Úprava typů dat sloupců importovaných do okna Externí data

Okno Externí data se zobrazí, pokud použijete příkaz Link Data to Shapes(Propojit data s obrazci) v nabídce Data k importu dat do výkresu.

Při importu dat jsou původní typy dat převedeny pro práci s aplikací Microsoft Office Visio. Typ dat importovaného sloupce lze změnit, nebo je možné přidat některým typům dat zvláštní specifikace aplikace Visio, jako jsou časové rozsahy (např. dny nebo minuty) nebo vzdálenosti (např. centimetry nebo kilometry).

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví libovolného sloupce v okně Externí data a klepněte na příkaz Column Settings(Nastavení sloupce).

 2. V dialogovém okně Column Settings(Nastavení sloupce) klepněte na název sloupce, který chcete změnit a klepněte na příkaz Typ dat.

 3. V dialogovém okně Types and Units(Typy a jednotky) zvolte jednu z těchto možností:

  • Typ      Dostupnost jednotlivých možností zbývajících nastavení závisí na položce, kterou jste vybrali ze seznamu Typ.

  • Jednotky      Nastavení je k dispozici pouze pro typ doby trvání nebo typ čísla.

  • Měna     Toto nastavení je k dispozici pouze pro typy dat týkajících se měny.

  • Jazyk     Toto nastavení je k dispozici pouze pro typy data.

  • Kalendář     Toto nastavení je k dispozici pouze pro typy data.

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×