Úprava osobních údajů v profilu

Prostřednictvím svého profilu na osobním webu můžete sledovat a sdílet informace o sobě, například o svých povinnostech a zájmech. Pokud sledujete své kolegy, mohou vám některé údaje z vašeho profilu pomoci sledovat i zájmy a aktivity vašich kolegů.

V tomto článku

Základní informace

Přidání nebo aktualizace stavové zprávy

Přidání nebo odstranění osobního popisu

Přidání nebo odstranění textových položek

Přidání, změna nebo odebrání obrázku

Přidání nebo odebrání položek „Zeptejte se mě na”, dovedností nebo zájmů

Správa zobrazení některých osobních informací

Základní informace

Prostřednictvím stránky svého profilu můžete sdílet osobní a pracovní informace o sobě, například svou fotografii, informace o tom, kde a na jaké pozici pracujete, jaké máte zájmy a na jakých aktivitách se podílíte, aby vás ostatní pracovníci z vaší společnosti mohli kontaktovat.

Důležité :  Některé podrobnosti obsažené ve vašem profilu, například jméno a funkce, mohou být zadány správcem a pravděpodobně je tedy nebudete moci změnit ani odstranit. Chcete-li opravit chyby u tohoto typu informací, obraťte se na správce webu nebo personální oddělení.

Upravit profil

Jakmile do svého profilu na vašem osobním webu přidáte informace, například svou fotografii, jsou tyto informace viditelné pro všechny návštěvníky profilu. U některých informací, jako je například osobní telefonní číslo, však můžete pomocí kategorií ochrany osobních údajů omezit, kdo je může zobrazit. Organizace může určit, zda pro osobní údaje bude či nebude možné používat kategorie ochrany osobních údajů.

Jestliže ve svém profilu uvedete osobní informace, mohou se s vámi kolegové snadněji spojit a sdílet s vámi informace. Některá nastavení pak poskytují další možnosti, jak spravovat způsob interakce s vašimi kolegy:

 • Stavová zpráva:    Stavová zpráva se zobrazuje vedle vaší fotografie a představuje způsob, jak kolegům sdělit, na co zrovna myslíte nebo co děláte. Můžete jim například sdělit své nadšení z nového projektu nebo to, že zrovna pracujete na prezentaci. Pokaždé, když změníte svoji stavovou zprávu, se zpráva zobrazí v informačním kanálu osob, které vás sledují.

 • Zeptejte se mě na (popis práce):    Toto nastavení využijte k popisu svých projektů, povinností a znalostí. Tato klíčová slova se zobrazí v části Zeptejte se mě na ve vašem profilu. Kolegové mohou na klíčové slovo kliknout a položit vám dotaz prostřednictvím vaší poznámkové oblasti. Ve výchozím nastavení se tyto informace zobrazují všem a nelze pro ně použít kategorie pro ochranu osobních údajů.

 • Zájmy:    Pokud zadáte klíčová slova pro své zájmy a ve vaší organizaci jsou povoleny sociální značky, budete moci ve svém informačním kanálu vidět aktivity související s těmito slovy. Dozvíte se tak o tématech, které vás zajímají, a budete mít možnost seznámit se s novými lidmi se stejnými zájmy. Pokud jste například mezi zájmy uvedli klíčové slovo fotografování a někdo označí stránku o práci s fotoaparátem klíčovým slovem fotografování, obdržíte v informačním kanálu příslušnou aktualizaci.

 • Sledované aktivity:    Tímto nastavením profilu určujete, které typy aktivit uvidíte ve svém informačním kanálu, například když kolega aktualizuje blog nebo když je povýšen, nebo když někdo použije klíčové slovo patřící mezi vaše zájmy.

Začátek stránky

Přidání nebo aktualizace stavové zprávy

Vaše stavová zpráva se zobrazuje ve veřejném zobrazení vašeho profilu a v informačním kanálu uživatelů, kteří sledují vaše aktivity.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Klikněte do myšlenkové bubliny nad vaší fotografií, aby bylo možné upravit text.

 3. Odstraňte nebo vyberte starý text a zadejte novou stavovou zprávu.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění osobního popisu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Pod vaší fotografií klikněte na tlačítko Upravit můj profil.

 3. V části O sobě klikněte uvnitř pole a proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li přidat osobní popis, zadejte do pole text. Pomocí nástrojů formátování můžete přidat zvláštní textové efekty, například barvu, tučné písmo nebo odrážky. Můžete také přidat hypertextové odkazy. Nástroje formátování se zobrazí po kliknutí do pole.

 5. Chcete-li odstranit osobní popis, vyberte text a stiskněte klávesu DELETE.

 6. V horní části stránky klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění textových položek

Mnoho údajů ve vašem profilu se zadává do polí, které jsou již předem označeny, například Zájmy, Školy, Narozeniny nebo Telefon domů. Využijte tato pole k zadání nebo odstranění informací. V závislosti na nastavení vašeho profilu mohou již být některé informace zadány vaší organizací, například prostřednictvím databáze personálního oddělení, a nebude možné je měnit.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Pod vaší fotografií klikněte na tlačítko Upravit můj profil.

 3. Klikněte do polí jednotlivých údajů, které chcete změnit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text, zadejte do pole text.

  • Chcete-li odstranit text, vyberte jej a stiskněte klávesu DELETE.

 4. V horní části stránky klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání, změna nebo odebrání obrázku

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Pod vaší fotografií klikněte na tlačítko Upravit můj profil.

 3. V části Obrázek proveďte jednu z následujících akcí:

Akce

Postup

Přidání nebo změna obrázku

 1. Klikněte na tlačítko Zvolit obrázek.

 2. V dialogovém okně Odeslat obrázek zadejte název souboru obrázku nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor obrázku vyhledejte.

  Poznámka :  Obrázek může poskytnout vaše organizace, která také může upravit postup pro změnu obrázku.

Odebrání obrázku

 • Klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání položek „Zeptejte se mě na”, dovedností nebo zájmů

Tyto údaje ve vašem profilu vytváří seznam vlastností, který generují všichni lidé ve společnosti, kteří zadali určité hodnoty. Umožňuje vám to určit, zda jsou položky již obsaženy v seznamu společnosti.

Výběrem položek ze seznamu namísto vytváření nových položek pomůžete zachovat přesnost celkového seznamu společnosti a tím i platnost výsledků hledání. Umožní vám to také snadněji se spojit s lidmi působícími ve stejných rolích a se stejnými zájmy. Následuje popis těchto údajů spolu s návrhy, jaké typy informací je vhodné uvést.

Další návrhy jsou poskytovány (a mohou vám rovněž být odeslány e-mailem) podle slov, která často používáte v e-mailech. Další podrobnosti o návrzích klíčových slov naleznete v části Viz také.

Část

Navrhované informace

Zeptejte se mě na

Slova popisující vaše projekty, úkoly nebo celkovou roli ve firmě. Tyto položky se zobrazují ve vašem profilu v části Zeptejte se mě na a uživatelé vám mohou kliknutím na ně položit dotaz.

Dovednosti

Dovednosti, které používáte při své práci nebo které jste využili při práci na předchozích projektech.

Zájmy

Osobní zájmy a zájmy ve vztahu ke společnosti. Aktivity související s těmito zájmy (například když někdo použije značku se stejným klíčovým slovem) se zobrazí ve vašem informačním kanálu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 2. Pod vaší fotografií klikněte na tlačítko Upravit můj profil.

 3. Klikněte do polí jednotlivých údajů, které chcete změnit, a proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Chcete-li přidat klíčová slova, zadejte je do pole. Jednotlivá klíčová slova oddělte středníky. Pokud se zobrazí pole Návrh a seznam obsahuje klíčové slovo, které vám připadá vhodné, klikněte na ně.

 5. Chcete-li odstranit text, vyberte jej a stiskněte klávesu DELETE.

V horní části stránky klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Správa zobrazení některých osobních informací

Pokud to dovoluje nastavení vašeho osobního webu, můžete pomocí kategorií ochrany osobních údajů určit, kdo může zobrazovat určité osobní údaje ve vašem profilu. Například číslo vašeho osobního mobilního telefonu může být zobrazováno vašemu nadřízenému, nikoli však všem uživatelům, kteří mohou zobrazit váš profil.

Zobrazit

Poznámka :  Některé podrobnosti obsažené ve vašem profilu, například jméno a funkce, mohou být zadány správcem a pravděpodobně pro ně tedy nebude možné použít kategorii pro ochranu osobních údajů.

Některé osobní údaje můžete zařadit do jedné z následujících kategorií ochrany osobních údajů:

 • Pouze já:     Vy sami

 • Nadřízený:    Váš přímý nadřízený

 • Můj tým:    Tato kategorie by v závislosti na nastavení vašeho osobního webu zahrnovala podřízené vašeho vedoucího, vašeho vedoucího a přímé podřízené. Do skupiny Můj tým můžete také přidat další osoby, například kolegy, se kterými úzce spolupracujete nebo které dobře znáte. Pokud plánujete používat kategorie pro ochranu osobních údajů, můžete tuto kategorii využít pro osoby, se kterými chcete sdílet nejvíce informací.

 • Kolegové:    Členové vašeho týmu a další osoby, jejichž aktivity sledujete

 • Každý:    Všichni uživatelé, kterým vaše organizace udělila oprávnění k zobrazení vašeho osobního webu

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud si prohlížíte profil určité osoby nebo stránku na svém osobním webu, klikněte na položku Můj profil. Můj profil

  • Pokud si na webu SharePoint prohlížíte jiný typ stránky, klikněte v pravém horním rohu na své jméno Název profilu a klikněte na položku Můj profil.

 • Pod vaší fotografií klikněte na tlačítko Upravit můj profil.

 • Klikněte postupně do polí jednotlivých údajů, které chcete změnit, a v rozbalovací nabídce vpravo klikněte na skupinu ochrany osobních údajů, kterou chcete u příslušného údaje použít.

  Poznámka :  Pokud nelze nastavení ochrany osobních údajů pro příslušný údaj změnit, není rozevírací seznam k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×