Úpravy nebo odstranění sešitu ve službě Excel Services

Po publikování ve službě Excel Services lze sešit v aplikaci Microsoft Office Excel kdykoli změnit a uložit znovu. Aplikace Excel zobrazí celý sešit i v případě, že jsou v aplikaci Microsoft Office Excel Web Access zobrazeny pouze jeho části. Podle potřeby lze změnit části, které lze zobrazit, a také přidat, změnit nebo odebrat parametry určující buňky, které lze v zobrazených datech listu upravovat. Po uložení sešitu budou změny automaticky přeneseny na server.

Pokud již sešit není ve službě Excel Services potřebný, lze jej z knihovny dokumentů služby SharePoint odstranit.

Důležité : Možnost publikovat sešit aplikace Excel do služby Excel Services je k dispozici pouze ve verzích Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Excel 2007.

Co chcete udělat?

Úpravy sešitu publikovaného ve službě Excel Services na serveru Office SharePoint

Odstranění sešitu ze služby Excel Services na serveru Office SharePoint

Úpravy sešitu publikovaného ve službě Excel Services na serveru Office SharePoint

 1. Chcete-li otevřít sešit publikovaný ve službě Excel Services, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevření sešitu v aplikaci Excel:

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

   2. Do pole Název souboru zadejte adresu URL daného serveru a cestu k souboru, který chcete otevřít.

    Tip : Zadejte například http://server/web/název souboru.

   3. Klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevření sešitu v Prohlížeč:

   1. Do rozevíracího pole Adresa v prohlížeči zadejte adresu URL serveru.

    Tip : Zadejte například http://server/web.

   2. Otevřete knihovnu dokumentů obsahující požadovaný sešit.

   3. Klepněte na šipku dolů vedle sešitu, který chcete otevřít, a v rozevírací nabídce klepněte na příkaz Upravit v aplikaci Microsoft Office Excel.

 2. Proveďte v sešitu všechny požadované úpravy.

 3. Pokud máte v úmyslu definovat parametry, musí být buňky, které chcete upravovat, pojmenovány.

  Poznámka : Parametry lze definovat, pouze pokud jsou pojmenovány jednotlivé buňky v listu, které obsahují hodnoty. U pojmenovaných oblastí, které obsahují více buněk, parametry definovat nelze.

  Pojmenování buněk:

  1. Vyberte v listu buňku, jejíž úpravy v aplikaci Excel ServicesOffice Excel Web Access chcete povolit.

  2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na položku Definovat název.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  3. Do pole Název zadejte název, který chcete pro parametr použít.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na možnost Publikovat a poté klepněte na možnost Služba Excel Services.

 5. Klepněte na tlačítko Možnosti služby Excel Services.

 6. Chcete-li změnit části sešitu, které mají být zobrazovány, postupujte na kartě Zobrazit následujícím způsobem:

  1. Chcete-li ve službě Excel Services zobrazit celý sešit, vyberte v seznamu položku Celý sešit.

  2. Pokud chcete ve službě Excel Services zobrazit pouze určité listy, vyberte v seznamu položku Listy a zrušte zaškrtnutí políček u listů, které zobrazit nechcete.

   Poznámka : Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny listy. Chcete-li po zrušení zaškrtnutí některých políček rychle znovu zobrazit všechny listy, zaškrtněte políčko Všechny listy.

  3. Chcete-li ve službě Excel Services zobrazit pouze určité položky (například pojmenované oblasti, grafy, tabulky nebo kontingenční tabulku), vyberte v seznamu položku Položky v sešitu a zaškrtněte políčka u požadovaných položek.

 7. Pokud chcete definovat parametry, klepněte na kartě Parametry na tlačítko Přidat, zaškrtněte políčko parametru, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Odstranění sešitu ze služby Excel Services na serveru Office SharePoint

Chcete-li odstranit sešit ze služby Excel Services, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Odstranění sešitu ze serveru pomocí aplikace Excel:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

  2. Klepněte na položku Místa v síti a poklepejte na server, na kterém je sešit uložen.

  3. Poklepejte na knihovnu dokumentů obsahující požadovaný sešit.

  4. Klepněte na sešit, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit Odstranit .

   Klávesová zkratka  Můžete také na požadovaný soubor klepnout a stisknout klávesu DELETE.

 • Odstranění sešitu ze serveru pomocí Prohlížeč:

  1. Do rozevíracího pole Adresa v prohlížeči zadejte adresu URL serveru.

   Tip : Zadejte například http://server/web.

  2. Otevřete knihovnu dokumentů obsahující požadovaný sešit.

  3. Klepněte na šipku dolů vedle sešitu, který chcete otevřít, a v rozevírací nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×