Úpravy, vytváření a odstraňování skupin služby SharePoint

Skupiny služby SharePoint můžete vytvářet či odstraňovat, případně můžete měnit členství v těchto skupinách.

Poznámka :  Nové skupiny služby SharePoint může vytvářet každý uživatel, kterému je přiřazena úroveň oprávnění zahrnující oprávnění Vytvořit skupiny. Toto oprávnění mají ve výchozím nastavení správci kolekcí webů a vlastníci webů.

Co chcete udělat?

Přidání uživatelů do skupiny služby SharePoint

Odebrání uživatelů ze skupiny služby SharePoint

Udělení oprávnění k přístupu k webu skupině služby SharePoint

Vytvoření nové skupiny služby SharePoint

Odstranění skupiny služby SharePoint

Přiřazení nové úrovně oprávnění skupině

Poznámka :  Chcete-li provádět postupy uvedené v tomto tématu, musíte mít pro web nebo obsah, s nímž pracujete, oprávnění na úrovni Spravovat oprávnění.

Chcete-li zjistit, zda máte oprávnění na úrovni Spravovat oprávnění, klikněte na nabídku Akce webu a vyhledejte možnost Oprávnění webů. Pokud není tato možnost zobrazena, nemáte oprávnění ke správě oprávnění.

Přidání uživatelů do skupiny služby SharePoint

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Oprávnění webů.
  Otevře se stránka oprávnění a na pásu karet se zobrazí karta Nástroje pro oprávnění a příkazy sloužící ke správě oprávnění.

 2. Na stránce oprávnění klikněte na odkaz na skupinu služby SharePoint, do které chcete uživatele přidat.

 3. Na stránce Osoby a skupiny – název skupiny klikněte v nabídce Nový na příkaz Přidat uživatele.

 4. V dialogovém okně Udělit oprávnění klikněte v části Vybrat uživatele na tlačítko Procházet a vyberte uživatele, které chcete do této skupiny služby SharePoint přidat.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání uživatelů ze skupiny služby SharePoint

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Oprávnění webů.

 2. Na stránce oprávnění klikněte na odkaz na skupinu, ze které chcete uživatele odebrat.

 3. Zaškrtněte políčka u uživatelů, které chcete z této skupiny služby SharePoint odebrat.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Odebrat uživatele ze skupiny.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Udělení oprávnění k přístupu k webu skupině služby SharePoint

 1. Kliknutím na příkaz Oprávnění webů v nabídce Akce webu otevřete stránku oprávnění pro web.

 2. Klikněte na tlačítko Udělit oprávnění.

 3. V dialogové okně Udělit oprávnění zadejte názvy skupin (nebo jména uživatelů), kterým chcete udělit přístup k webu. Zadáte-li jména uživatelů, je vhodné je v druhé části dialogového okna (Udělit oprávnění) přidat do nějaké existující skupiny. (Oprávnění můžete udělit přímo jednotlivým uživatelům, ale náklady na údržbu systému v takovém případě okamžitě stoupnou.)

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny služby SharePoint

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Oprávnění webů.

 2. Na kartě Nástroje pro oprávnění klikněte na tlačítko Vytvořit skupinu.

 3. Na stránce Vytvořit skupinu zadejte v části Název a popis O sobě název a volitelně také popis této skupiny služby SharePoint.

 4. V části Vlastníkzadejte vlastníka této skupiny služby SharePoint.

 5. V části Nastavení skupiny určete, kdo může zobrazovat a upravovat členství v této skupině.

 6. V části Žádosti o členství zadejte požadované nastavení pro žádosti o připojení k této skupině nebo o opuštění této skupiny.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Odstranění skupiny služby SharePoint

 1. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Oprávnění webů.

 2. Na stránce oprávnění klikněte na odkaz na skupinu služby SharePoint, kterou chcete odstranit.

 3. V nabídce Nastavení klikněte na příkaz Nastavení skupiny.

 4. Na stránce Změnit nastavení skupiny přejděte pomocí posuvníku do dolní části stránky a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přiřazení nové úrovně oprávnění skupině

Pokud jste přizpůsobili úroveň oprávnění nebo vytvořili novou úroveň oprávnění, můžete ji přiřadit skupinám či uživatelům.

 1. Na webu, který je v kolekci webů na nejvyšší úrovni, klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Oprávnění webů.

 2. Zaškrtněte políčko vedle uživatele nebo skupiny, kterým chcete přiřadit novou úroveň oprávnění.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit uživatelská oprávnění.

 4. V dialogovém okně Upravit oprávnění zaškrtněte políčko u názvu nové úrovně oprávnění a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×