Úprava obrázků

Aplikaci Microsoft Office Picture Manager můžete použít k provedení oprav obrázků, jako je úprava jasu, barev nebo odstranění efektu červených očí. Chcete-li práci urychlit, vyberte všechny obrázky, které chcete opravit současně, a použijte funkci Automaticky opravit nebo jeden z nástrojů pro úpravu obrázků.

Součástí aplikace Picture Manager jsou následující nástroje pro úpravy:

  • Jas a kontrast:    Umožňuje upravit rozdíl mezi světlými a tmavými tóny. Pomocí této funkce můžete opravit obrázky, které se jeví jako příliš světlé nebo tmavé.

  • Barva:    Umožňuje upravit Odstín a OdstínSytost. Pomocí této funkce můžete opravit obrázky, jejichž barvy mají nádech nebo jsou matné.

  • Oříznout:    Umožňuje Oříznout nežádoucí části obrázku. Tuto funkci můžete použít k opravě obrázků, na kterých jsou rušivé prvky.

  • Otočit a překlopit:    Umožňuje obrázky otočit a překlopit podle dané osy obrázku. Pomocí této funkce můžete opravit orientaci obrázků.

  • Odstranění efektu červených očí:    Umožňuje odstranit červený bod v očích fotografované osoby způsobený bleskem fotoaparátu. Pomocí této funkce opravte červené oči.

  • Změnit velikost:    Umožňuje změnit rozměry obrázku. Pomocí této funkce můžete obrázek zvětšit pro tisk nebo jej zmenšit k odeslání v e-mailové zprávě či pro sdílení v síti OdstínSytostInternet.

Poznámka : Aplikace Picture Manager neumožňuje nastavení průhlednosti obrázků, přidání textu do obrázků ani skenování obrázků.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×