Úpravy formulářů seznamů pomocí aplikace InfoPath 2010 v aplikaci SharePoint Designer

Každý seznam služby SharePoint obsahuje sadu formulářů seznamu, jež slouží k zobrazení, úpravám nebo přidání položek seznamu. Každý formulář seznamu zobrazuje sloupce z daného seznamu jako pole na stránce, kde uživatelé mohou zobrazovat, přidávat nebo upravovat informace.

Pomocí aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010 lze tyto formuláře přizpůsobit tak, aby jejich používání bylo snadnější a aby byly více zacíleny na vaše obchodní řešení. Kromě toho je možné tyto formuláře vytvářet a přizpůsobovat pomocí aplikace Microsoft InfoPath 2010.

Tento článek pojednává o aplikaci Microsoft InfoPath 2010, některých výhodách použití aplikace InfoPath 2010 a způsobu přizpůsobení seznamu pomocí aplikace InfoPath 2010 z prostředí aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

O aplikaci Microsoft InfoPath 2010

Jak aplikace InfoPath 2010 pracuje se seznamy služby SharePoint

Náhled formuláře seznamu před jeho přizpůsobením v aplikaci InfoPath

Přizpůsobení formuláře seznamu pomocí aplikace InfoPath 2010

Jiné způsoby přizpůsobení formuláře seznamu

Další kroky

O aplikaci Microsoft InfoPath 2010

InfoPath 2010 je výkonná aplikace pro vytváření formulářů a shromažďování informací, jež je součástí systému Microsoft Office 2010. Pomocí aplikace InfoPath 2010 můžete vytvářet vysoce přizpůsobené, propracované formuláře, aniž byste museli psát nějaký kód. Je možné přetahovat pole do formuláře, přidávat okamžité ověřování formuláře využívající sadu pravidel a používat ve formuláři různé motivy nebo obchodní značky.

Přizpůsobení formuláře seznamu v aplikaci InfoPath Designer 2010 se podobá přizpůsobení formuláře seznamu v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010. Obvykle přidáváte a odebíráte pole, přidáváte text, grafiku a ovládací prvky serveru a měníte rozložení a vzhled formuláře.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

V aplikaci InfoPath 2010 je však provádění těchto úkolů mnohem snadnější díky bohaté sadě šablon, rozložení, motivů a výkonných funkcí správy pravidel. Stačí upravit jeden soubor, šablonu formuláře aplikace InfoPath (XSN), která bude použita pro všechny tři formuláře seznamů. (Pokud byste chtěli použít stejné změny ve všech třech formulářích seznamů v aplikaci SharePoint Designer 2010, museli byste formulář pro zobrazení, formulář pro úpravy a formulář nové položky přizpůsobit nezávisle.)

Začátek stránky

Jak aplikace InfoPath 2010 pracuje se seznamy služby SharePoint

Po otevření seznamu v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 se mezi dostupnými formuláři pro daný seznam zobrazí tři formuláře: DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

 • DispForm.aspx se používá k zobrazení vlastností položky v seznamu.

 • EditForm.aspx se používá k úpravám položky v seznamu.

 • NewForm.aspx se používá k vytváření nových položek v seznamu.

Chcete-li tyto formuláře přizpůsobit v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010, otevřete je jednotlivě a proveďte v nich změny nebo je nahraďte novými formuláři.

V aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 rovněž můžete zvolit možnost přizpůsobení těchto formulářů pomocí aplikace InfoPath 2010. V tom případě vytvoříte a publikujete šablonu formuláře aplikace InfoPath (soubor XSN), která je používána s novou sadou formulářů seznamů: displayifs.aspx, editifs.aspx a newifs.aspx. Tato šablona a nové formuláře nahradí výchozí formuláře ASPX, s nimiž jste začínali pracovat.

Při dalším otevření webu v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 si všimnete, že na souhrnnou stránku daného seznamu byly přidány nové formuláře.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

POZNÁMKY

 • V aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 sice je možné otevírat nové formuláře, avšak obsah těchto formulářů nelze přizpůsobit, protože jsou umístěny ve webové části Formulář aplikace InfoPath. K aktualizaci těchto souborů použijte šablonu formuláře aplikace InfoPath.

 • Šablona formuláře aplikace InfoPath (soubor XSN) se nezobrazuje na souhrnné stránce v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010. Chcete-li tuto šablonu zobrazit, přejděte v hierarchii webu k formulářům seznamů (pomocí odkazu Všechny soubory v navigačním podokně).

Začátek stránky

Náhled formuláře seznamu před jeho přizpůsobením v aplikaci InfoPath

Před volbou přizpůsobení seznamu formuláře v aplikaci InfoPath 2010 může být vhodné vědět, jak se bude zobrazení formuláře lišit, pokud jej přizpůsobíte v aplikaci InfoPath.

Výchozí formulář úprav (EditForm.aspx) se zobrazí v prohlížeči následujícím způsobem.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

Při přizpůsobení formuláře v aplikaci InfoPath 2010 se nový formulář pro úpravy (editifs.aspx s přidruženou šablonou aplikace InfoPath) zobrazí v prohlížeči následujícím způsobem.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

Nový formulář používá jiné barevné schéma a písma a zobrazuje pole přílohy na řádku, nikoli v horní části formuláře. Opět se jedná pouze o výchozí nastavení používané v novém formuláři. Jakmile dokončíte přizpůsobení formuláře, můžete vzhled a chování formuláře zcela změnit.

Začátek stránky

Přizpůsobení formuláře seznamu pomocí aplikace InfoPath 2010

V aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 máte možnost přizpůsobení formulářů seznamů pomocí aplikace InfoPath 2010. Při volbě této možnosti se aplikace InfoPath 2010 Designer spustí s novou šablonou formuláře aplikace InfoPath (XSN), která slouží k přizpůsobení formulářů seznamů. Po dokončení provedete publikování formuláře do seznamu služby SharePoint a potom se v případě potřeby vrátíte do aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010.

 1. Otevřete web v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na možnost Seznamy a knihovny.

 3. Otevřete seznam, který chcete přizpůsobit.

 4. Na kartě Nastavení seznamu klikněte ve skupině Akce na možnost Navrhnout formuláře v aplikaci InfoPath a zvolte typ obsahu, jenž chcete použít pro formuláře seznamů.
  Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint
  POZNÁMKA: Každý seznam služby SharePoint lze nakonfigurovat tak, aby povoloval více typů obsahu, jež se zobrazí v této nabídce. Pro každý typ obsahu můžete vytvořit vlastní formulář seznamu. Pokud seznam obsahuje například typ obsahu Tiskové zprávy a typ obsahu Příspěvky z oboru, můžete vytvořit vlastní formuláře seznamů pro každý z nich. Mějte na paměti, že formulář se vám zobrazí pouze v případě, že je vybrán výchozí typ obsahu pro daný seznam.

 5. Spustí se aplikace InfoPath 2010 a otevře se nová šablona formuláře aplikace InfoPath.
  Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

 6. Pomocí nástrojů pro úpravy formuláře v aplikaci InfoPath 2010 lze přizpůsobit vzhled a chování formuláře a přidat do něj potřebnou logiku založenou na pravidlech. Odkazy na další informace o používání aplikace InfoPath 2010 naleznete v části Viz také.

 7. Po dokončení přizpůsobení proveďte publikování šablony do seznamu služby SharePoint. Lze to provést dvěma způsoby:

  1. Jestliže jste práci na formuláři dokončili, jednoduše zavřete formulář a po zobrazení výzvy zvolte možnost Uložit a publikovat.

  2. Chcete-li publikovat formulář a pokračovat v práci s aplikací InfoPath, klikněte na kartu Soubor, zvolte možnost Informace a klikněte na možnost Rychlé publikování.
   Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

 8. U zprávy s potvrzením publikování klikněte na tlačítko OK.

 9. Ukončete aplikaci InfoPath 2010 a v případě potřeby se vraťte do aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010.

Jestliže chcete dále přizpůsobit formuláře seznamů, opakujte předchozí kroky.

Začátek stránky

Jiné způsoby přizpůsobení formuláře seznamu

Kromě přizpůsobení formulářů seznamů pomocí aplikace InfoPath 2010 z prostředí aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete tyto formuláře seznamů přizpůsobit jedním z následujících způsobů.

Použití prohlížeče k přizpůsobení formuláře seznamu v aplikaci InfoPath 2010

Chcete-li přizpůsobit formulář seznamu v prohlížeči, stačí procházením vyhledat formulář a potom na kartě Seznam ve skupině Přizpůsobit seznam zvolit možnost Přizpůsobit formulář, jak znázorňuje následující obrázek.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

Použití aplikace InfoPath 2010 k vytvoření nového formuláře seznamu nebo přizpůsobení existujícího formuláře

Chcete-li vytvořit nový formulář seznamu z prostředí aplikace InfoPath 2010, klikněte na kartu Soubor, zvolte příkaz Nový a klikněte na možnost Seznam služby SharePoint. Určete umístění webu a vyberte existující nebo vytvořte nový seznam.

Formuláře seznamů aplikace InfoPath pro službu SharePoint

Chcete-li přizpůsobit formulář, který jste již vytvořili, klikněte na kartu Soubor, zvolte možnost Naposledy otevřené a v seznamu Poslední šablony formulářů vyberte šablonu formuláře.

Začátek stránky

Další kroky

Budete-li své formuláře seznamů služby SharePoint často přizpůsobovat v aplikaci InfoPath 2010, je možné, že budete chtít do aplikace InfoPath 2010 přenést všechny své formuláře, nebo jen ty formuláře, jež vyžadují vysokou úroveň přizpůsobení pro uživatele vašeho webu obchodního řešení.

Kromě formulářů seznamů můžete pomocí aplikace Microsoft InfoPath 2010 vytvářet výkonné inicializační formuláře pracovních postupů, formuláře pro knihovny formulářů, formuláře pro prohlížeče, offline formuláře s pracovními prostory aplikace SharePoint Workspace a mnoho dalšího.

Odkazy na další informace o různých použitích aplikace InfoPath 2010 získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×