Úprava vlastních informací o stavu

Aplikace Communicator nabízí kompletní sadu osobních atributů stavu, které můžete zpřístupnit ostatním kontaktům a které těmto kontaktům pomohou vás zastihnout. Mezi atributy stavu patří informace o vás, jako je telefon do zaměstnání, mobilní telefon a telefon domů, a další informace, jako je pracovní plán a osobní poznámky. Při prvním spuštění aplikace Communicator je vhodné nejprve upravit a zveřejnit své informace o stavu a potom nastavit úrovně přístupu kontaktům určující typ a množství informací o stavu, které se kontaktům zobrazí. Tímto způsobem můžete určité informace o stavu, jako je číslo telefonu domů či číslo mobilního telefonu, zpřístupnit nejbližším kontaktům a zamezit k nim přístup ostatním uživatelům ve společnosti.

Úprava a zveřejnění vlastních informací o stavu

Informace o stavu obsahují různorodou sadu atributů, které popisují vaši dostupnost, činnost, kontaktní informace, plán, místo a poznámky v režimu Osobní i v režimu Mimo kancelář. Níže uvedená tabulka představuje úplný seznam atributů stavu aplikace Communicator, které se mohou zobrazovat ostatním uživatelům. Levá strana tabulky obsahuje informační atributy stavu, zatímco pravá ukazuje, zda je konkrétní atribut v dané úrovni přístupu dostupný.

Informace o stavu a volném čase

Blokováno

Veřejné

Společnost

Tým

Osobní

Stav offline

X

Stav a volný čas

X

X

X

X

Zobrazované jméno

X

X

X

X

X

E-mailová adresa

X

X

X

X

X

Titul *

X

X

X

X

Telefon do zaměstnání *

X

X

X

Mobilní telefon *

X

X

Telefon domů *

X

Další telefon

X

Společnost

X

X

X

X

Kancelář *

X

X

X

Adresa do zaměstnání *

X

X

X

Web Sharepoint

X

X

X

Místo schůzky

X

Předmět schůzky

X

Informace o volném čase

X

X

X

Pracovní doba

X

X

X

Umístění koncového bodu

X

X

Poznámky (poznámka Mimo kancelář)

X

X

X

Poznámky (Osobní)

X

X

X

Čas posledního aktivního stavu

X

X

Poznámka : * Pokud se tyto atributy zobrazují ve službě Active Directory, zobrazí se i kontaktům uvnitř společnosti s úrovní přístupu Blokováno nebo Veřejné. Tyto atributy se nezobrazí kontaktům mimo společnost s úrovní přístupu Blokováno nebo Veřejné.

Většina informací o stavu je aplikaci Communicator automaticky poskytována serverem Office Communications Server, takže není třeba zadávat mnoho dalších informací. Existuje však několik atributů stavu, především náhradní telefonní čísla, které aplikace Communicator nezíská automaticky a které možná budete chtít zpřístupnit ostatním uživatelům.

Postup přidání a zveřejnění náhradních telefonních čísel

Nejlepším postupem je přidat náhradní telefonní čísla, například číslo mobilního telefonu, do informací o stavu.

  1. V záhlaví okna aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka a potom klepněte na příkaz Nástroje.

  2. Klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Telefony.

  3. Klepněte na tlačítko přiřazené typu telefonního čísla, které chcete přidat.

  4. Do textového pole Telefonní číslo zadejte číslo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK. Použijte telefonní číslo v mezinárodním formátu. Zadejte směrové číslo země a pak místní telefonní číslo. Jedná-li se například o telefonní číslo v USA, zadejte: 15555555555. Telefonní čísla smí obsahovat pouze číslice 0123456789. Aplikace Communicator odebere závorky a další znaky. Nezadávejte předvolbu pro vytáčení zahraničního čísla. Například v USA se jedná o 011 a v Evropě o 00. Příklady naleznete v nápovědě k aplikaci Communicator.

  5. Chcete-li toto telefonní číslo zpřístupnit jako součást svých informací o stavu, zaškrtněte vedle telefonního čísla políčko Publikovat toto telefonní číslo.

  6. Chcete-li přijmout provedené změny, klepněte v dialogovém okně Možnosti na tlačítko OK.

Po zveřejnění přístupu je důležité nastavit pro úrovně přístupu uživatelů a řídit přístup k těmto číslům. Zveřejníte-li například číslo svého mobilního telefonu, ale neudělíte kontaktu úroveň přístupu Osobní nebo Tým, tento kontakt neuvidí číslo vašeho mobilního telefonu. Návodem na nastavení úrovní přístupu se zabývá následující část nápovědy.

Další informace o dalších nastavitelných atributech stavu a volného času naleznete v tématu Příručka Presence Survival Guide.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×