Úpravy odsazení a mezer

Pokud chcete udělat přesné změny odsazení a mezer nebo několik změn najednou, otevřete dialog Odstavec a klikněte na kartu Odsazení a mezery.

  1. Vyberte text, který chcete upravit.

  2. Klikněte na ikonu pro otevření dialogu Odstavec na kartě Domů nebo Rozložení stránky.
    Ikona pro otevření dialogu Odstavec

  3. V případě potřeby klikněte na kartu Odsazení a mezery.

  4. Vyberte nastavení a klikněte na OK.

Možnosti dialogu

Dialog obsahuje následující možnosti. V dolní části dialogu se můžete ještě předtím, než vybrané možnosti použijete, podívat na náhled, jak budou vypadat.

Obecné    

Zarovnání

Volbou Vlevo zarovnáte text doleva a pravý okraj zůstane nepravidelný (můžete taky použít klávesovou zkratku CTRL+L).

Volbou Na střed zarovnáte text na střed a pravý i levý okraj zůstane nepravidelný (CTRL+E).

Volbou Vpravo zarovnáte text doprava a levý okraj zůstane nepravidelný (CTRL+R).

Volbou Do bloku zarovnáte text doleva i doprava tím, že se mezi slova přidají mezery (CTRL+J).

Úroveň osnovy

Úroveň, na které se odstavec objeví v zobrazení osnovy. Další informace najdete v tématu Vytvoření osnovy dokumentu v zobrazení osnovy.

Možnost Ve výchozím nastavení sbaleno vyberte, pokud chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otevíral se sbalenými záhlavími. Další informace najdete v tématu Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu.

Odsazení

Vlevo

Posune levou stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost.

Vpravo

Posune pravou stranu odstavce o vámi určenou vzdálenost.

Speciální

Volbou První řádek > O kolik odsadíte první řádek odstavce. Pokud chcete rychle odsadit první řádek pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Odsazení prvního řádku.

Volbou Předsazení > O kolik předsadíte první řádek. Pokud chcete rychle vytvořit předsazení pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Předsazení prvního řádku.

Zrcadlové odsazení

Po výběru této možnosti se políčka Vlevo a Vpravo změní na Uvnitř a Vně. Tato možnost je určená pro tisk ve stylu knihy.

Mezery    

Před

Upraví velikost mezery před odstavcem.

Za

Upraví velikost mezery za odstavcem.

Řádkování 

Volbou Jednoduché nastavíte jednoduché řádkování textu. Pokud chcete rychle nastavit jednoduché řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení jednoduchých mezer mezi řádky v dokumentu.

Volbou 1,5 řádku nastavíte text na jeden a půl násobek jednoduchého řádkování.

Volbou Dvojité nastavíte dvojité řádkování textu. Pokud chcete rychle nastavit dvojité řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení dvojitých mezer mezi řádky v dokumentu.

Volbou Nejméně > Výška nastavte minimální velikost řádkování potřebnou pro umístění největšího písma nebo grafiky na řádku.

Volbou Přesně > Výška nastavte pevné řádkování vyjádřené v bodech. Pokud text obsahuje například písmo o velikosti 10 bodů, můžete jako řádkování nastavit 12 bodů.

Volbou Násobky > Výška nastavíte řádkování jako násobek, který se dá vyjádřit v číslech větších než 1. Například při nastavení řádkování na hodnotu 1,15 zvětšíte mezeru o 15 procent a při nastavení řádkování na hodnotu 3 ji zvětšíte na 300 procent (trojnásobné řádkování).

Nepřidávat…

Políčko Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem zaškrtněte, pokud nechcete mezi takovými odstavci zvětšovat mezeru.

Pokud chcete nastavení uložit jako výchozí, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Kliknutím na Tabulátory otevřete dialog Tabulátory, kde je můžete přesně nastavit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×