí položky v seznamu nebo dokumentu.

Upravit položky, Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Otevřít položky

Zobrazení zdrojů dokumentů pomocí popisovačů souborů na straně serveru.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit verze

Zobrazení starších verzí položky v seznamu nebo dokumentu.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Odstranit verze

Odstranění starších verzí položky v seznamu nebo dokumentu.

Zobrazit položky, Zobrazit verze, Zobrazit stránky, Otevřít

Vytvořit oznámení

Vytvoření e-mailových oznámení

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit stránky aplikací

Zobrazení dokumentů a zobrazení v seznamu nebo knihovně dokumentů.

Otevřít

Oprávnění webu

Oprávnění

Popis

Závisí na oprávněních

Spravovat oprávnění

Vytvoření a změna úrovní oprávnění na webu a přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Schválit položky, Vytvořit výčet oprávnění, Otevřít

Zobrazit údaje o využití

Zobrazení sestav s údaji o využití webu.

Schválit položky, Otevřít

Vytvořit podřízené weby

Vytváření podřízených webů, jako jsou týmové weby, weby centra schůzek a weby pracovních prostorů dokumentů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Spravovat webový server

Provádění všech úloh správy webu a správa obsahu.

Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat a upravit stránky

Přidání, změna nebo odstranění stránek HTML nebo stránek webových částí, úpravy webu pomocí editoru kompatibilního se službou Windows SharePoint Services.

Zobrazit položky, Procházet adresáře, Zobrazit stránky, Otevřít

Použít motivy a okraje

Použití motivů a okrajů pro celý web.

Zobrazit stránky, Otevřít

Použít šablony stylů

Použití šablony stylů (souboru CSS) pro web.

Zobrazit stránky, Otevřít

Vytvořit skupiny

Vytvoření skupiny uživatelů, kterou lze použít kdekoli v rámci kolekce webů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Procházet adresáře

Vytvoření výčtu souborů a složek webového serveru pomocí rozhraní, jako je např. aplikace SharePoint Designer nebo rozhraní WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Zobrazit stránky, Otevřít

Použít samoobslužné vytváření webů

Vytvoření webu pomocí nástroje Samoobslužné vytváření webů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit stránky

Zobrazení stránek webu.

Otevřít

Vytvořit výčet oprávnění

Vytvoření výčtu oprávnění pro web, seznam, složku, dokument nebo položku seznamu.

Zobrazit položky, Otevřít položky, Zobrazit verze, Procházet adresáře, Zobrazit stránky, Otevřít

Procházet informace o uživatelích

Zobrazení informací o uživatelích webu.

Otevřít

Spravovat oznámení

Správa oznámení pro všechny uživatele webu

Zobrazit položky, Vytvořit oznámení, Zobrazit stránky, Otevřít

Použít vzdálená rozhraní

Použití rozhraní SOAP (Simple Object Access Protocol), WebDAV nebo SharePoint Designer pro přístup k webu.

Otevřít

Otevřít

Otevření webu, seznamu nebo složky pro přístup k položkám, které obsahuje.

Nezávisí na žádných oprávněních

Upravit osobní informace o uživatelích

Umožňuje uživateli změnit vlastní uživatelské informace, například přidat svou fotografii.

Procházet informace o uživatelích, Otevřít

Oprávnění osoby

Oprávnění

Popis

Závisí na oprávněních

Spravovat osobní zobrazení

Vytváření, změny a odstranění osobních zobrazení seznamů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat či odebrat soukromé webové části

Přidávání a odebírání soukromých webových částí na stránce webové části.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít, Aktualizovat osobní webové části

Aktualizovat osobní webové části

Aktualizace webových částí, které zobrazují informace přizpůsobené konkrétní osobě.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×