Úpravy odsazení v textu odstavce

Poznámka : Pokud pracujete se seznamem s odrážkami nebo číslovaným seznamem, přečtete si článek Nastavení odsazení v seznamu s odrážkami nebo číslovaném seznamu na pravítku.

Můžete nastavit odskok prvního řádku odstavce pro vytvoření předsazení nebo záporného odsazení anebo odsadit celý odstavec. Podle toho, co chcete udělat, použijete Pravítko na záložce Zobrazit nebo možnosti ve skupině Odstavec na záložce Domů.

  1. Pokud pravítko v horní části prezentace nevidíte, zaškrtněte políčko Pravítko na záložce Zobrazit.

  2. Vyberte text, který chcete změnit, a potom proveďte jednu z těchto činností:

  3. Když chcete odsadit první řádek, přetáhněte na vodorovném pravítku značku Odsazení prvního řádku Odsazení prvního řádku na místo, kde má text začínat.

  4. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit odsazení zleva u celého odstavce, klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na Zvýšit úroveň seznamu nebo Snížit úroveň seznamu.

    Tlačítka Snížit úroveň seznamu a Zvýšit úroveň seznamu

  5. Pokud chcete změnit odsazení zprava u celého odstavce, přetáhněte značku Odsazení zprava Značka Odsazení zprava na míst, kde má text končit.

  6. Když chcete vytvořit předsazení, kde druhý řádek a další řádky odstavce jsou odsazeny více než první řádek, přetáhněte značku Předsazení Bude určeno do místa, kde má toto odsazení začínat.

  7. K vytvoření záporného odsazení, u kterého text přesahuje do levého okraje, přetáhněte značku Odsazení zleva Značka Odsazení zleva na místo, kde má odstavec začínat.

Začátek stránky

Viz taky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×