Úprava několika obrázků najednou

Aplikace Microsoft Office Picture Manager je nástroj sady Microsoft Office System 2003, pomocí kterého můžete spravovat, upravovat a sdílet obrázky. Aplikace Picture Manager umožňuje pracovat s množstvím formátů souborů včetně oblíbených formátů JPG, GIF a BMP.

Aplikace Picture Manager umožňuje:

  • automatickou opravu všech obrázků najednou,

  • odesílání obrázků v e-mailových zprávách nebo vytvoření knihovny obrázků služby Microsoft SharePoint v podnikovém intranetu,

  • výběr z několika individuálních nástrojů pro úpravu obrázků, které umožňují provádět specifické úpravy,

  • zobrazení všech obrázků bez ohledu na to, kde jsou uloženy,

  • vyhledání obrázků, které nemůžete najít.

Kde se nachází aplikace Picture Manager?

Chcete-li spustit aplikaci Picture Manager, v nabídce Start přejděte na položku Všechny programy, dále na položku Microsoft Office, potom na položku Nástroje sady Microsoft Office a klepněte na položku Microsoft Office Picture Manager.

Spuštěná aplikace Picture Manager se třemi podokny

Jak aplikace vypadá?

Po spuštění aplikace Picture Manager se zobrazí tři podokna: podokno Zástupci obrázků, podokno náhledu a podokno úloh Začínáme.

V podokně Zástupci obrázků vyhledejte a vyberte obrázky, se kterými chcete pracovat. V tomto podokně nejsou zobrazeny žádné obrázky, dokud nepřidáte zástupce složek, které obrázky obsahují. Aplikace Picture Manager může také na diskové jednotce automaticky vyhledat složky obsahující obrázky a poté přidat zástupce těchto složek.

Jakmile vyberete zástupce složky, zobrazí se v podokně náhledu obrázky v této složce. Obrázky lze prohlížet ve zobrazení Miniatura, Filmový pás nebo Jeden obrázek. Přiblížením nebo oddálením můžete obrázek zvětšit či zmenšit.

Podokno úloh Začínáme obsahuje souhrn základních úkolů, které lze v aplikaci Picture Manager provádět. Klepnutím na jednotlivé odkazy přejdete do podoken úloh určených pro požadovaný úkol; jakmile se s aplikací seznámíte, můžete podokno úloh Začínáme zavřít a otevřít pouze ta podokna úloh, která chcete zobrazit.

Úprava obrázků

V aplikaci Picture Manager můžete pracovat s několika obrázky najednou nebo upravovat obrázky po jednom.

Obrázky se upravují v podokně úloh Upravit obrázky. Všechny obrázky najednou můžete nejrychleji a nejsnadněji upravit tak, že všechny obrázky vyberete v podokně úloh Upravit obrázky a v nabídce Obrázek klepnete na příkaz Automaticky opravit.

Příkaz Automaticky opravit upraví jas, barvy a kontrast.

Mezi další úpravy, které můžete v podokně Upravit obrázky provést u několika obrázků najednou, patří:

oříznutí obrázků, které umožňuje vyloučit nepodstatné nebo rušivé detaily,

otočení nebo překlopení     obrázků, které nemají požadovanou orientaci,

změna velikosti     obrázku,

úprava jasu a kontrastu     změnou nastavení v podokně úloh.

Při práci s jedním obrázkem můžete pomocí aplikace Picture Manager upravit barvy obrázku nebo odstranit červené oči, které vznikají u snímků s bleskem.

Zobrazení a uložení upravených obrázků

Chcete-li před uložením změn zobrazit všechny upravené obrázky, prohlédněte si složku Neuložené úpravy.

Poté můžete uložit změny a nahradit původní obrázky upravenými verzemi pomocí příkazu Uložit nebo Uložit vše, případně vytvořit pro upravené obrázky nové soubory pomocí příkazu Uložit jako. Pokud chcete upravené obrázky uložit pod jiným názvem souboru, formátem souboru nebo na jiné místo, použijte příkaz Exportovat v nabídce Soubor.

Sdílení obrázků

Jakmile obrázky odpovídají vašim představám, můžete je vložit do dokumentů sady Microsoft Office, zobrazit je na webových stránkách nebo je přidat do e-mailových zpráv aplikace Microsoft Office Outlook. Pomocí komprese lze rozměry a velikost obrázků přizpůsobit každé situaci. Pokud tak učiníte, budou se obrázky začleněné do webových stránek rychleji načítat a obrázky posílané e-mailem budou rychleji přeneseny a zaberou méně místa v poštovní schránce.

Pokud vaše organizace používá aplikaci Microsoft Windows SharePoint Services, lze aplikaci Picture Manager používat s knihovnami obrázků, takže můžete odesílat obrázky do knihovny nebo je stahovat do aplikace Picture Manager za účelem úprav.

Další informace o práci s aplikací Picture Manager naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Picture Manager.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×