Úprava oprávnění seznamu nebo knihovny

Jako správce nebo vlastník knihovny, seznamu nebo průzkumu můžete změnou oprávnění umožnit přístup k potřebným datům těm správným lidem a zároveň zakázat přístup ostatním.

Poznámka : Pokud chcete přidat, změnit nebo odebrat oprávnění pro individuální dokument nebo složku, přečtěte si článek Sdílení souborů nebo složek v Office 365.

Všechny weby, seznamy a knihovny v kolekci webů ve výchozím nastavení dědí nastavení oprávnění z webu, který je v hierarchii webů přímo nad nimi. To znamená, že web dědí oprávnění z kořenového webu kolekce webů a podřízený web dědí oprávnění z nadřazeného webu. Složky, seznamy a dokumenty dědí oprávnění z webu, který je obsahuje, atd.

Pokud chcete přiřadit jedinečná oprávnění k seznamu, knihovně nebo průzkumu, musíte napřed přerušit dědičnost oprávnění a teprve pak přiřadit jedinečná oprávnění. Toto všechno můžete provést na stránce Oprávnění. Tento článek vysvětluje, jak se dostanete na stránku Oprávnění a přerušíte dědičnost, a popisuje postup přiřazení nebo změny oprávnění.

Poznámka : Když uživatel sdílí dokument nebo jinou jednotlivou položku, dědičnost se u této položky automaticky přeruší. Zděděná oprávnění se zkopírují do položky a přidají se oprávnění pro uživatele, kterým byla položka nasdílena. Pokud ale provedete změny v oprávněních u nadřazené položky, tyto změny se u dané položky neprojeví.

Přechod na stránku Oprávnění

Přerušení dědičnosti oprávnění

Přiřazení jedinečných oprávnění

Změna úrovní oprávnění

Odebrání jedinečných oprávnění

Odstranění všech jedinečných oprávnění obnovením dědičnosti

Přechod na stránku Oprávnění

Seznam nebo knihovna

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu a otevřete ho.

 2. Zvolte Nastavení Ikona Nastavení a pak Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu.

  Přechod na Nastavení > Nastavení knihovny

  Pokud Nastavení Ikona Nastavení nevidíte, volbou karty Knihovna nebo Seznam otevřete pás karet a pak klikněte na Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu na pásu karet.

 3. Na stránce Nastavení klikněte v části Oprávnění a správa na Oprávnění pro: seznam nebo na Oprávnění pro: knihovna dokumentů.

Průzkum

 • Přejděte na průzkum a otevřete ho.

 • Klikněte na rozevírací seznam Nastavení a vyberte Nastavení průzkumu.

 • Na stránce Nastavení klikněte v části Oprávnění a správa na Oprávnění pro: průzkum.

Informace o jedinečných oprávněních individuálních položek

Když přejdete na stránku Oprávnění, můžou se na začátku této stránky zobrazovat zprávy podobné těmto:

Obrázek znázorňující zprávu pro jedinečná oprávnění seznamu nebo knihovny

Význam jednotlivých zpráv zjistíte tady:

 • Některé položky v tomto seznamu mohou mít jedinečná oprávnění, která nejsou řízena z této stránky. Zobrazit tyto položky: To znamená, že některá individuální položka uvnitř seznamu, knihovny nebo průzkumu byla někdy v minulosti nasdílena s jinými uživateli. Když kliknete na Zobrazit tyto položky, zobrazí se dialog Výjimky, ve kterém budou tyto položky vypsané. Pokud jste jejich vlastníkem, můžete u každé položky kliknout na Spravovat oprávnění a udělat změny.

 • Někteří uživatelé na tomto webu mají omezený přístup. Pokud se s nimi sdílí některá z položek nebo některý z dokumentů v rámci tohoto webu, můžou k nim mít omezený přístup. Zobrazit uživatele: To znamená, že pokud byla s uživateli nasdílena určitá položka, ale ne celý seznam, knihovna nebo průzkum, je jejich přístup omezený na tuto jednu položku, která je s nimi nasdílená. Klikněte na Zobrazit uživatele a zjistěte, o koho jde.

 • Tato knihovna dědí oprávnění z nadřazeného objektu (název webu): To znamená, že dědičnost tohoto seznamu, knihovny nebo průzkumu ještě nebyla přerušena. V následující části Přerušení dědičnosti oprávnění zjistíte, jak to udělat.

Přerušení dědičnosti oprávnění

Když přerušíte dědičnost oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum a potom definujete nová oprávnění, seznam (nebo knihovna) se stane nadřazeným objektem položek v seznamu (nebo v knihovně). Podřízené položky zdědí nově nastavená oprávnění (pokud nemají vlastní, jedinečně definovaná oprávnění).

K přerušení dědičnosti a přiřazení jedinečných oprávnění použijte tento postup:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění.

 3. Kliknutím na Ukončit dědění oprávnění přerušte dědičnost oprávnění od nadřazeného objektu.

  Ovládací prvek pro oprávnění seznamu nebo knihovny znázorňující tlačítko Ukončit dědění oprávnění

Přiřazení jedinečných oprávnění

Abyste mohli udělit jedinečná oprávnění, musíte napřed přerušit dědičnost od nadřazeného webu. Až přerušíte dědičnost pomocí postupu v předchozí části, udělíte jedinečná oprávnění takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte na Udělit oprávnění.

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění

 4. V dialogu Sdílet vyberte možnost Pozvat ostatní a do pole Zadejte jména nebo e-mailové adresy napište jména lidí nebo skupin, kterým chcete udělit přístup.

  Dialogové okno Sdílet

 5. Pokud chcete, přidejte osobní zprávu.

 6. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet všechno, co je v této složce, včetně položek s jedinečnými oprávněními. Tím udělíte nebo zakážete přístup k položkám, u kterých jste už nastavili jedinečná oprávnění.

 7. Udělená úroveň oprávnění je standardně nastavená na Úpravy, což znamená, že pozvaní lidé můžou v seznamu, knihovně nebo průzkumu dělat určité změny. Pokud chcete udělit jinou úroveň oprávnění, například jen Čtení, klikněte na Zobrazit možnosti a změňte výběr v poli Vybrat úroveň oprávnění.

 8. Všem v poli Pozvat ostatní se odešle e-mailová zpráva. Pokud ji nechcete odeslat, klikněte na Zobrazit možnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Poslat pozvánku e-mailem.

 9. Až skončíte, klikněte na Sdílet.

Někdy můžete potřebovat vytvořit ve službě Active Directory skupinu zabezpečení Windows a udělit přístup ke knihovně nebo seznamu všem osobám v této skupině zabezpečení. Celému týmu můžete udělit přístup k nějakému seznamu například tak, že skupinu zabezpečení týmu přidáte do sharepointové skupiny. Když se později k vašemu týmu připojí noví uživatelé, udělíte jim odpovídající oprávnění jednoduše tak, že je přidáte do příslušné skupiny zabezpečení Windows. Další informace o skupinách zabezpečení Windows najdete v článku Skupiny zabezpečení služby Active Directory.

Poznámka : Nemůžete udělit přístup k distribuční skupině, která není skupinou zabezpečení Windows.

Změna úrovní oprávnění

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, jejichž úroveň oprávnění chcete změnit.

 4. Vyberte Upravit uživatelská oprávnění.

 5. V části Oprávnění zaškrtněte políčko u úrovně oprávnění, kterou chcete vybraným uživatelům nebo skupinám udělit.

Další informace o úrovních oprávnění najdete v článku Principy úrovní oprávnění v SharePointu.

Odebrání jedinečných oprávnění

Uživatelům nebo skupinám, který jste udělili přístup, odeberete oprávnění takto:

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko vedle jmen uživatelů nebo názvů skupin, kterým chcete odebrat oprávnění.

 4. Vyberte Odebrat uživatelská oprávnění.

Stránka oprávnění je aktualizovaná a zobrazí, že skupina nebo uživatel již nemá oprávnění k seznamu.

Odstranění všech jedinečných oprávnění obnovením dědičnosti

Když přerušíte dědičnost oprávnění mezi webem, složkou, seznamem, knihovnou, položkou seznamu nebo dokumentem a příslušným nadřazeným objektem, můžete ji kdykoli obnovit. Zároveň tím odeberete všechna nastavená vlastní oprávnění.

 1. Přejděte do seznamu, knihovny nebo průzkumu a otevřete je.

 2. Pomocí dříve uvedeného postupu přejděte na stránku Oprávnění pro seznam, knihovnu nebo průzkum.

 3. Na kartě Oprávnění (pro seznam nebo knihovnu) klikněte na Odstranit jedinečná oprávnění).

  Tlačítko Odstranit jedinečná oprávnění
 4. Klikněte na OK. Stavový řádek pro seznam teď obsahuje text „Tento seznam dědí oprávnění z nadřazeného objektu“. Vedle aktualizovaného stavu se teď zobrazuje název nadřazeného objektu.

Viz taky

Principy úrovní oprávnění

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×